Monitoring pracowników powoduje redukcję strat

Coraz więcej przedsiębiorstw jest okradanych przez swoich pracowników. Światowy Raport o Kradzieży 2009 (badania brytyjskiego Centre for Retail Research) szacuje szkody wskutek działań nieuczciwych pracowników w samym tylko handlu detalicznym na niemal 5 miliardów euro. Dotyczy to nie tylko handlu, lecz wszystkich przedsiębiorstw.

Za pomocą systemu wideo firmy ABUS w Państwa firmie lub zakładzie można zredukować straty powstałe wskutek niezgodności w inwentaryzacji i znikania towarów, jak również szkody wskutek oszustwa i sprzeniewierzenia.

Chroń operacyjnego nieruchomości © ABUS

Warto chronić własność swojego zakładu.

W pomieszczeniach biurowych lub na trasach administracyjnych często obok istotnych danych i sprzętu znajdują się również inne cenne przedmioty. Na rzeczy, które należą do kogoś innego, zwraca się mniejszą uwagę: przy obchodzeniu się z drogimi urządzeniami biurowymi, takimi jak drukarki, skanery, kopiarki lub komputery niedbalstwo bądź również działania zamierzone mogą prowadzić do dużych szkód lub denerwujących przerw w pracy zakładu. Monitoring wideo zapewnia, że pracownicy (a także goście) wykazują większą staranność w obchodzeniu się ze środkami trwałymi.

Skazać nieuczciwych pracowników © ABUS

Nieuczciwych pracowników należy schwytać

Zaufanie to najwyższe dobro – również przy zatrudnianiu pracowników. W końcu pracownicy przy kasie są stróżami dziennych wpływów i zasobów gotówki. Niestety wciąż zdarza się, że czarne owce z personelu bezwstydnie wykorzystują Państwa zaufanie i poprawiają sobie zarobki oszustwami na kasie – na Państwa szkodę.

 
Nowoczesne systemy wideo mogą integrować dane na kasie z obrazem wideo; ich czujne oko jest wtedy skierowane na zapisy na kasie. I tak natychmiast wyda się, kto wyjmował gotówkę z kasy lub wystawiał złe paragony. Do tego rodzaju monitoringu nadają się przykładowo kamery kopułkowe.

Wskazówka: monitoring wideo powinien obejmować również pracowników restauracji.

Wciąż zdarzają się skargi na złą obsługę. Czy w restauracji panuje porządek czy bałagan? Czy pomimo że są jeszcze goście, krzesła są już wstawione na stoły? W jaki sposób nowy pracownik zachowuje się w stosunku do gości? Czy pracownicy wychodzą na przerwy na papierosa, pomimo że restauracja jest pełna? Na wszystkie te pytania może w przyszłości odpowiedzieć monitoring wideo. Za pomocą techniki monitoringu można poprawić obsługę. Sprytne rozwiązanie dla codziennej pracy: za pomocą superminiaturowej kamery kopułkowej na ekranie uniwersalnej nagrywarki cyfrowej można wyświetlić obraz z pomieszczenia dla gości – to wydajność i oszczędność miejsca w jednym! W ten sposób pod kątem 160° można natychmiast stwierdzić, czy są wolne stoliki i odpowiednio poinstruować personel.

Obowiązek powiadomienia przez pracodawcę

Monitoring wideo w miejscu pracy w związku z ingerencją w ogólne prawo pracowników do prywatności stanowi bardzo drażliwy temat. Pracodawcy są w związku z tym zobowiązani do uzyskania od rady zakładowej zgody na zastosowanie monitoringu wideo i powiadomienia swoich pracowników o aktywnym monitoringu wideo w obrębie przedsiębiorstwa.

Naklejkę z informacją „Monitoring wideo” firmy ABUS można otrzymać w sklepach specjalistycznych.

Produkty firmy ABUS przeznaczone do monitoringu wideo miejsca pracy