Ogień w Polsce – liczby i fakty na temat ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Poniżej zestawiliśmy dla Państwa najważniejsze fakty na temat pożarów:

  • Ponad 27 tysięcy pożarów budynków mieszkalnych rocznie w Polsce*
  • Około 500 śmiertelnych ofiar pożarów każdego roku*
  • 95 prozent ofiar zatruwa się gazami
  • 70 procent ofiar zostaje zaskoczonych przez pożar w nocy
  • Ponad 4.000 osób jest rannych w wyniku pożarów*
  • Straty w mieniu w wyniku pożarów szacuje się na 1.3 miliarda złotych rocznie*
  • Czujki dymu zmniejszają liczbę ofiar pożarów o około 50 procent

    * Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 2015r]

W związku z tym należy chronić się za pomocą produktów przeciwpożarowych firmy ABUS