Opłacalność i różnorodność systemów

System zamków dostosowany do indywidualnych potrzeb

  • Bezpieczeństwo i opłacalność to dwa pojęcia, które idą ze sobą w parze. Z 15 różnymi systemami Master firma ABUS oferuje jeden z najszerszych programów zamków w branży i dzięki temu odpowiednie rozwiązanie dla każdego projektu.
  • O opłacalności świadczy m.in. kompatybilność różnych systemów. Umożliwia ona np. połączenie systemu z wysokimi wymogami bezpieczeństwa wyposażonemu w 11 aktywnych zastawek z innym systemem z 6 aktywnymi zastawkami.
  • To oznacza, że w zamek z prostszym systemem można wyposażyć mniej istotne dla bezpieczeństwa drzwi (np. wewnętrzne lub do toalet), zaś drzwi istotne dla bezpieczeństwa (np. zewnętrzne lub do pomieszczeń komputerowych) w elementy o wyższym stopniu zabezpieczeń. Umożliwia to oszczędności i pozwala na osiągnięcie wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Połączenie mechanicznych i elektronicznych elementów zamykających

  • Możliwość łączenia w jednym systemie zamków/wkładek mechanicznych i elektronicznych gwarantuje elastyczne i ekonomiczne rozwiązania. Firma ABUS łączy kompetencje w zakresie tworzenia i wykonania wkładek mechanicznych i elektronicznych. Pozwala to na wdrażanie inteligentnych i skutecznych rozwiązań.
  • Uniwersalny klucz firmy ABUS to zarazem klucz mechaniczny, jak i klucz zbliżeniowy służący do obsługi wkładek elektronicznych. W ten sposób możliwe jest zintegrowanie ze sobą w jednym obiekcie obu systemów w logiczną i dostosowaną do indywidualnych potrzeb całościową koncepcję. Daje to korzyści w zakresie komfortu, bezpieczeństwa i wydajności kosztów.
  • W określonych obiektach uzasadnione jest również stosowanie całkowicie elektronicznego systemu zamków. Również tutaj firma ABUS oferuje odpowiednie rozwiązania.

W kwestii opłacalności i bezpieczeństwa firma ABUS ma zawsze właściwą odpowiedź!

Dodatkowe informacje odnośnie systemów zamków