Telewizji przemysłowej odstrasza wandali od © ABUS

Monitoring wideo odstrasza wandali

Stłuczone szyby, wyrwane przewody lub fasady wysmarowane graffiti to znane skutki wandalizmu. Jednak agresja sprawców może rozładować się również w podpaleniu, zanieczyszczeniu otoczenia lub zakłócaniu spokoju. Dochodzi do tego złość wyrażająca się w niszczeniu zarówno rzeczy publicznych, jak i własności prywatnej.
Na podstawie statystyki policyjnej chodzi tutaj przeważnie o młodych sprawców, z czego 30% to młodociani a 10% to dzieci. Zastosowany w sposób poprawny pedagogicznie ewidentny dowód wideo może w tej grupie pomóc w prewencyjnych środkach wychowawczych i w pewnych warunkach zapobiec dalszej karierze sprawcy czynów karalnych.

Wandali i łobuzy szkodzą przedsiębiorstwu

Budynek firmy szybko może stać się tarczą dla wandali, nie tylko na odległych terenach przemysłowych. Rozbita przez dzieci grające w piłkę szyba to jeszcze najmniejsze zło. Dramatycznie może zacząć być, gdy bandyci szaleją na ślepo, jak w dziwne święta (np. 1 maja) lub po porażce ulubionej drużyny piłkarskiej.
Duże domy towarowe niekoniecznie są zlokalizowane w centrum miast, jest to idealne zaproszenie dla wandali do nocnych akcji niszczenia, ponieważ zbyt rzadko przejeżdża tam policja. Niektórych sprawców obecnie nie odstrasza już nic przed pustoszeniem małych sklepików w pobliżu dworca lub w innych ruchliwych punktach miasta. We włamaniach do banków i sklepów z zasobami gotówki często zdarza się ponadto, że włamywacze lub rabusie nie zdobywając łupu wyładowują swoją frustrację na budynku lub źle zabezpieczonych kamerach.

Definicja wandalizmu

Pod pojęciem wandalizmu rozumie się złość połączoną z niszczeniem lub chęć niszczenia. Wandalizm to świadome nielegalne (lub naruszające normy) uszkodzenie lub zniszczenie cudzej własności jako cel sam w sobie. Pojęcie to w słabo uzasadniony pod względem historycznym sposób wywodzi się od plemienia Wandalów. (...) Pojęcie wandalizmu zostało wyprowadzone od germańskiego plemienia Wandalów, które w 455 r. pokonało zachodniorzymskiego cesarza Petroniusza Maksymusa i wkroczyło do Rzymu plądrując miasto.

Źródło: Wikipedia, http://http://pl.wikipedia.org/wiki/Wandalizm; tekst dostępny na licencji Creative Commons Attribution/Share Alike” .

Wandalizm w przestrzeni publicznej

Możliwość niezakłóconego poruszania się po ulicach i placach to podstawowa potrzeba wszystkich obywateli. Niestety jednak anonimowość w przestrzeni publicznej również potencjalnym wandalom daje dużą swobodę. Wandalizm nie jest jednak fenomenem wielkich miast: Statystyka policyjna (z 2006 r.) dowodzi, iż wandalizm występuje również często w mniejszych gminach i miejscowościach liczących 20 000 – 100 000 mieszkańców.

Zemsta na sąsiadach

Wandalizm nie zatrzymuje się przed terenem prywatnym: kłótnia sąsiadów nierzadko prowadzi do zniszczonych grządek, zdemolowanych altanek itp. Należy odpowiednio wcześniej zabezpieczyć się przed tą możliwością. Monitoring wideo poprawia bezpieczeństwa, nie tylko przed możliwym uszkodzeniem rzeczy, lecz również w zakresie zapobiegania wypadkom i dokumentacji. Należy pamiętać, że mogą Państwo monitorować swoją własność, jednak w żadnym razie ogród sąsiadów lub ulicę przed swoim domem.

Co należy zrobić w przypadku szkody?

Co należy przestrzegać posiadając ubezpieczenie budynku mieszkalnego? Większość ubezpieczycieli sprawdza następujące punkty:

  • Czy Państwa własność została uszkodzona lub zniszczona celowo?
  • Czy sprawca wtargnął w ubezpieczone miejsce wbrew prawu?

Szkody należy udokumentować ubezpieczycielowi w sposób bardzo dokładny. Zapis wideo z systemów monitoringu firmy ABUS lub zdjęcia z aparatu cyfrowego rejestrują każdy szczegół i dostarczają dowodów. Zachęcamy do zapoznania się z dalszymi wskazówkami na temat ubezpieczeń oraz w jaki sposób należy zachować się w przypadku szkody.

Produkty firmy ABUS przeznaczone do monitoringu wideo jako ochrona przed wandalizmem (przekierowanie do strony angielskiej)