Nowoczesne systemy zamków oferują bezpieczeństwo, komfort i przyszłość

Bezpieczeństwo nie zaczyna się przy drzwiach mieszkania lub biura, lecz dużo wcześniej. Przykładowo drzwi wejściowe do domów, bramy lub drzwi w innych miejscach do stref istotnych dla bezpieczeństwa można zabezpieczyć wkładkami wyposażonymi w elementy wyższej klasy zabezpieczeń (np. posiadające certyfikat VdS). Dzięki temu połączeniu w obrębie jednego systemu zamków na różnych poziomach zabezpieczeń można w ekonomiczny sposób planować aktualne i przyszłe struktury, łącząc bezpieczeństwo z komfortem, a wszystko to za pomocą tylko jednego klucza.

Do zastosowania na terenie prywatnym dostępne są zarówno cylindry mechaniczne o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa, jak i systemy elektroniczne oferujące zwiększony zakres ochrony przeciwwłamaniowej, które dzięki możliwości wprowadzenia kodu charakteryzują się wygodą i przyjaznością dla użytkownika.

Dodatkowe informacje odnośnie systemów zamków

Opłacalność i różnorodność systemów

Możliwość połączenia różnych poziomów bezpieczeństwa systemu zamków: niski stopień ryzyka - proste rozwiązanie, wysoki stopień ryzyka - złożone rozwiązanie.

więcej

Dlaczego system zamków?

Systemy zamków umożliwiają łatwą regulację uprawnień dostępu. Kolejny argument: brak nieprzejrzystego zarządzania kluczami. Proszę zasięgnąć informacji.

więcej