Szybka reakcja dzięki inteligentnym systemom monitoringu

Wysokiej jakości systemy łączą w sobie wykrywanie ruchu i programowane reakcje alarmowe. Gdy człowiek wejdzie w obszar niebezpieczny, taki jak np. obszar wychylenia urządzeń lub magazyn substancji niebezpiecznych, kamery monitoringu automatycznie sygnalizują alarm.

Technika monitoringu wideo: wkład w bezpieczeństwo i higienę pracy

Monitoring wideo chroni nie tylko wartości materialne, lecz może również zwiększyć bezpieczeństwo na stanowisku pracy i przyczynić się do zapobiegania wypadkom. Ciągła obserwacja za pomocą odpowiednich kamer monitoringu ułatwia kontrolę maszyn i urządzeń pod względem poprawności ich działania oraz rozpoznawania źródeł zagrożeń, np. braku pokrywy przy ostrzu lub ułożonych bez zabezpieczenia przewodów elektrycznych.

Kamera umożliwia ponadto wgląd do trudno dostępnych obszarów, a także do pojemników, silosów i zbiorników. Dokładna identyfikacja miejsca umieszczenia kamery, obraz sytuacji na żywo i automatyczny alarm za pomocą systemu monitoringu przyspieszają lokalizację zdarzenia i udzielenie pomocy zagrożonej osobie.

Szybka reakcja dzięki inteligentnych systemów nadzoru © iStockphoto / small_frog

Przykład zdarzenia: sytuacje niebezpieczne na budowie

Place budowy zawsze stanowią strefy niebezpieczne. Monitoring wideo daje w związku z tym cenny wkład w zakresie zapobiegania wypadkom i wyjaśniania ich przyczyn. I tak za pomocą kamer wideo można monitorować magazyny substancji niebezpiecznych, maszyny budowlane, obszar pracy koparek i żurawi budowlanych itp. W przypadku szkody można potem w szybki i skuteczny sposób wyjaśnić wszelkie kwestie ubezpieczeniowe, np. czy w chwili zdarzenia robotnik budowlany nosił kask i obuwie ochronne? W jaki sposób wydarzył się wypadek i kto jest jemu winien? Na wszystkie te pytania odpowiedzi może udzielić konkretny zapis z kamer monitoringu.

Produkty firmy ABUS służące do poprawy bezpieczeństwa pracy

  • W naszej ofercie znajdziecie całą gamę produktów z grupy Ochrona pracy
  • Zachęcamy do zabezpieczenia dostępu do stref niebezpiecznych dodatkowo za pomocą alarmu, np. poprzez czujki ruchu.
  • Zdrowie Państwa pracowników jest cenne: Ochrona przeciwpożarowa za pomocą czujek dymu firmy ABUS.