Spójna koncepcja ochrony akademika uniwersytetu Magdeburg

Campus Tower przy Universitätsplatz, na terenie kampusu Uniwersytetu Otto-von-Guericke Magdeburg odrestaurowano w roku 2009. Zainstalowano wówczas system zamków ABUS, zapewniający studentom wygodny dostęp, bez konieczności noszenia pęku kluczy.
Celem było zapewnienie wygodnego rozwiązania dla studentów w 250 lokalach mieszkalnych, aby umożliwić im używanie jednego klucza do drzwi budynku oraz mieszkania. Ponadto użyty materiał musiał sprostać częstemu używaniu klucza na co dzień.

Arkusz informacyjny

Obszary zastosowania: Badania i rozwój
Obiekt: Campus Tower
Miejscowość: Magdeburg, Niemcy
Cel realizacji: Rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa dla systemu zamków

Wyzwanie i rozwiązanie

Wygodne rozwiązanie do zamykania drzwi budynku oraz mieszkania jednym kluczem

  • Z opatentowanym systemem Z14
  • System zamykania z paracentrycznym profilem precyzyjnym zapewnia wysoki poziom ochrony przed włamaniem zgodnie z normą DIN.
  • System generalnego klucza głównego

Duża stabilność oraz żywotność kluczy

  • Masywne klucze z mosiądzu wysokoniklowego o wzmocnionym przekroju profilu