System V14 do zabezpieczenia szkoły oraz internatu

Gimnazjum z internatem w Torgelow to założona w roku 1994 specjalna szkoła prywatna, zatwierdzona przez instytucje państwowe. Jej program jest przeznaczony dla najbardziej uzdolnionych uczniów klas od V do XII, a liczebność klas nie przekracza 12 uczniów. Szkoła jest włączona w krajowy system egzaminów maturalnych przed centralna komisją.

Aby zagwarantować uczniom i nauczycielom gimnazjum łatwą obsługę oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom internatu, instalację systemu zamków powierzono firmie ABUS.

Arkusz informacyjny

Obszary zastosowania: Administracja publiczna
Obiekt: Zamek Torgelow
Miejscowość: Torgelow, Niemcy
Cel realizacji: Spełnienie wymogów bezpieczeństwa w pomieszczeniach szklonych i mieszkalnych

Wyzwanie i rozwiązanie

Bezpieczeństwo w klasach i pomieszczeniach mieszkalnych

  • dzięki systemowi V14
  • Zagięty pod kątem kontur profilowy zapewnia skuteczną ochronę przed włamaniem.
  • Skomplikowana konstrukcja profilu zapewnia wysoką ochronę przed kopiowaniem.
  • W razie próby manipulowania kodowane żebro profilu blokuje kulkę, co uniemożliwia wyjęcie klucza.

Odpowiednio dostosowany do pomieszczeń w szkole oraz internacie system zamków

  • Zastosowanie wkładek podwójnych, z gałką, półwkładek oraz wkładek dźwigniowych umożliwia kompleksowe zamykanie jednym kluczem, od skrzynki na listy po drzwi pokoju.
  • System generalnego klucza głównego pozwala na zastosowanie centralnych kluczy w poszczególnych grupach (np. administracja, pomieszczenia mieszkalne), generalny klucz główny zamyka zamki we wszystkich podgrupach.