Postępowanie w przypadku pożaru

Należy zachować spokój!

1. Zapewnić bezpieczeństwo ludziom

2. Zgłosić pożar straży pożarnej

   
wyjście awaryjne
telefon
   
  • Nie tracić czasu i najkrótszą drogą opuścić dom
  • Zabrać ze sobą zagrożone pożarem osoby
  • Zamknąć drzwi
  • KTO zgłasza?
  • CO się stało?
  • MIEJSCE zdarzenia?
  • ILE OSÓB odniosło obrażenia?
  • Należy zaczekać na pytania zwrotne.