Leksykon bezpieczeństwa: Systemy zamków

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

 
Zabezpieczenie przed wyrwaniem Pod pojęciem zabezpieczenia przed wyrwaniem należy rozumieć zabezpieczenie wkładki przed wyjęciem wzgl. wyrwaniem za pomocą specjalnych narzędzi. Wkładka może być przy tym zabezpieczona za pomocą własnych cech konstrukcyjnych lub też przez szyldy.
   
Pozycja wyciągania W ten sposób oznacza się pozycję rdzenia wkładki, w której możliwe jest wyjęcie klucza. W przypadku wkładek specjalnych możliwych jest wiele pozycji wyjmowania, jednak należy się spodziewać ograniczeń w systemach zamków.
   
Aktywna zastawka patrz Zastawka kołkowa
   
Dodatek do starych urządzeń Dodatek do starych urządzeń jest to dodatek do ceny końcowej przy zamawianiu istniejących systemów zamykania. Jest on stosowany ze względu na większy nakład na dokumentację, archiwizację i utrzymywanie narzędzi/półwyrobów.
   
Odporność na atak Odporność na atak zgodnie z DIN EN 1303 określa, jak odporna jest wkładka na poważne mechaniczne, pozostawiające ślady warianty ataku. Wkładki są klasyfikowane w klasy od 0 do 2. Można określić takie rodzaje ataku, jak nawiercanie, przecinanie, skręcanie lub wykręcanie wkładki oraz obracanie rdzenia wkładki. Kontrola jest przeprowadzana przez akredytowany instytut badań, który musi potwierdzić klasę, o którą stara się producent. 
   
Rowek ogranicznika patrz Rowek rdzenia łba wkładki
   
Wskaźnik głębokości nacinania Przyrząd kontrolny służący do określania głębokości nacięć nie dokumentowanego klucza. Za pomocą wskaźnika niemożliwy jest pomiar dokładnej głębokości nacięć!
   
Wkładka asymetryczna Pod tym pojęciem należy rozumieć wkładkę, której strona wewnętrzna i zewnętrzna posiada wytłoczenia o różnej długości.
   
Kołek do zabudowy również: płytka, kołek HS
Dodatkowy organ blokujący zamontowany zastawce kołkowej umożliwiający przyporządkowanie do wkładki profilowanej więcej niż tylko jednego klucza (brzmienie DIN EN 1303).
Wkładki z kołkami do zabudowy są stosowane w instalacjach zamykania, aby umożliwić funkcję nadrzędnego klucza oraz cylindra centralnego. Wkładki te mogą posiadać wiele kołków do zabudowy.
   
Zabezpieczenie przed rozwierceniem również: Zabezpieczenie przed wierceniem, zabezpieczenie przed nawierceniem
W rdzeniu oraz/lub obudowie wkładki znajdują się dodatkowe elementy z hartowanej stali specjalnej lub twardego metalu utrudniające rozwiercenie wkładki.
Elementy te mogą być zamontowane na sztywno lub mogą być zastosowane w formie kołków rdzenia i obudowy.
   
Powierzchnie nabiegowe i wyjmowania również: Wlotowe wgłębienie wiercenia, kopułka wlotowa
Powierzchnie nabiegowe i wyjmowania na kluczu optymalizują ruchy podnoszenia wszystkich zastawek kołkowych we wkładce i poprawiają komfort zamykania.
   
Bezpieczeństwo otwierania Bezpieczeństwo otwierania jest to stopień utrudnienia nieniszczącego pokonania organów blokujących wkładki bez użycia siły z zastosowaniem środków pomocniczych bez znajomości odpowiedniego klucza.
   
Technika otwierania Technika otwierania oznacza procedurę takiej manipulacji zamkami, aby można je było otworzyć bez odpowiedniego klucza. Są procedury niszczące i nieniszczące:
procedury niszczące: np. wyjęcie rdzenia i nawiercenie
procedury nieniszczące: np. picking
   
Wkładka do wind Wkładka profilowana połówkowa lub okrągła specjalnie do montażu w windach.
 
Wkładka budowlana Podwójna wkładka profilowana lub połówkowa z pozycją zaczepiania, która jest stosowana w fazie budowy i służy do zamykania otworów wkładki. Te wkładki mogą być zamykane najczęściej każdym dostępnym kluczem, niezależnie od producenta.
   
Możliwość obustronnego zamykania patrz funkcja awaryjna i zagrożenia
   
Bezpieczeństwo eksploatacji Jest to piąta cyfra ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1303. Ustalono tylko jedną klasę bezpieczeństwa eksploatacji: Klasa 0: brak wymagań odnośnie do bezpieczeństwa eksploatacji.
   
Ruchome zastawki Część wkładki, która musi najpierw zostać ustawiona za pomocą odpowiedniego klucza w danej pozycji, zanim będzie możliwy ruch klucza oraz/lub rdzenia wkładki zamka. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
BHE Bundesverband der Hersteller und Einrichterfirmen für Sicherheitssysteme e. V. z siedzibą w Dittweiler.
   
Wkładka zaślepiająca Wkładki zaślepiające to wkładki profilowane do zamykania otworów w drzwiach o jednorodnym wyglądzie.
   
Nawiercane zagłębienia również: kopułka, otwór boczny
Nawiercane zagłębienia są to stożkowate, tępo zakończone wyfrezowane zagłębienia, najczęściej na korpusie klucza, które analogicznie do nacięć klucza są kontrolowane przez ruchome zastawki.
   
System nawiercanych zagłębień Typ wkładki, której odpowiednie klucze są w pierwszej linii wyposażone w nawiercane zagłębienia.
   
Zabezpieczenie przed wierceniem Patrz Zabezpieczenie przed rozwierceniem
   
Mostek zabezpieczający przed wierceniem również: Mostek z twardego metalu, płytka zabezpieczająca przed wierceniem
Mostek zabezpieczający przed wierceniem jest mostkiem z twardego metalu w kształcie U, zintegrowany w rdzeniu wkładki. Oferuje on optymalną ochronę przed rozwierceniem.
   
Drzwi przeciwpożarowe Drzwi przeciwpożarowe są elementem budowlanym zgodnie z DIN, który w przypadku pożaru wytrzymuje bez szkód przez zdefiniowany czas. Drzwi, w zależności od obciążenia, są przyporządkowane do różnych klas odporności pożarowej.
   
Zabezpieczenie przed wyłamaniem Działania konstrukcyjne, które zapobiegają przed wyłamaniem wkładki w obszarze gwintowanego otworu (np. rurą) lub znacznie to utrudniają. Takimi działaniami mogą być np. specjalne miejsca wyłamania, które pozwalają na kontrolowane wyłamanie wkładki w innym miejscu.  
   
Średnica pałąka Średnica pałąka oznacza średnicę pałąka znajdującego się na kłódce.
   
Wysokość pałąka Pod pojęciem wysokość pałąka należy rozumieć wymiar w świetle pomiędzy górną krawędzią obudowy i dolną krawędzią wewnętrznego łuku pałąka.
Wysokość pałąka może się wahać w zależności od celu zastosowania kłódki.
   
Zamek pokojowy Pod pojęciem zamka pokojowego należy rozumieć klasyczny zamek wkładany do drzwi pokojowych. Obsługa odbywa się za pomocą prostego odlewanego klucza z bródką zamykającą.
 
CEN Comité Européen de Normalisation, Europejski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Brukseli.
   
Pręt kodujący Pręt kodujący jest narzędziem do ustawiania różnych głębokości nacięć dla maszyn do kopiowania kluczy.
   
Trwałość Jest to druga cyfra ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1303.
Po określonej ilości kontrolnych cykli zamykania wkładki musza dać się ponownie otworzyć nowym, oryginalnym kluczem momentem nie większym, niż 1,5 Nm.
   
Kołki typu diabolo również: Kołki typu hantle
Oznaczenie kołków obudowy o specjalnym kształcie, które podczas próby wyciągania symulują przez odchylenie w bok płaszczyznę zamykania. Zgodnie z DIN 18252 z każdej strony zamykania należy stosować dwa kołki o tych właściwościach. Kołki mają kształt podobny do hantli.
   
DIN Deutsches Institut für Normung (Niemiecki Instytut Normalizacji, z siedzibą w Berlinie).
   
Wkładka dwustronna Są to najpopularniejsze wkładki – można je zamknąć z obu stron za pomocą odpowiedniego klucza. Dostępne w różnych wariantach profilu obudowy.
   
Wymiar trzpienia Wymiar odległości w przypadku zamków wkładanych drzwi. Wymiar trzpienia jest określany od przedniej krawędzi wkładanego zamka do środka orzecha lub otworu klucza.
   
Druciana spąga montażowa patrz Spąga montażowa
   
Zamek z drążkiem obrotowym Zamek meblowy, który poprzez obrotowe drążki zamyka meble drzwi w co najmniej dwóch punktach. Zamek z drążkiem obrotowym składa się ze skrzynki zamka, drążka obrotowego i haka zamykającego (haka chwytającego). Haki zamykające są umieszczone na górnym i dolnym końcu drążka obrotowego. Chwytają one za trzpieniami zamykania. Są one wkręcone w górnej i dolnej podłodze mebla.
   
Sprężyna dociskowa również: sprężyna trzpieniowa, sprężyna obudowy
Część składowa zastawki kołkowej. Dociska parę kołków kołek rdzenia – kołek obudowy w pozycji zdefiniowanej przez klucz wzgl. kompletnie w rdzeń wkładki.
   
Kołek dociskowy Kołek dociskowy pełni rolę elementy łączącego do przenoszenia momentu obrotowego pomiędzy rdzeniem wkładki i bródką zamykającą, który jest uaktywniany po włożeniu klucza. Kołki dociskowe są stosowane w przypadku wkładek z gałką z funkcją awaryjną i zagrożenia lub funkcją wolnego biegu.
   
Element dociskowy Element dociskowy jest elementem konstrukcyjnym wkładki połówkowej z 8-krotnie przestawianą bródką. Służy on do ustawiania pozycji bródki zamykającej.
   
Wkładka dociskowa Pod tym pojęciem należy rozumieć wkładki specjalne, które zawierają wkład zamykający z tylnym trzpieniem blokującym, który potrafi wykonywać zdefiniowany ruch osiowy. Tylny trzpień zamykający blokuje np. przesuwne drzwi.  
   
Atrapa rdzenia Atrapa rdzenia jest to rdzeń wkładki bez profilowania. Jest on stosowany w naszych ekspresowych wkładkach serwisowych. Służy on do utrzymywania zamontowanych już części (przedłużenia rdzenia i klucza, sprzęgła, bródki zamykającej i kołków obudowy) w obudowie wkładki na swoim miejscu. QW przypadku samodzielnego montażu atrapa rdzenia jest zastępowana profilowanym rdzeniem.
   
Efektywne różnice Różnice spowodowane tylko przez ruchome zastawki pomiędzy wkładkami tej samej konstrukcji, które powodują, że każda wkładka może zostać zamknięta tylko należącym do niej kluczem. Ilość efektywnych różnic jest równa ilości teoretycznych różnic minus różnice spowodowane przez producenta z powodów technicznych oraz minus różnice spowodowane koniecznością zachowania zgodności z ograniczeniami DIN EN 1303 – 4.8.4. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
Profil własny Jako profile własne określa się profile, które podlegają specjalnym wymaganiom umownym pomiędzy producentem i autoryzowanym dealerem. Profile własne są zarezerwowane z ochroną obszarową. Oznacza to gwarancje producenta, że w zdefiniowanym promieniu (najczęściej 50 km) inny handlowiec nie będzie mógł sprzedawać tych profili. Przy pomocy tych profili handlowiec ma możliwość samodzielnego kołkowania wkładek, nacinania kluczy i produkowania zamków. Profile własne podlegają jednak ograniczeniom, np. nie są one dopuszczone do budowy wkładek z certyfikatem VdS.
   
Kopułka wlotowa patrz Powierzchnie nabiegowe i wyjmowania
   
Element pomocniczy do mocowania Specjalny element mocowania formy, który umożliwia frezowanie nacięć klucza w przypadku kluczy o złożonym przekroju profilu lub wykonanie obustronnych nacięć, które mogą być w sposób niezdefiniowany mocowane w imadłach o równoległych płaszczyznach. Podczas frezowania kopiującego wymagane są zawsze 2 sztuki elementów pomocniczych do mocowania.
   
Zamek wpuszczany Jako zamek wpuszczany określa się zamek, który jest wpuszczany w wykonaną wcześniej kieszeń zamka w drzwiach i zasadniczo jest on montowany z wkładką. Dostępne dla drzwi z ramą drewnianą, stalową i rurową (= zamek dla ramy rurowej).
   
Zestaw kluczy nastawczych również: Zestaw kluczy-matek
Klucz, którego wszystkie nacięcia są wykonane w jednej wartości nacięć. Klucze wszystkich wartości nacięć są łączone w zestaw. Służą one do nacinania klucza według kodu.
   
Element nastawy Element kalibracyjny dla przyrządów pomiarowych i kontrolnych.
   
Zwiększone zabezpieczenie przed wierceniem Zdefiniowana klasa ochrony przed rozwiercaniem zgodnie z normą zakładową ABUS Pfaffenhain. Oprócz standardowej ochrony przed wierceniem z każdej strony zamykania wkładane są po dwa hartowane stalowe kołki w rdzeń wkładki i w obudowę.
   
Ekspresowa wkładka serwisowa Te wkładki profilowane zawierają wszystkie istotne części, które są potrzebne do samodzielnego montażu zamka / wkładki systemu zamka systemów Standard, Z14, V14, Y14 i W14. Wkładki są wyposażone w atrapę rdzenia bez profilowania. Celem przeróbki na specjalny system zamykania należy wymienić atrapę rdzenia na profilowany rdzeń wkładki. Poszczególne części takie jak przedłużenie rdzenia i klucza, sprzęgło, bródka i kołki obudowy są już zamontowane fabrycznie. Należy uzupełnić jedynie kołki rdzenia i podkładki sprężyste.
 
Zapadka Zapadka jest podzespołem zamka wpuszczanego, który podczas zamykania jest wyciągany z mankietu i zwalnia blokadę drzwi.
   
Barwienie

Wymagania odnośnie do designu i bezpieczeństwa funkcjonowania zakładają konieczność malowania powierzchni wykonanych surowych części. Różne materiały wymagają przy tym zastosowania różnych technologii::

  • Standardowe barwienie dla mosiądzu: galwaniczny nikiel
  • Barwienia specjalne dla mosiądzu: galwaniczny chrom, kolor mosiądzu (polerowanie elektrolityczne, z zabezpieczeniem przed uruchomieniem), złoty błyszczący, złoty matowy, brąz antyczny
  • Barwienie standardowe dla aluminium: anodowanie F2 (mosiądz wysokoniklowy)
  • Barwienia specjalne dla aluminium: anodowanie F1 (naturalny), F3 (złoty kolor), F4 (brąz)
   
Podkładka sprężysta również: pierścień sprężysty, pierścień sprężynujący, pierścień zabezpieczający, pierścień blokujący, podkładka podtrzymująca
Podkładki sprężyste są podzespołami służącymi do osiowego zabezpieczenia położenia rdzenia wkładki lub wałka gałki w obudowie. Są one montowane w rowku pierścieniowym zabezpieczanego podzespołu i mogą być wykonane z materiału o różnej grubości, również celem wyrównania luzu osiowego.
   
Okucie ognioodporne Pod tym pojęciem należy rozumieć sprawdzoną powłokę ochronną drzwi ogniotrwałych zgodnie z DIN 18273 (test pożarowy) i DIN 18257 (test włamania).
   
Trójkąt pożarniczy Trójkąt pożarniczy jest to specjalna gałka zgodnie z DIN 3223, która jest montowana na wkładce profilowanej i może być obsługiwana za pomocą specjalnego klucza trójkątnego.
   
Odporność pożarowa Wkładki muszą przejść pozytywnie test wg DIN EN 1634-1 (kompletne drzwi). Nie ma konieczności, aby wkładka po przeprowadzeniu testu pożarowego była jeszcze sprawna. Klasyfikacja wkładek profilowanych z mosiądzu może generalnie odbywać się w 1 klasie. Liczba ta odpowiada czwartej cyfrze ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji wg DIN EN 1303.
   
Profil płaski Profil płaski oznacza wielokrotnie paracentryczny profil specjalny dla pionowego prowadzenia klucza, jednostronnie nacięty i do wyboru z kopułkami. Profile płaskie są stosowane w systemie standardowym.
   
Frez do zagłębień Jest to frez w kształcie stożka z tępym zakończeniem do frezowania zagłębień.
   
Funkcja wolnego biegu Funkcja, która powoduje, ze przy wyjętych kluczach obie rdzenie wkładki zamka profilowanej podwójnej wkładki nie są połączone stale obrotowo z bródką. (Brzmienie DIN 18252)
   
Trzpień wypełniający Trzpień wypełniający jest to narzędzie specjalne ze stali lub mosiądzu służące do wypełniania obudowy wkładki kołkami obudowy i sprężyn dociskowych.
   
Element wypełniający Element wypełniający jest podzespołem wkładki modularnej. Służy on do definicji konturu wkładki profilowanej na środkowym wpuście i jest montowany na mostku modułowym. Jego zadaniem jest również zabezpieczenie przedłużenia obudowy przed przesunięciem osiowym.
   
Klasa użytkowania Klasa użytkowania jest pierwszą cyfrą ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji wg DIN EN 1303. Klasa 1 – znajduje generalnie zastosowanie wśród użytkowników z większą motywacją do dbałości i przy mniejszym prawdopodobieństwie nadużycia.
   
Funkcja zagrożenia z wolnym biegiem Kombinacja funkcji wolnego biegu i funkcji zagrożenia
   
Funkcja zagrożenia Kombinacja funkcji wolnego biegu i funkcji zagrożenia
   
Funkcja zagrożenia również: Funkcja awaryjna i zagrożenia
Funkcja, która powoduje, że w przypadku profilowanej podwójnej wkładki pomimo włożonego i przekręconego klucza z jednej strony można zamknąć zamek wkładając drugi klucz z drugiej strony. (Brzmienie DIN 18252)
   
Funkcja klucza zagrożenia Funkcja, która powoduje, że pomimo włożonego i przekręconego klucza z jednej strony można zamknąć profilowaną podwójną wkładkę z drugiej strony tylko za pomocą klucza zagrożenia. (Brzmienie DIN 18252)
   
Obudowa patrz Obudowa wkładki
   
Sprężyna obudowy patrz Sprężyna dociskowa
   
Kołek obudowy Kołki znajdujące się w obudowie wkładki z różnych materiałów, o różnych kształtach i wielkości. Blokują one płaszczyznę zamykania przy wyjętym kluczu.
   
Generalny klucz główny Generalny klucz główny jest kluczem najwyższego poziomu hierarchii generalnego głównego systemu zamków. Zamyka on wszystkie wkładki takiego systemu zamków.
W przeciwieństwie do systemu klucza głównego występuje jeszcze jeden lub kilka kluczy grupowych.
   
System generalnego klucza głównego Systemy zamków, których funkcje zostały rozszerzone za pomocą generalnego klucza głównego, głównego klucza grupowego oraz/lub klucza grupowego w porównaniu z głównym systemem zamków.
Wkładki systemu generalnego klucza głównego są łączone w kilka grup. Każda grupa jest zamykana jednym kluczem grupowym. Możliwe jest połączenie dwóch lub kilku grup w jedną grupę główną. Wszystkie wkładki jednej grupy głównej można otworzyć głównym kluczem grupowym. Ogólnie rzecz biorąc, generalny klucz główny otwiera wszystkie wkładki tego systemu, w każdych drzwiach można zamontować wkładkę z własnym zamykaniem i własnymi kluczami.
Możliwa jest kombinacja centralnych systemów zamków oraz głównych systemów kluczy i generalnych głównych systemów kluczy. (Brzmienie DIN 18252)
   
Otwór gwintowany również: Otwór śruby mankietu
Otwór gwintowany znajduje się na obudowie wkładki na środku pod bródką. Wyposażony w normowany gwint nominalny M5 służy do wkładania śruby mankietu celem przymocowania wkładki profilowanej do mankietu.
   
Zamykanie równorzędne Pod pojęciem zamykania równorzędnego należy rozumieć zestaw wkładek i kluczy, które zamykają się między sobą, jednak wszystkie posiadają taka samą konstrukcję wzgl. takie samo kodowanie. Możliwe są przy tym wkładki o różnej konstrukcji.
   
Długość podstawowa Długość podstawowa wkładki opisuje zależną od systemu minimalną długość od środka otworu śruby mankietu do lewej lub prawej strony czołowej obudowy. W przypadku normy zakładowej ABUS Pfaffenhain rozróżniamy produkty 5-kołkowe i 6-kołkowe. Długość podstawowa systemu 5-kołkowego wynosi 26,5 mm/26,5 mm, a w przypadku systemu 6-kołkowego 30,5 mm/30,5 mm.
   
Klucz grupowy Klucz grupowy jest nadrzędnym kluczem generalnego głównego systemu zamków. Zamyka on wszystkie wkładki przyporządkowanej mu grupy.
   
Półwkładka Wkładka połówkowa jest to wkładka o tylko jednej stronie zamykania. W normie zakładowej ABUS Pfaffenhain długość podstawowa 5-kołkowego systemu wynosi 26,5/9,8 mm, a w przypadku systemu 6-kołkowego 30,5/9,8 mm.
   
Trzpień podtrzymujący patrz Kołek podtrzymujący
   
Podkładka podtrzymująca patrz Podkładka sprężysta
   
Kołek podtrzymujący również: Trzpień podtrzymujący
Kołek podtrzymujący mocuje rdzeń wkładki w obudowie kłódki, wkładki dźwigniowej lub wkładki okrągłej i służy do ograniczenia ruchu zamykania.
   
Mostek z twardego metalu patrz Mostek zabezpieczający przed wierceniem
   
Klucz główny Klucz główny zamyka wszystkie różne wkładki w systemie klucza głównego.
   
System klucza głównego System zamków, w którym klucz główny może zamykać wszystkie wkładki znajdujące się w systemie zamków.
Wkładki systemu klucza głównego są tak wykonane, że za pomocą jednego klucza głównego można otworzyć i zamknąć wszystkie wkładki tego systemu. Na wszystkich drzwiach mogą się znajdować wkładki z różnymi zamknięciami i własnymi kluczami. Te pojedyncze klucze pasują tylko do jednej wkładki wzgl. do kilku wkładek zamykanych jednym kluczem.
   
Dźwignia Dźwignia jest częścią wkładki dźwigniowej działającą jak rygiel (np. w skrzynkach pocztowych).
   
Kształt dźwigni Ze względu na wiele różnych obszarów zastosowań dźwignia (w przypadku wkładek dźwigniowych) może zostać dopasowana poprzez różne długości, wielkości, zakrzywienia i kształty.
   
Wkładka dźwigniowa również: Zamek dźwigniowy, wkładka skrzynki pocztowej
Wkładki dźwigniowe są to wkładki do zamykania blaszanych drzwi, np. w skrzynkach pocztowych lub stalowych szafach. Na wkładce znajduje się dźwignia, która poprzez ruch obrotowy klucza przesuwa się w położenie otwarte i zamknięte i działa bezpośrednio jak rygiel. Klucz z reguły można wyjąć tylko w pozycji zablokowanej (blokada wymuszona).
   
Zabezpieczenie przed wierceniem o wysokiej wytrzymałości Zdefiniowana klasa ochrony przed rozwiercaniem dla wkładek zgodnie z normą zakładową ABUS Pfaffenhain. Oprócz standardowego zabezpieczenia przed wierceniem z każdej strony zamykania włożono dwa hartowane stalowe kołki w rdzeń wkładki i w obudowę oraz dodatkowo celem zabezpieczenia sprężyn obudowy kołek z twardego metalu po stronie czołowej w obudowę.
   
Wewnętrzny ogranicznik również: Ogranicznik wewnętrzny
Opatentowana cecha niektórych wysokiej jakości systemów zamykania, w przypadku których klucz nie dolega do głowicy rdzenia wkładki, lecz do ogranicznika ukrytego we wnętrzu wkładki. Specjalny rowek, który w kluczu jest wymagany do realizacji wewnętrznego ogranicznika, stanowi dodatkowo techniczne zabezpieczenie przed kopiowaniem.
   
ISO Internationale Organization for Standardization, Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna z siedzibą w Genewie.
   
Kopułki patrz Nawiercane zagłębienia
   
Zamek skrzynkowy Zamek skrzynkowy jest dodatkowym zamkiem drzwi do drzwi zamykających wejście do domu lub mieszkania, w którym – w zależności od konstrukcji – zintegrowano różne wkładki okrągłe.
   
Głębokość nacięcia również: Stopnie, wartość nacięć
Głębokość nacięć na powierzchni bródki klucza lub trzpienia klucza.
   
Wartość nacięć patrz Głębokość nacięć
   
Rdzeń patrz Rdzeń wkładki
   
Kołek rdzenia Kołki znajdujące się w rdzeniu wkładki z głowica w formie stożka z tępym zakończeniem o różnych długościach i z różnych materiałów. W kombinacji z nacięciami w kluczu po całkowitym włożeniu klucza do wkładki wytwarzana jest płaszczyzna zamykania i możliwy jest obrót rdzenia. Możliwe jest uzyskanie specjalnych kształtów kołków rdzenia, np. przez ukosowanie lub owijanie.
   
Przedłużenie rdzenia również: Przedłużenie rdzenia wkładki
Do konstrukcyjnej realizacji wkładek profilowanych przedłużonych ponad długość podstawową rdzenie wkładki są przedłużane do odpowiedniego wymiaru za pomocą przedłużenia rdzenia.
   
Zatrzaskiwana rozeta Rozeta z tworzywa sztucznego w kształcie wkładki profilowanej do nakładania na końce uniwersalnej wkładki zaślepiającej. Dostępne w dwunastu kolorach.
   
Gałka również: Pokrętło
Gałka jest to element obsługi ręcznej najczęściej połączony w sposób odporny na skręcanie poprzez wałek gałki z bródką zamykającą, która jest dostępna w wielu formach, materiałach i kolorach.
   
Wałek gałki Wkładki z gałką są wkładkami profilowanymi, których obsługa z co najmniej jednej strony odbywa się za pomocą gałki.
   
Wkładka z gałką Wkładki z gałką są wkładkami profilowanymi, których obsługa z co najmniej jednej strony zamykania odbywa się za pomocą gałki.
   
Wkładka z gałką z zamykaną gałką Wkładki z gałką z zamykaną gałką są specjalną formą wkładki z gałką. W gałce zintegrowano zamknięcie, które zapobiega połączeniu bródki zamykającej w stanie zamkniętym w sposób odporny na skręcanie .
   
Wkładka z gałką ze sprzęgłem ślizgowym patrz Sprzęgło ślizgowe
   
Profil konturowy Wielokrotnie paracentryczny opatentowany profil centralny dla pionowego prowadzenia klucza, z jednej strony z karbem. Trzpień klucza posiada zagięty pod kątem kontur profilowy, który stawia skuteczny opór podczas próby wyjmowania.
   
Konwencjonalne systemy zamykania Pod tym pojęciem należy rozumieć z reguły mechaniczne systemy zamków, których wycięcia kluczy są frezowane w formie karbów.
   
Odporność na korozję Jest to szósta cyfra ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1303. W połączeniu z odpornością temperaturową klasyfikacja wkładek profilowanych następuje w czterech klasach: Klasa 0, A, B i C
   
Zabezpieczenie antykorozyjne patrz odporność na wodę morską
   
Sprzęgło Podzespół we wkładce, który łączy w sposób odporny na skręcanie łączy rdzeń wkładki obsługiwany kluczem z bródką zamykającą. (Brzmienie DIN 18252)
   
Zabierak sprzęgła  również: Zabierak
Zabierak sprzęgła jest podzespołem, który jest montowany z tyłu specjalnej wkładki. Zabierak sprzęgła przenosi ruch zamykania klucza na rygiel.
   
Drążek sprzęgła Płaski drążek ze stalowej blachy z tyłu specjalnej wkładki, który jest montowany w połączeniu z przewidzianymi do tego zamkami. Drążek sprzęgła przenosi ruch zamykania klucza na mechanikę zamka.
   
Krótka wkładka z trójkątem Krótka wkładka profilowana z jednej strony zaślepiona, z drugiej strony znajdujący się na zewnątrz zewnętrzny trójkąt 7 mm o wymiarach 9,8/9,8 mm.
   
lucz wzorcowy Specjalny klucz do kalibracji przyrządów pomiarowych. Uwaga: Nie mylić z kluczami do nastawy!
   
Lockbase Lockbase jest to oprogramowanie do tworzenia, obliczania i zarządzania systemami zamków.
   
Zabezpieczenie przed manipulacją Zabezpieczenie przed nieniszczącymi metodami otwierania wkładki zamka. Zabezpieczenie przed manipulacją może zależeć od różnych możliwości, takich jak kontur profilu, kształty zastawek w stanie zamkniętym, ilość elementów przytrzymujących oraz elementy specjalne.
   
Wkładka mechatroniczna Urządzenie ze zintegrowanym lub umieszczonym oddzielnie systemem elektronicznym, który po weryfikacji uprawnienia użytkownika razem z zamkiem jest wykorzystywany do obsługi tego zamka i poprzez mechaniczną wkładkę zgodnie z EN1303 może zostać wymieniony bez wymiany okuć drzwi..
   
Blokada wielokrotna Blokada wielokrotna jest specjalnym zamkiem drzwi, który blokuje nie tylko w jednym punkcie (klasycznie: rygiel w mankiecie), lecz w kilku punktach. Dla tego urządzenia są ewentualnie niezbędne specjalne warianty bródki zamykającej.
   
Czujnik zegarowy głębokości nacinania Czujnik zegarowy głębokości nacinania jest urządzeniem do pomiaru dokładnej głębokości nacięcia na kluczu. Za pomocą elementu nastawnego następuje kalibracja czujnika zegarowego. Na podstawie wartości porównania w dostarczonej tabeli można szybko sprawdzić, czy nacięcia zostały wykonane w dopuszczalnych granicach tolerancji. Kompletne zwymiarowanie nacięć jest jednak niemożliwe, ponieważ nie można określić wymiaru do ogranicznika klucza.
   
Czujnik zegarowy głębokości nawiercanych zagłębień Czujnik zegarowy głębokości nawiercanych zagłębień jest urządzeniem do pomiaru głębokości kopułki na kluczu.
   
Metrakey Metrakey jest kluczem z tworzywowym uchwytem, który jest fabrycznie zgrzany na stałe z kluczem i jest wyposażony w transponder 125 kHz. Uchwyt z tworzywa jest oferowany w siedmiu wariantach kolorystycznych.
   
Dopłata przy minimalnej ilości Dopłata przy minimalnej ilości jest pobierana w przypadku rozszerzeń systemów dla małych zamówień.
   
Wkładka meblowa Wkładka meblowa jest wkładką okrągłą dla specjalnych zamków ryglowych i zamków z drążkiem obrotowym, która znajduje zastosowanie w meblach biurowych i w szafach.
   
Mostek modułowy Mostek modułowy jest elementem konstrukcyjnym we wkładkach profilowanych konstrukcji modułowej i jest wykonany ze stopu berylu i brązu o bardzo dużej wytrzymałości. Jest on dostępny w różnych długościach – w zależności od długości wkładki profilowanej. Mostek modułowy służy do łączenia obu połówek wkładki.
   
Wkładka modułowa  Wkładka modułowa jest wkładka profilowaną do tworzenia indywidualnych długości wkładki przez zestawianie, do zastosowań podczas montażu na budowie lub do usług natychmiastowych.
   
Hak montażowy do trzpienia wypełniającego Środek pomocniczy do prac z trzpieniem wypełniającym. Za pomocą haka montażowego trzpienie i sprężyny są wkładane najpierw do trzpienia wypełniającego, a następnie są wkładane z trzpienia wypełniającego do obudowy. 
   
Spąga montażowa  Spąga montażowa jest narzędziem specjalnym do dociskania kołków obudowy podczas montażu wkładki profilowanej. spągi montażowe mogą być wykonane w całości z drutu lub z drutu i blachy. Występują spągi montażowe dla wkładek profilowanych, wkładek dźwigniowych, kłódek oraz do różnych typów wkładek okrągłych. 
   
Klucz wielofunkcyjny Klucz wielofunkcyjny jest to instrument pomiarowy z funkcjami dodatkowymi, za pomocą którego można z jednej strony określić długość wkładki, a z drugiej strony obsługiwać zamek bez wbudowanej wkładki. 
   
Bezpieczeństwo po zamknięciu Bezpieczeństwo po zamknięciu opisuje stopień utrudnienia, z jakim wkładkę można otworzyć za pomocą innego klucza, niż należącego do niej. 
   
Klucz dorabiany Jako klucz dorabiany należy rozumieć kopię klucza.
   
Klucz z mosiądzu wysokoniklowego Klucz ze specjalnego, zaprojektowanego przede wszystkim dla producentów wkładek zamków mosiądzu wysokoniklowego (62% miedzi, 24% cynku, 13% niklu i 1% ołowiu). 
   
Funkcja awaryjna i zagrożenia  patrz Funkcja zagrożenia 
 
Oliwka  Oliwka jest wyrażeniem fachowym dla klamek okiennych. Również uchwyt w kształcie gałki na szafach lub meblach biurowych jest nazywany oliwką.
   
Wkładka owalna Wkładki owalne są to wkładki o owalnym konturze zewnętrznym. 
   
Zamek ryglowy wkładki owalnej W tym przypadku chodzi o jednoczęściową wkładkę ze zintegrowanym ryglem okrągłym (różne długości), która jest obsługiwana przez przekładnię zębatą. Wkładki owalne nie wymagają oddzielnych skrzynek zamka. Są one dostępne jako wkładki podwójne i połówkowe.
   
Funkcja paniki patrz Funkcja wolnego biegu 
   
Rygiel pancerny/zamek z ryglem pancernym  Zamek z ryglem pancernym jest zamkiem z podwójnym ryglem, który wewnątrz przechodzi przez całą szerokość drzwi. Zamyka on zakotwiczone w murze z prawej i z lewej strony skrzynki zamykania.
Jest to skuteczne rozwiązanie ochronne dla drzwi. Zarówno strona otworu, jak i opaski drzwi są masywnie zabezpieczone. Rygle pancerne mają wysoki stopień hartowania.
   
Profil paracentryczny  W ten sposób określa się profile kluczy, których profile wzdłużne co najmniej dwukrotnie dotykają lub przekraczają profile wzdłużne środkowej osi klucza.
   
Klucz partnerski System klucza partnerskiego oznacza wyposażenie specjalne dla wkładek specjalnych,
w przypadku których pozycja dźwigni zamykania wymagana do otwarcia może zostać osiągnięta tylko przez kombinowane zastosowanie kluczy z dwóch zestawów kluczy, co byłoby niemożliwe w przypadku zastosowania tylko jednego typu klucza (np. klient/pracownik banku).
   
Pasywna zastawka Pasywna zastawka jest również określana jako zastawka nie amortyzowana.
Pasywne zastawki służą w pierwszej kolejności, podobnie jak elementy wariacji profilu, do zwiększenia ilości efektywnych różnorodności.
   
Ochrona patentowa Ochrona patentowa jest to prawo ochrony dla posiadacza patentu przed gospodarczym wykorzystaniem jego wynalazku w czasie trwania czasu ochrony patentowej przez strony trzecie. Czas ochrony patentowej wynosi 20 lat, począwszy od dnia rejestracji. 
   
Picking Jako picking określa się „inteligentne otwieranie” mechanizmów zamków za pomocą narzędzi specjalnych. Zastawki kołkowe są wciskane po kolei za pomocą narzędzi w kształcie igły w pozycję umożliwiającą obrót rdzenia wkładki. 
   
Profil – wkładka podwójna  patrz Wkładka podwójna 
   
Rygiel poprzeczny  patrz Rygiel pancerny
   
Sprawdzian szczękowy długości kołków rdzenia Sprawdzian szczękowy elementem pomocniczym do określania długości kołków rdzenia. Nie pokazuje on wymiaru długości, lecz jedynie oznaczenie typu kołka rdzenia. 
   
Rozeta chroniąca przed deszczem Rozeta chroniąca przed deszczem jest pokrywą ochronną dla wkładki profilowanej chroniącą jej zastawki kołkowe przed wilgocią i pyłem. Kształt nakładki przykrywającej jest podobny do pokrywy klapowej.
   
Uchwyt patrz Uchwyt klucza
   
Rygiel Jako rygiel określa się element zamykający zamka, który blokuje drzwi w procesie zamykania. 
   
Zamek ryglowy patrz Zamek ryglowy wkładki owalnej 
   
Zębnik patrz Bródka zamykająca/nosek zamykający 
   
Rozeta  Rozeta służy do mostkowania różnic wymiarowych oraz do przykrywania otworu w drzwiach podczas montażu wkładki. Jest ona dostępna dla wkładek dźwigniowych, meblowych  dociskowych i okrągłych. 
   
Wkładka okrągła Jako wkładka okrągła określa się wkładkę o okrągłym konturze zewnętrznym. Można ją stosować w połączeniu z przeznaczonymi do tego zamkami wpuszczanymi lub zamkami dodatkowymi pojedynczo lub w parach (wkładka wewnętrzna i zewnętrzna). 
   
Wkładka okrągła z gwintem zewnętrznym Patrz Wkładka wkręcana lub Wkładka dźwigniowa
   
Sprzęgło ślizgowe  Sprzęgło ślizgowe umożliwia otwieranie również wówczas, gdy gałka jest przytrzymywana. Sprzęgło ślizgowe zintegrowane w gałce zwalnia się po przekroczeniu momentu obrotowego 1,5 Nm i gwarantuje priorytetową funkcję zamykania klucza 
   
Wkładka włączająca  Są to wkładki okrągłe do włączania urządzeń elektrycznych za pomocą specjalnego zabieraka. 
   
Sprzęgło przesuwne patrz Funkcja standardowa sprzęgła
   
System zamków  System zamków jest kombinacją różnych wkładek, które pozostają względem siebie w określonym stosunku. W zależności od rodzaju urządzenia można łączyć i dokładnie przyporządkowywać funkcje zamykania. Są różne rodzaje systemów zamków: Systemy zamków centralnych, systemy głównego klucza i generalne główne systemy klucza 
   
Bródka zamykająca również: nosek zamykający, zabierak
Bródka zamykająca jest częścią wkładki, która po połączeniu z rdzeniem wkładki podczas obracania klucza uruchamia mechanizm rygla zamka.
   
Pozycja bródki zamykającej również: Pozycja noska zamykającego
Standardowo podwójne wkładki profilowane są dostarczane w taki sposób, że bródka zamykająca jest obrócona o 32° z położenia na godzinie 6. Podczas montażu należy zawsze zwracać uwagę na to, aby bródka zamykająca była zwrócona w stronę opasek drzwi. Obrócona pozycja powoduje, że wkładkę można wyjąć tylko za pomocą pasującego klucza.
W przypadku połówkowych wkładek profilowanych bródka zamykająca znajduje się standardowo na godzinie 6, jednak można ja przestawiać w rastrze 45°
   
Plan zamykania Plan zamykania obejmuje wszystkie pozycje systemu zamków, głównie: nazwę pomieszczenia, numer klucza, oznaczenie typu systemu, długości wkładek, kolory wkładek, schemat funkcjonalny klucz/wkładka, ilość wkładek i kluczy 
   
Zamknięcie  Zamknięcie jest określonym dla odpowiedniej wkładki rozmieszczeniem nacięć na kluczu wzgl. otworów w kluczu do ustawienia jej zastawek.
   
Język zamykający Jako język zamykający oznacza się zabierak wkręcanej wkładki. Języki zamykające są dostępne w różnych wariantach.
   
Zamek  Mechanizm, który jest zasadniczo oddzielony od przynależnego zamka i jest obsługiwany za pomocą klucza.
   
Funkcja wkładki  Przez włożenie pasującego klucza do kanału klucza rdzenia wkładki następuje wciśnięcie organów blokujących wkładki, zastawek kołkowych (składających się z kołków rdzenia, kołków obudowy i sprężyn dociskowych) do powierzchni, zwalniając w ten sposób powierzchnię rozdzielającą pomiędzy rdzeniami wkładki. Można wówczas obrócić rdzeń wkładki za pomocą włożonego klucza. Za pomocą bródki zamykającej wkładki następuje uruchomienie mechanizmu blokowania odpowiedniego zamka, odblokowując w ten sposób drzwi, okno itp. Przy wyjętym kluczu zastawki kołkowe są dociskane przez sprężyny do końcówki otworu rdzenia wkładki, blokując rdzeń wkładki i obudowę wkładki, przez co obrót rdzenia wkładki – a przez to obsługa mechanizmu blokowania – są niemożliwe.
   
Klucz  Oddzielny, odpowiadający wkładce przyrząd do mechanicznej obsługi wkładki. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
Zawieszka klucza Zawieszka klucza jest to tabliczka z tworzywa z polem na opis, która jest połączona z pojedynczym kluczem za pomocą pierścienia klucza.
   
Mocowanie klucza patrz Szczęka mocująca
   
Otwór klucza patrz Nawiercane zagłębienia
   
Depozyt kluczy  Urządzenie do wpierania organizacji w systemach zamków, celem zabezpieczenia przez zgubieniem klucza wewnątrz systemu zamków. Odpowiedni klucz zamyka mechanizm i umożliwia wyjmowanie drugiego klucza, jednak może zostać wyjęty dopiero wówczas, gdy ten drugi klucz zostanie oddany ponownie przez mechanizm. Mechanizm może być wykonany na przykład w formie dwóch wkładek dźwigniowych, które są wzajemnie połączone poprzez koła zębate obracające się w przeciwne strony. 
   
Nacięcie klucza patrz Stopnie
   
Początek klucza również: zagłębienie kuliste, zagłębienie stożkowe
Tak określa się lejkowate wyfrezowanie na głowicy rdzenia wkładki ułatwiające wkładanie klucza do rdzenia wkładki.
   
Wytrzymałość klucza Wytyczne dotyczące minimalnego obciążenia klucza wg DIN EN 1303. Klucz wkłada się całkowicie do rdzenia wkładki i przy zablokowanej bródce klucza przez 5 s obciąża się go momentem obrotowym 2,5 Nm +/- 0,1 Nm. Następnie należy obciążyć kluczem wkładkę maksymalnym momentem obrotowym 1,5 Nm.
   
Kanał klucza Kanał klucza jest to otwór w rdzeniu wkładki do wkładania klucza.
Kanał klucza posiada celem zapewnienia pewnego wprowadzania klucza wyprofilowany przekrój. Włożenie nieprawidłowego klucza uniemożliwiają różne profile.
   
Nakładka klucza Nakładka klucza jest to nałożony uchwyt tworzywowy, który służy do lepszego optycznego rozróżnienia kluczy. Jest ona dostępna w różnych kształtach i kolorach, poprawiając obsługę.
   
Nacięcie klucza patrz Stopnie
   
Profil klucza również: Przekrój klucza
Forma przekroju trzpienia klucza, który jest wkładany w kanał klucza rdzenia wkładki. Serie profilu klucza umożliwiają włożenie różnych profili klucza do kanału klucza wkładki profilowanej oraz wkładanie profilu klucza do kanałów klucza różnych wkładek profilowanych. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
Przekrój klucza Patrz Profil klucza
   
Uchwyt klucza również: Główka klucza
Uchwyt klucza jest częścią klucza, którą podczas zamykania trzyma się w ręce.
   
Surowy klucz  Surowe klucze są to klucze, które wyposażone w profil klucza, ale nie posiadają jeszcze żadnych nacięć 
   
Trzpień klucza  Trzpień klucza oznacza część klucza, na której znajduje się profil oraz nacięcia klucza 
   
Wyłącznik kluczowy  Wyłącznik kluczowy jest specjalną wkładką, która zawiera jeden lub kilka przełączników z przylutowanymi złączami z tyłu. Ilość pozycji wyjmowania klucza odpowiada z reguły ilości pozycji przełączania 
   
Końcówka klucza  Końcówka klucza jest to zakończenie trzpienia klucza. Za pomocą końcówki klucza jest obsługiwane sprzęgło. Dodatkowe cechy dla technicznego zabezpieczenia przed kopiowaniem, takie jak wewnętrzny rowek ograniczający, mogą zostać wypozycjonowane na końcówce klucza.
   
Przycisk kluczowy Przycisk kluczowy jest wkładka specjalną, która zawiera jeden lub kilka przycisków z przylutowanymi złączami z tyłu i który posiada najczęściej tylko jedną pozycję wyjmowania klucza. Dopóki klucz jest obracany we wkładce do oporu, przycisk jest naciskany. 
   
Sejf na klucze Sejf na klucze jest zamykanym, zamontowanym na stałe w murze i zakotwionym w niej małym sejfem. Sejf na klucze służy do przechowywania klucza obiektu, np. dla firm ochroniarskich lub straży pożarnej. 
   
Przedłużenie klucza  Przedłużenie klucza jest podzespołem służącym do mostkowania odległości pomiędzy końcówką klucza i sprzęgłem w przypadku przedłożonych wkładek profilowanych. 
   
Model przekrojowy  Model przekrojowy jest to wkładka wzorcowa, która dzięki bocznym, podłużnym wycięciom uwidacznia funkcję i sposób działania poszczególnych części znajdujących się we wnętrzu wkładki. 
   
Wkładka wkręcana Wkładka wkręcana jest to wkładka połówkowa z gwintem zewnętrznym, która swoim gwintem zewnętrznym jest wkręcana w specjalny zamek.
   
Szyld ochronny Szyld ochronny zgodny z DIN 18257 zabezpiecza przed siłowymi ingerencjami we wkładkę.
   
Szwajcarska wkładka profilowana również: Wkładka okrągła w profilu szwajcarskim, odsadzona wkładka profilowana 22
Szwajcarskie wkładki profilowane posiadają kształt profilu inny, niż określony przez DIN 18252 i są odsadzone w obszarze zastawek kołkowych. W tym obszarze przekrój wkładki jest okrągły. Są one stosowane jako wkładki podwójne, połówkowe i wkładki z gałką w przystosowanych do tego zamkach wpuszczanych
   
Odporność na wodę morską Wersja specjalna wkładki profilowanej do zastosowań pod wpływem mediów korozyjnych. Obudowa i rdzenie wkładki są zawsze dostarczane w wersji chromowanej. Bródka zamykająca składa się z wysokiej jakości materiału spiekanego z powłoką cynkowo-niklową wzgl. z mosiądzu, chromowanego. Podkładka sprężysta jest wykonana również z powłoką cynkowo-niklową. Kołkowanie jest wykonane za pomocą kołków z mosiądzu i mosiądzu wysokoniklowego, kołki stalowe standardowego zabezpieczenia przed wierceniem są zastąpione kołkami stalowymi w płaszczu z mosiądzu wysokoniklowego. Śruby mankietu są wykonane ze stali chromowo-niklowej lub ze stali chromianowanej na żółto. Ta wersja specjalna została sprawdzona podczas próby natryskiwania mgłą i klimatycznej zgodnie z DIN 50021-SS pod katem odporności antykorozyjnej 
   
Boczne kołki rdzenia Kołki rdzenia zastawek kołkowych drugiej płaszczyzny zastawek w systemach K. Boczne kołki rdzenia w przeciwieństwie do konwencjonalnych kołków rdzenia nie są pozycjonowane bezpośrednio przez nacięcia klucza, lecz są wysterowane pośrednio przez kule 
   
Oddzielne zamykanie dźwigniowe Oddzielne zamykanie dźwigniowe jest stosowane tam, gdzie określonym zestawom kluczy jest przyporządkowana tylko ograniczona funkcja zamykania. Jest to realizowane za pomocą dwóch różnych zestawów kluczy. Zestaw kluczy nr 2 we wkładce profilowanej może przebyć tylko ograniczona drogę, uruchamiając tylko zapadkę. Tek klucz nie może poruszyć ryglem, otworzyć go ani zamknąć. Zestaw kluczy nr 1 może natomiast zrealizować pełną funkcję zamykania, a więc zarówno poruszać w pełnym zakresie zapadkę, jak i rygiel. 
   
karta bezpieczeństwa  Dla każdego systemu zamków lub blokad dostarczana jest karta zabezpieczająca w formacie karty kredytowej. W tym przypadku chodzi o dowód upoważniający posiadacza do domówienia dla tego systemu zamków
   
Wkładka skandynawska  Wkładka skandynawska jest to wkładka o przekroju owalnym. Jest ona stosowana przede wszystkim w krajach skandynawskich w połączeniu z przeznaczonymi do tego celu zamkami wpuszczanymi. W tej konstrukcji dostępne są wkładki zewnętrzne, wewnętrzne i wewnętrzne wkładki z gałką.
   
Nakładka klucza Skuni  Nakładka klucza Skuni jest uniwersalną nakładką klucza. Czarny uchwyt tworzywowy z metalowym wzmocnieniem jest fabrycznie zgrzany na stałe z kluczem i jest dostępny z transponderem lub bez 
   
Wyposażenie specjalne  Jako wyposażenie specjalne określa się wyposażenie specjalne wkładki, które różni się od standardowej formy dostawy, np. funkcja awaryjna i zagrożenia. Wyposażenia specjalne są dostępne za dopłatą. 
   
Szczęka mocująca Szczęka mocująca wyposażona najczęściej w równoległe powierzchnie mocujące mocuje klucz podczas frezowania nacięć klucza. Niektóre systemy wymagają jednakże szczęk mocujących o specjalnie wyprofilowanych powierzchniach mocowania. 
   
Kołek mocujący  Patrz Spiralny kołek mocujący 
   
Kulka blokująca Element zabezpieczający w formie stalowej kulki znajdującej się w rdzeniu wkładki, który sprawdza podwyższone żebro blokujące w kluczu. Jeżeli klucz nie posiada żebra, np. w przypadku wadliwych kopii klucza, wówczas obciążony sprężyną kołek obudowy wypiera kulkę blokującą przy obrocie o 135 stopni i następuje trwałe zatrzaśnięcie kołka obudowy. 
   
Żebro blokujące  Podwyższony element profilu klucza, który jest sprawdzany przez kulkę blokującą. 
   
Zamknięcie blokujące  Zamknięcia blokujące są to zarejestrowane pojedyncze zamknięcia dla jednej lub kilku wkładek z kartą zabezpieczającą. 
   
Spiralny kołek mocujący Kołek do mocowania gałki na wałku gałki w przypadku profilowanych wkładek z gałką.
   
Standardowe zabezpieczenie przed wierceniem  Zdefiniowana klasa ochrony przed rozwiercaniem zgodnie z normą zakładową ABUS Pfaffenhain. Kołki rdzenia i obudowy pierwszej i trzeciej zastawki kołkowej są wykonane z hartowanej, specjalnie powlekanej stali specjalnej. Minimalna klasa zabezpieczenia przed wierceniem w przypadku wszystkich wkładek, które opuszczają zakład w stanie zmontowanym. 
   
Funkcja standardowa sprzęgła  również: Sprzęgło przesuwne
Funkcja, która powoduje, że przy włożonym i przekręconym kluczu z jednej strony nie można obsługiwać podwójnej wkładki profilowanej za pomocą drugiego klucza z drugiej strony. (Brzmienie DIN 18252)
   
Płyta stacji  Płyta stacji jest metalową płytą z wytłoczonymi na niej danymi klienta (adresem i numerem klienta) dla jednoznacznego systemu legitymacji. Płyta służy do tego, aby za pomocą imprintera (urządzenia rolkowego) można było przenieść specjalne dane na dokument zamówienia.
   
Pokrywa przeciwpyłowa  patrz Rozeta chroniąca przed deszczem 
   
Sprężyna kołkowa  Część składowa zastawki kołkowej 
   
Zastawki kołkowe  Zastawka składająca się z kołka rdzenia, kołka obudowy i sprężyny kołkowej, która jest przeznaczona do tego, aby obrót rdzenia wkładki w obudowie wkładki był dopuszczalny tylko wówczas, gdy odpowiedni klucz zostanie włożony w kanał klucza do oporu.
W użyciu są zastawki kołkowe w rozmieszczeniu jedno- i wielorzędowym. (Brzmienie DIN 18252)
   
Stopnie  również: Nacięcia klucza, nacięcia, karby
Nacięcia w powierzchni bródki klucza lub trzpienia klucza, które ustawiają ruchome zastawki. (Brzmienie DIN 18252)
   
Skok stopniowy  Najmniejsza różnica wymiaru nominalnego pomiędzy różnymi nacięciami klucza. 
   
Mankiet  Jako mankiet określa się widoczną część zamka wpuszczanego podczas otwierania drzwi. W mankiecie widać rygiel, zapadkę i śrubę mankietu. 
   
Śruba mankietu  Element mocujący, za pomocą którego wkładka profilowana może zostać przymocowana w skrzynce zamka. (Brzmienie DIN 18252) 
   
Techniczny klucz główny Techniczny klucz główny umożliwia zewnętrznym służbom serwisowym wejście tylko do odpowiednich pomieszczeń technicznych (piwnica z kotłem ogrzewania, śmietnik itp.). Dostęp do innych pomieszczeń lub mieszkań w budynku jest niemożliwy. 
   
Wytrzymałość na skręcanie  Jako wytrzymałość na skręcanie określa się odporność wkładki, gdy odpowiednio ukształtowane narzędzie ze zdefiniowanym momentem obrotowym próbuje obrócić rdzeń wkładki. Wkładka musi się temu oprzeć. Test wg EN 1303. 
   
Transponder  Urządzenie komunikacji radiowej, który odbiera przychodzące sygnały i automatycznie na nie odpowiada wzgl. przekazuje dalej. Pojęcie transponder jest złożeniem pojęć transmitter i responder. Transponder może być pasywny lub aktywny. W przypadku systemów zamykania stosowane są z reguły transpondery pasywne. Pod pojęciem transponderów pasywnych należy rozumieć systemy, które energię wymaganą do komunikacji oraz do realizacji procesów wewnętrznych czerpią wyłącznie z pola jednostki zapisującej/odczytującej. Transportery pasywne działają również bez energii
   
Rura sejfu Rura sejfu jest podzespołem sejfu na klucze, która jest wpuszczana w mur. Jest ona dostępna w długościach 120 mm lub 160 mm.
   
Wymiary drzwi  Jest to trzecia cyfra ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji zgodnie z DIN EN 1303. Nie ma żadnych wymagań odnośnie do wymiarów drzwi. Dlatego też dla wymiarów drzwi określono tylko jedną klasę: klasę 0. 
   
Kierunki drzwi W lewo na zewnątrz i w prawo do wewnątrz = DIN lewe
W prawo na zewnątrz i w lewo do wewnątrz = DIN prawe
   
Uniwersalna wkładka zaślepiająca  Do zamykania otworów w drzwiach przy nie zamierzonej funkcji zamykania. Z kolorowymi zatrzaskiwanymi rozetami celem uzyskania jednorodnego projektu w systemie zamków. Dzięki mechanizmowi przesuwania zmienne w długości wkładki profilowanej. 
   
VdS  VdS Schadenverhütung GmbH, jednostka certyfikacji. Jest to stowarzyszenie prywatnoprawne, z którym jest powiązanych większość ubezpieczycieli mienia.
   
Wkładki z certyfikatem VdS  są produkowane zgodnie z dyrektywami wydanymi przez VdS i zostały sprawdzone i certyfikowane przez VdS. Są one stosowane w drzwiach podlegających szczególnym wymaganiom firm ubezpieczeniowych.
Obudowa wkładki jest zawsze oznaczana z boku za pomocą wytłoczonego stempla „VdS” i oznaczenia typoszeregu.
Uznawane są wyłącznie profilowane wkładki podwójne, połówkowe i z gałką, które są wytwarzane w odpowiednich profilach.
   
Przedłużenie patrz Przedłużenie rdzenia lub Przedłużenie klucza 
   
Moduł przedłużający  Moduł przedłużający jest podzespołów we wkładce o konstrukcji modułowej. Zawiera on przedłużenie obudowy i rdzenia i jest dostępny w gradacjach co 5 mm.
   
Zmniejszenie ścierania  Poprzez zastosowanie wysokiej jakości podzespołów i powłok dla wkładek następuje zwiększenie żywotności zgodnie z DIN 18252 o 100%.
   
Bezpieczeństwo zamka Podczas oceny bezpieczeństwa zamka reprezentatywna wkładka swojego typu jest sprawdzana i klasyfikowana według sześciu różnych punktów widzenia, m.in. minimalnej ilości ruchomych zastawek, minimalnej ilości efektywnych różnorodności oraz bezpieczeństwa po zamknięciu. Klasyfikacja do jednej z klas od 1 do 6 jest siódmą cyfrą ośmiopozycyjnego schematu kodowania klasyfikacji według EN 1303. 
   
Program zarządzania systemami zamków patrz Lockbase
   
Kłódka  Tak określamy zamki z pałąkiem lub trzpieniem do zamykania np. drzwi, rolet, pojemników posiadających odpowiednie ucha do włożenia pałąka lub trzpienia. 
   
Ochrona znaku towarowego  Ochrona znaku towarowego jest ochroną zarejestrowanego znaku towarowego w prawie cywilnym i karnym. Ochrona trwa dziesięć lat i może zostać przedłużona o kolejne dziesięć lat. 
   
Wkładka WC  Wkładka WC jest również określana jako wkładka z gałką ze wskaźnikiem zajętości i jest wyposażona w ograniczenie ruchu zamykania 90°. Po stronie wewnętrznej wkładki znajduje się gałka, po stronie zewnętrznej rowek w kolorze czerwonym. W zależności od położenia rowka (pionowo lub poziomo) można rozpoznać, czy drzwi są zamknięte od środka, czy też nie. 
   
Kontur falisty  Nacięcia w kluczu nie są w kształcie V, lecz punkty przylegania kołków rdzenia są łączone ze sobą poprzez styczne wycinki okręgu o zmiennych promieniach, przez co powstaje kontur falisty.
   
Profil odwracany  Seria profilu, których klucze są wyposażone w obrotowo symetryczny profil klucza, tak że klucz można włożyć również w pozycji obróconej o 180 stopni. 
   
Systemy kluczy odwracanych  Systemy zamków, których klucze są wyposażone w obrotowo symetryczny profil klucza i nacięcia klucza, tak że klucz można włożyć również w pozycji obróconej o 180 stopni. 
   
Profil fabryczny  Profile kluczy, które są zastrzeżone wyłącznie do wykonywanych fabrycznie systemów zamków.
W przypadku systemów zamków w profilu fabrycznym klientowi nie są wysyłane żadne dane (kołkowanie, wartości nacięć itp.), wyłącznie producent ma prawo do kołkowania wkładki (ewent. dla rozbudowy systemów zamknięć) i nacinania kluczy.
W tych profilach surowe klucze nie są dostępne w handlu. (W przeciwieństwie do tego patrz Profil własny.)
   
Centralny system zamków (system Z)  System zamków, w przypadku którego wiele różnych pojedynczych kluczy zamyka jeden lub kilka centralnych wkładek.
Na przykład wszystkie drzwi zamykania mieszkania domu wielorodzinnego zostaną wyposażone we wkładki o różnych zamknięciach oraz własny klucz. W drzwiach, z których korzystają wspólnie wszyscy mieszkańcy domu – drzwi główne, drzwi na podwórze, drzwi wejściowe do magazynu lub piwnicy – stosowane są zamki z wkładkami zamykanymi tym samym kluczem. Każdy mieszkaniec domu zamyka wówczas kluczem do swojego mieszkania nie tylko drzwi swojego mieszkania, ale również wspólnie używane drzwi wyposażone w centralne wkładki. Żaden mieszkaniec domu nie może otworzyć swoim kluczem drzwi innego mieszkania. Możliwe jest włączenie do centralnego systemu zamków np. garażu, piwnicy i skrzynki pocztowej mieszkańca domu. (Brzmienie DIN 18252)
   
Zabezpieczenie przed wyjęciem  Dodatkowa cecha wyposażenia w przypadku wkładek umożliwiająca skuteczną ochronę przed wyjęciem wkładki np. za pomocą tzw. „metody wyjmowania korka”. Często takie zabezpieczenie przed wyjmowaniem jest realizowane już w okuciach bezpieczeństwa za pomocą kompletnej tarczy wkładki.
   
Zastawka  Część, która musi zostać najpierw przesunięta za pomocą odpowiedniego klucza w zadane położenie, zanim będzie można obrócić klucz celem obsługi zamka. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
Płaszczyzna zastawek  Płaszczyzna, na której w kierunku wzdłużnym znajduje się wiele zastawek tego samego typu. W zależności od konstrukcji możliwych jest wiele płaszczyzn zastawek w każdym systemie zamykania.
   
Dodatkowy zamek  Pod pojęciem dodatkowy zamek określa się wszelkiego rodzaju dodatkowe, najczęściej dozbrajane zamki zabezpieczające okien, drzwi balkonowych i drzwi. 
   
Blokada wymuszona Klucz można wyjąć z wkładki tylko w stanie zamkniętym (wkładka dociskowa, wkładka dźwigniowa, kłódka). Kłódki mogą być dostarczane według wyboru z blokadą wymuszoną lub bez.
   
System drugiego klucza W przypadku, gdy po utracie klucza bez wymiany wkładki ma zostać zapewnione bezpieczeństwo, np. we własnym domu itp.
Wkładki są dostarczane z dwoma różnymi zestawami kluczy.
Po wysłaniu wkładki stosowane są wyłącznie klucze 1 zestawu. Klucze 2 zestawu muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie wolno ich mieszać z 1 zestawem. W przypadku zgubienia klucza 1 zestawu należy zmienić permutację zamykania. Odbywa się to przez zamknięcie wkładki kluczem 2 zestawu. Należy przy tym wykonać obrót o 360°. Od tej chwili klucz pierwszego zestawu nie może już zamykać wkładki. Gdy zgubiony klucz był uprawniony do kilku wkładek, wówczas wszystkie wkładki, jeżeli są wyposażone w system drugiego klucza, należy również zamknąć kluczem 2 zestawu.
   
Tarcza wkładki Dodatkowy element zabezpieczający z szyldem ochronnym. Chroni zewnętrzną stronę (=strona ingerencji) wkładki przed nawierceniem i wyłamaniem. 
   
Wkładka cylindryczna  patrz Wkładka 
   
Kolor wkładki  Kolorowe wykonanie wkładki profilowanej, patrz Barwienie 
   
Obudowa wkładki Obudowa wkładki jest to otaczająca część wkładki służąca do pomieszczenia rdzenia wkładki i wszystkich przynależnych podzespołów. 
   
Rdzeń wkładki  również: rdzeń, walec
Część wkładki, która się porusza po obróceniu odpowiednim kluczem. (Brzmienie DIN EN 1303)
   
Rowek rdzenia łba wkładki  Pod pojęciem rowek łba wkładki należy rozumieć pionowe wyfrezowanie łba rdzenia wkładki jako element wkładania trzpienia klucza, które służy do lepszego przenoszenia momentu obrotowego. 
   
Przedłużenie rdzenia wkładki  patrz Przedłużenie rdzenia
   
Długość wkładki  Długość wkładki jest to przedłużenie od strony zewnętrznej (strony czołowej) do strony wewnętrznej (strony czołowej) w przypadku wkładek profilowanych.
   
Wymiar wkładki  Mierzona jest odległość od środka śruby mankietu do zewnętrznej strony okucia drzwi celem określenia optymalnej długości wkładki.
Uwaga! Patrz Wystawanie wkładki!
   
System wkładek  System o określonych właściwościach do spełnienia zdefiniowanych wymagań bezpieczeństwa. Systemy różnią się kształtami profili, ilością płaszczyzn zastawek, ilością zastawek, cechami patentowymi oraz przyjaznością montażu. 
   
Wystawanie wkładki  Wymiar, o jaki zewnętrzna strona wkładki wystaje poza okucie ochronne. Dopuszczalne wystawanie zgodnie z DIN 18252 wynosi +/- 3 mm.
Za pomocą zwyczajowego wymiaru rastra przedłużenia 5 mm można bez problemu sprostać temu wymaganiu.
   
Przedłużenie wkładki  Należy przez to rozumieć stopniowe dopasowanie (w krokach co 5 mm) długości wkładek do odpowiedniej grubości drzwi w połączeniu z okuciami.