Obszerne informacje na temat przestępczości i bezpieczeństwa udzielane przez policję

Informacji z pierwszej ręki na temat przestępczości i bezpieczeństwa udzielić może tylko policja. Na skalę całego kraju policja udziela zainteresowanym obywatelom informacji na temat przestępczości i jej zapobiegania. Za pomocą różnych narzędzi informacyjnych, takich jak instrukcje, informacje specjalistyczne lub interaktywne płyty CD, każdy może uzyskać informacje na temat konkretnych środków bezpieczeństwa i środków zaradczych.

Na stronie internetowej www.policja.pl zamieszczono obszerne informacje i porady policyjnych jednostek prewencyjnych na temat przestępczości i bezpieczeństwa w różnych formach, także w zakresie ochrony przed włamaniem. W zakładce "Działania policji" można znaleźć wiele interesujących i pomocnych informacji dotyczących włamań i zabezpieczania się przed nimi.