Systemy zamków do wszystkich zakresów stosowania

Systemy zamków zapewniają kontrolę dostępu w całym obiekcie

Dużo kluczy i nieprzejrzysty sposób zarządzania nimi należą już do przeszłości. Nowoczesne systemy zamków firmy ABUS umożliwiają zarządzanie budynkiem zgodnie z wymogami naszych czasów. Niezależnie od tego, czy jest to portier czy pracownik administracji, każdy pracownik otrzymuje tylko jeden klucz do swojej części organizacyjnej. W połączeniu z profesjonalnym zarządzaniem kluczami można w każdej chwili uzyskać przegląd użytkowników i przydzielonych uprawnień dostępu.

Alternatywę stanowią elektroniczne systemy kontroli dostępu. W tym miejscu wkładki ABUS Seccor oferują wysokiej jakości systemy przeznaczone do każdego stopnia wymagań. Zastosowane wkładki elektroniczne w zależności od modelu można obsługiwać za pomocą klucza chipowego, zbliżeniowego (np. karty) lub wpisania kodu. Oprogramowanie umożliwia elastyczne tworzenie schematów zamykania i zarządzanie nimi. Tym sposobem można w całkowicie planowy sposób sterować, kto ma dostęp do której części budynku. W wariantach z funkcją czasu i protokołu można przydzielać uprawnienia do zamykania również zależnie od godziny i daty. Kolejną zaletę stanowi możliwość szybkiej reakcji na określone sytuacje. I tak w przypadku zagubienia można szybko dezaktywować odpowiedni klucz.

Monitoring wejścia za pomocą kamery wideo

Kontrola dostępu za pomocą monitoringu wideo przy wejściu

Wejście do przedsiębiorstwa to strefa newralgiczna, którą należy nieustannie monitorować i zabezpieczać w planowy sposób. Za pomocą kamer monitoringu firmy ABUS można mieć stały ogląd wejść do przedsiębiorstwa. Wysokiej rozdzielczości zapis wideo pomaga w identyfikacji rzeczywistych i potencjalnych sprawców czynów karalnych.

Warto wiedzieć, kto wchodzi i wychodzi

Mają Państwo prawo wiedzieć, kto wchodzi i wychodzi z przedsiębiorstwa – umożliwia to sprawowanie kontroli. Co miała przy sobie osoba, wchodząc do budynku i wychodząc z niego? Z kim miała kontakt ta osoba? Czy osoba ta zachowywała się w sposób nietypowy?

Obszar wejściowy daje jeszcze dalsze interesujące możliwości stosowania monitoringu wideo: dzięki takiej samej pozycji osób w drzwiach kamery wideo można wykorzystać do identyfikacji twarzy. I tak w niektórych przypadkach można nawet zrezygnować z działającego odstraszająco personelu ochrony. Daje to oszczędność kosztów i wywiera na odwiedzających miłe i zachęcające wrażenie.

Wejście przez kamery monitoringu wideo © ABUS

Produkty firmy ABUS przeznaczone do kontroli dostępu w przedsiębiorstwie

Dalsze informacje na temat kontroli dostępu można znaleźć w naszej uniwersalnej broszurze