Nadzór wideo: brutalnych przestępców zniechęcać, incydenty dokumentów © ABUS

Monitoring wideo: odstraszyć sprawców używających przemocy, udokumentować zdarzenia

Czy znają Państwo takie tytuły z gazet: „Mężczyzna (45) śmiertelnie pobity na dworcu” (bild.de z dnia 03.06.2011 r.)? Przestępstwa z użyciem przemocy kończące się śmiercią ofiary stanowią smutną rzeczywistość. W większości przypadków jednak już po kilku dniach sprawców można było zatrzymać, ponieważ na miejscu był zainstalowany system monitoringu wideo. Zapis wideo dostarczył ponadto kompletną dokumentację przebiegu czynu, co pozwoliło na zaoszczędzenie ofiarom i świadkom długotrwałego wypytywania.

Lepsze zabezpieczenie przestrzeni publicznej

W centrum miasta czy na peryferiach: wielu ludzi w uzasadniony sposób nie czuje się szczególnie bezpieczne na pustych przystankach, dworcach, stacjach metra czy parkingach. Słabo widoczne miejsca, anonimowość, błąkające się bandy wyrostków i punkty zapalne pod względem społecznym obciążają poczucie bezpieczeństwa. Atakowane są nawet dzieci i młodociani i są oni konfrontowani ze zrabowaniem telefonu komórkowego lub ubrania (w żargonie młodzieżowym: „ściągnąć”).

Przestrzeń publiczna bezpieczniejsze © ABUS

Ogląd na masę

Przy imprezach masowych często panuje regularny stan wyjątkowy. Na festynach lub w namiotach piwnych może szybko powstać nieoczekiwana dla prowadzących, organizatorów lub personelu ochrony niemal nieczytelna i zagrażająca uczestnikom sytuacja. System monitoringu zapewnia bezpieczeństwo, pomagając od początku imprezy w zachowaniu oglądu sytuacji i rozpoznaniu potencjalnych sprawców zamieszek.

W masie śledzić © sxc.hu / cpurcell

Większa wrażliwość zatrzymuje wzrost przemocy

Statystyka kryminalna zarejestrowała rocznie w Niemczech pond 210 000 przestępstw z użyciem przemocy (2008 r.) i dokumentuje w latach 1999–2007 stały wzrost ich liczby. Jako uzasadnienie rosnącej liczby tych przypadków przytacza się czasem wzrost potencjału przemocy w społeczeństwie. Jednak policja wychodzi z założenia, iż bardziej wrażliwe zachowania w zakresie zgłaszania tych zdarzeń spowoduje zmniejszenie tej czarnej liczby czynów z użyciem przemocy i pozwoli na doprowadzenie większej ilości sprawców przed wymiar sprawiedliwości. Im więcej przemocy zostanie zgłoszone, tym mniej miejsca pozostanie dla sprawców.

Oprócz sprawdzonej straży sąsiedzkiej również monitoring wideo może przyczynić się do tego pozytywnego trendu rozwoju. Ponadto nowoczesne systemy wideo służą nie tylko po prostu od „oglądania”, lecz w znaczący sposób przyspieszają zaalarmowanie odpowiednich sił.

Wyższa czułość zatrzymuje wzrost przemocy © ABUS

Produkty firmy ABUS przeznaczone do ochrony za pomocą monitoringu wideo przed przestępstwami z użyciem przemocy (przekierowanie do strony angielskiej)