Zachęcamy do wzmocnienia swojego działu produkcji i rozwoju za pomocą monitoringu wideo

W dziale produkcji przedsiębiorstwa pracuje większość pracowników i tam znajduje się również większość cennych maszyn i urządzeń. Każdy kierownik produkcji może potwierdzić, jak drogie mogą być przestoje wywołane przez awarie lub wypadki.

Kamery wideo mogą umożliwiać zarówno wgląd do działu, jak również można je zintegrować bezpośrednio z urządzeniami produkcyjnymi, by monitorować procesy na miejscu. Dzięki temu można odpowiednio wcześnie zareagować i podjąć odpowiednie kroki. Analiza zapisu wideo daje przydatne impulsy do optymalizacji produkcji i przeprowadzania jej w sposób bardziej stabilny i bezpieczny.

Za pomocą monitoringu wideo można również mieć na oku złożone serie próbne i procesy rozwoju. W ten sposób można np. stale i szybko oceniać stan osób badanych we śnie w laboratorium lub w czasie badań medycznych.

Optymalizacja procesów dzięki innowacyjnemu zarządzaniu wideo

W połączeniu z innowacyjnym oprogramowaniem do zarządzania wideo system monitoringu oferuje różnorodne funkcje automatyzacji. Przykładowo samodzielnie reaguje on na zdarzenia alarmami i zaprogramowanymi schematami przebiegu bez potrzeby ingerencji człowieka. Jeśli na przykład poziom wypełnienia zbiornika osiąga punkt krytyczny, zostaje bezpośrednio wysterowany odpowiedni zawór i zainicjowana zdefiniowana reakcja, np. zostaje o tym poinformowany pracownik lub włącza się sygnalizator.

Dzięki optymalizacji procesu innowacyjnego zarządzania wideo © ABUS

Kamery bezpośrednio w centrum zdarzenia

Pole zastosowania standardowych kamer to np. prosty monitoring linii produkcyjnych, taśm transportowych lub z paczkami.

Do szczegółowego monitoringu maszyn i urządzeń w trakcie pracy są przeznaczone specjalne kamery miniaturowe i kamery płytkowe zamontowane bezpośrednio w urządzeniu. Dokonują one pomiaru tylko w zakresie kilku centymetrów, dając jednak obraz porównywalnej jakości do dużych kamer.

Warto zoptymalizować swoje procesy rozwojowe

Monitoring wideo zapewnia również materialną jakość otoczenia działu rozwoju: niewielkie ilości surowców, cenna aparatura i wyniki pośrednie są w niezawodny sposób chronione przed kradzieżą i manipulacją. W ten sposób monitoring wideo może przyczynić się do ciągłego wzrostu jakości i korzyści ekonomicznych pracochłonnych procesów rozwoju i utrzymywania ich na osiągniętym poziomie.

Kamery są zawsze czujne

W odróżnieniu od człowieka kamera nie ulega zmęczeniu, wszystkie dane są stale rejestrowane. Zapis można przeglądać poklatkowo (np. przemysłowa produkcja kultur bakterii, testy zderzeniowe pojazdów) bądź również w zwolnionym tempie (np. badanie przyczyn niewłaściwego działania przyrządu do chwytania).
Zapis etapów roboczych i rozwoju ułatwia ciągłą dokumentację i analizę, zarówno dotyczącą źródeł błędów, jak i postępu. W szczególnie efektywny sposób ma to miejsce za pomocą sterowanych kamer obrotowo-uchylnych.

Aby szczegółowo zarejestrować procesy, szczególnie przydatne są kamery płytkowe, które dzięki małym rozmiarom można zintegrować z danym systemem.

Aparaty są zawsze rozbudzony © ABUS

Produkty firmy ABUS przeznaczone do monitoringu wideo w zakresie produkcji i rozwoju