Zabezpieczanie ładunku

Dla większości kierowców jest oczywiste: przed rozpoczęciem jazdy należy zapiąć pas bezpieczeństwa. Kto tego nie robi, zagraża swojemu własnemu bezpieczeństwu i ryzykuje mandat w wysokości 30 euro. To samo dotyczy ładunku przewożonego w samochodzie, za nim i na nim. W przypadku gdy ładunek nie jest zabezpieczony we właściwy sposób, kierowca również ryzykuje swoje zdrowie oraz mandat.

„Ładunek samochodu osobowego lub motocykla należy zabezpieczyć do normalnego trybu jazdy, tzn. do ostrych hamowań, manewrów wymijania i złej nawierzchni drogi”, mówi Dirk Hartenberger z Policyjnego Centrum Doradztwa w Moguncji.

Warto być lepiej poinformowanym!

Czy wiedzieli Państwo,

  • że zgodnie z niemieckim kodeksem ruchu drogowego (§ 22, ust. 1) należy zabezpieczyć ładunek przed przesunięciem, upadkiem lub przewróceniem i w razie nieprzestrzegania tego przepisu należy liczyć się z mandatem w wysokości co najmniej 35 euro? Mandat ten może zostać wymierzony już w przypadku stwierdzenia w bagażniku samochodu niezabezpieczonej skrzynki z napojami.
  • że typowa butelka 1,5 l typu PET w przypadku zderzenia czołowego przy prędkości 50 km/h może stać się pociskiem działającym z siłą przebicia równą 0,5 tony?
  • że w razie wypadku w związku z brakiem zabezpieczenia ładunku lub niepoprawnie zabezpieczonym ładunkiem może nastąpić odmowa wypłaty ubezpieczenia? Ubezpieczyciel może w pewnych okolicznościach wskazać na poważne zaniedbanie i w ten sposób zatrzymać likwidację szkody.

Dodatkowe poradniki odnośnie zapobiegania wypadkom