Zwalczanie pożaru

Aby ogień mógł płonąć, muszą w odpowiedniej proporcji być obecne trzy czynniki. Chodzi tutaj o:

  • materiał palny (np. drewno),
  • tlen,
  • temperaturę zapłonu (np. zapalony papieros, soczewka).
zapalenie trójkąt
Wszystkie metody zwalczania pożaru polegają na usunięciu jednego bądź więcej z tych czynników. Może to nastąpić np. przez stłumienie (koc gaśniczy, pianowy środek gaśniczy), schłodzenie (woda) lub oddzielenie przeciwpożarowe (w przypadku pożarów lasu).
Usunięta zapalenie trójkąt