Nadzór wideo z publicznie dostępnych obiektów © iStockphoto.com / Bim

Monitoring wideo obiektów dostępnych publicznie

Monitoring wideo w przestrzeni publicznej często zrównuje się w urzędowym obłędem kontrolowania.

Faktem jest jednak: monitoring wideo służy ogółowi i zwiększa bezpieczeństwo. Zagrożenia takie jak napad lub rabunek mogą w konkretny sposób zagrozić każdemu obywatelowi i końcem końców to podatnik ma zapłacić za usunięcie szkód w budynkach publicznych. Monitoring wideo w otoczeniu miejskim przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa – na parkingach, w przestrzeni komunikacji publicznej, na imprezach i wydarzeniach kulturalnych oraz w zakresie zabezpieczenia często odwiedzanych obiektów takich jak szpitale, szkoły, uniwersytety i kościoły.

W tym miejscach publicznych monitoring wideo jest uzasadniony

Imprezy

W trakcie dużych imprez publicznych ważne jest, by sytuacja zawsze była pod kontrolą, aby w skuteczny sposób móc koordynować reakcje w sytuacji zagrożenia.
Oprócz aktów przemocy, kradzieży lub wypadków można monitorować również regularne procesy w czasie imprezy. Czy np. szatnia nie jest już przepełniona? Lub czy przy wejściu nie ma wąskiego gardła, ścisku pod sceną lub problemów z wydawaniem przy barze?

Wystawy i muzea

Muzea, wernisaże lub pomieszczenia wystawowe coraz częściej stają się miejscem kradzieży dzieł sztuki. Jednak uchwyceni przez oko kamery potencjalni złodzieje, wandale bądź też niewłaściwie zachowujący się odwiedzający czują się zobowiązani do odpowiedniego zachowania. W ten sposób zwykle już z góry można uniknąć tych zdarzeń, bądź w razie ich wystąpienia odtworzyć je i wyjaśnić na podstawie ciągłego zapisu wideo.

Gabinety lekarskie i przychodnie

Placówki służby zdrowia mogą korzystać w kamer monitoringu wideo w zakresie różnych zadań. Po pierwsze dla ochrony przed złodziejami, którzy upatrzyli sobie dzienne przychody lub drogie urządzenia i materiały medyczne (np. złoto dentystyczne, leki). Po drugie personel gabinetu za pomocą kamery wideo może w odpowiedni sposób obserwować np. poczekalnie, by zoptymalizować leczenie pacjentów lub w razie nagłej potrzeby móc szybko działać.

Kształcenie

Szkoły i placówki edukacyjne coraz częściej są na celowniku złodziei, włamywaczy, wandali, oraz co szczególnie przerażające – szaleńców z bronią, w związku z czym bardzo uzasadnione może być wyposażenie w monitoring wideo dla celu ochrony dzieci i nauczycieli. Trójdźwięk „odstraszanie, monitoring na żywo, wyjaśnienie” stanowi również w ty przypadku rdzeń pozytywnych efektów monitoringu wideo.

Kościoły i pomniki

Kościoły, kaplice i budowle historyczne są często nawiedzane prze złodziei sztuki, jednak dotyka je również bezsensowne niszczenie. Przyczyn lekceważenia dóbr kultury należy szukać zarówno w spadku religijności społeczeństwa, jak i w zmniejszającej się liczbie osób w instytucjach kościelnych. Kościoły w ciągu dnia przeważnie są otwarte, lecz puste i w ten sposób wartościowe dzieła sztuki pozostają bez opieki. Monitoring wideo może zakończyć ten zły stan rzeczy.

Bezpieczeństwo ruchu i lokalny transport publiczny

Zadania monitoringu wideo w zakresie ochrony bezpieczeństwa ruchu rozciągają się od kamer wideo w autobusach i pociągach aż do monitoringu parkingów. Właśnie w nieprzejrzystych garażach podziemnych i garażach wielopoziomowych wielu ludzi czuje się zagrożonymi, zaś monitoring wideo zapewnia bezpieczeństwo. Ponadto dzięki kamerom monitoringu szybciej można wyjaśnić otarcia lakieru i drobne stłuczki lub ucieczki kierowców w takim wypadku. 

W tych miejscach publicznych, monitoring jest przydatny © iStockphoto.com

Produkty firmy ABUS przeznaczone do monitoringu wideo w przestrzeni publicznej

Dalsze przykłady zastosowania monitoringu wideo