Nadzór wideo w rolnictwie © iStockphoto.com / NanoStock Photo

Monitoring wideo w rolnictwie

Nowoczesne, cyfrowe systemy monitoringu wideo stanowią obecnie stały element składowy ekologicznego i ekonomicznego rolnictwa. Systemy zabezpieczeń mogą przy tym optymalizować różne procesy robocze i w ten sposób wspomagać zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem.

Czy chodzi tutaj o kontrolę i dokumentację chowu zwierząt, nadzór nad parkiem pojazdów z traktorem i spółką bądź nieuprawnione wejście do instalacji biogazowej: Zakłady rolne stanowią wymagające środowisko dla elektronicznego monitoringu wideo.

W ten sposób technika wideo wspiera rolników przy pracy

Trzeba widzieć, co dzieje się w stajni

Elektroniczny monitoring wideo to nowoczesny system monitoringu wideo, z którego korzysta już wielu rolników. Często system wideo jest włączony w łączną koncepcję monitoringu stada, to znaczy, iż zbiera się i analizuje dane na temat aktywności poszczególnych zwierząt lub całych stad.

Spojrzenie zawsze skierowane na park maszynowy

W parku maszynowym tkwią największe wartości zakładu rolnego. W monitoringu dużych maszyn za pomocą techniki wideo chodzi raczej nie o kradzież lecz o manipulację lub kradzież części zamiennych, paliwa i narzędzi.
Również pod względem bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom można za pomocą techniki wideo stwierdzić i zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do maszyn. Wreszcie – drogie maszyny nie są placem zabaw dla ciekawskich, zbyt wysokie jest ryzyko odniesienia obrażeń lub włączenia za pomocą dźwigni funkcji maszyny.

Zoptymalizowane procesy robocze

Kamery wideo można zamontować bezpośrednio na dużej maszynie rolniczej, aby móc monitorować przebieg pracy. Dane wideo pomagają rolnikowi w optymalizacji wielostopniowego procesu roboczego danej maszyny, skróceniu czasu konserwacji i ewentualnych oszczędnościach w zakresie personelu.

Przykład maszyny do zbioru ziemniaków:
obraz z czterech kamer jest przesyłany na monitor w kabinie i pomaga kierowcy w optymalizacji sterowania maszyną. W ten sposób można zwiększyć szybkość zbioru i w efektywny sposób wykorzystać maszynę.

Więc rolnicy wsparcia technologii wideo w pracy © iStockphoto.com

Produkty firmy ABUS przeznaczone do monitoringu wideo w rolnictwie

Dalsze przykłady zastosowania monitoringu wideo