Szczególnie pewny monitoring ze strony centrali alarmowej

W Niemczech instalacje sygnalizujące zagrożenie nie mogą być bezpośrednio połączone z policją lub strażą pożarną. Jeśli chcą Państwo całkowicie bezpiecznie przez cały czas chronić wartości swojego przedsiębiorstwa zaleca się połączenie instalacji alarmowej i monitoringu wideo z działającą non-stop centralą alarmową. Jej pracownicy są w stanie oceniać złożone sytuacje i wprowadzać odpowiednie środki ochronne lub ratunkowe.

Typowe zadania centrali alarmowej

Podłączenie instalacji alarmowych

Podłączenie instalacji alarmowych jest wymagane przez niektórych ubezpieczycieli, aby zapewnić w razie alarmu szczególnie szybką ingerencję. Również jeśli ubezpieczyciel nie wymaga takiego podłączenia, może to być uzasadnione dla danego przedsiębiorstwa.

Podłączenie monitoringu wideo (zdalny monitoring wideo)

Zdalny monitoring wideo przez centralę alarmową umożliwia bezpośrednie, wizualne sprawdzanie obiektów. Już w przypadku podejrzenia zagrożenia centrala może spowodować adekwatną reakcję obronną.

Kontrola działania urządzeń technicznych

Kolejna usługa ze strony centrali alarmowej do zdalna kontrola urządzeń technicznych takich jak systemy chłodzenia i grzewcze, wyciągi, których awaria mogłaby mieć krytyczne skutki i powodować zagrożenie dla ludzi.

Co to jest centrala alarmowa?

W centrali alarmowej = centrala alarmowa i serwisowa są rejestrowane zgłoszenia głosowe automatycznych urządzeń do wybierania i zapowiadania oraz protokoły automatycznych urządzeń do wybierania i przesyłania, a następnie są one opracowywane przez personel bezpieczeństwa pracujący na centrali. W poważnym przypadku zostają powiadomione jednostki interwencyjne, na przykład policja lub straż pożarna.

Kryteria wyboru operatora centrali alarmowej

Istnieje wielu operatorów central alarmowych. Kryteria wyboru odpowiedniej centrali mogą być następujące:

Czy dany operator posiada w tym rejonie centralę?

Szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw może to być ważne kryterium. Z operatorem i własnymi fachowcami od zabezpieczeń należy na miejscu omówić koncepcję w tym zakresie i dokładnie określić usługi.

Jaki rodzaj pomocy jest oczekiwany w razie alarmu?

Jeśli życzą sobie Państwo jedynie powiadomienia policji lub straży pożarnej, w rachubę może wchodzić inny operator, niż gdyby była wymagana ingerencja ochrony.

Jakie urządzenia mają być podłączone do centrali?

Operatorzy realizują pod względem technicznym różne możliwości podłączenia. Oprócz podłączenia alarmu w wielu przypadkach sens ma zdalny monitoring wideo. Jeśli stawiają Państwo na monitoring wideo IP, operator winien obsługiwać połączenie za pomocą IP.

Produkty firmy ABUS przeznaczone do podłączenia do centrali alarmowej