Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa ma wiele wymiarów

Budynek powinien posiadać silną podstawową ochronę mechaniczną, pracownicy winni przechodzić do dozwolonych dla siebie części wyłącznie przez systemy kontroli dostępu lub systemy zamków, za pomocą monitoringu wideo należy zapobiegać kradzieżom oraz optymalizować procesy produkcyjne.

Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa oznacza również odpowiednie ubezpieczenie.

Najważniejsze rodzaje ubezpieczeń przedsiębiorstw

Ubezpieczenie przed włamaniem z kradzieżą.

Towarzystwo ubezpieczeniowe reguluje szkody wskutek włamania i zależnie od umowy ponosi również koszty związane ze zniszczeniami powstałymi przy włamaniu z kradzieżą.

Ubezpieczenie od pożaru

Polisa ta chroni przed dodatkowymi kosztami powstałymi wskutek szkód spowodowanych przez pożar, uderzenie pioruna lub wybuch.

Ubezpieczenie zakładu od odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie to chroni przed roszczeniami osób trzecich i pokrywa roszczenia odszkodowawcze w stosunku do przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie przerwy w działalności

Polisa ta obejmuje ryzyko przerwy w działalności w związku ze szkodami rzeczowymi powstałymi na przykład wskutek włamania z kradzieżą, burzy, pożaru lub szkód spowodowanych przez wodę. Ubezpieczenie to zwykle zawiera się wyłącznie wraz z ubezpieczeniem mienia (np. ubezpieczenie przed włamaniem z kradzieżą).

Jakich rodzajów ubezpieczeń wymaga moje przedsiębiorstwo?

Zachęcamy Państwa do przeprowadzenia starannej analizy i oceny, jakie zagrożenia mogą odnosić się do Państwa przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do skorzystania z oferty i doradztwa Izby Przemysłowo-Handlowej. Większość izb przemysłowo-handlowych udostępnia listy kontrolne odnoszące się do oceny ryzyka.
Proszę kliknąć tutaj, aby przejść do listy kontrolnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Berlinie. 

Dalsze rodzaje ubezpieczeń przedsiębiorstw:

 • Ubezpieczenie zawodowe
 • Ubezpieczenie elektroniki
 • Ubezpieczenie oprogramowania
 • Ubezpieczenie montażu
 • Ubezpieczenie transportowe
 • Ubezpieczenie wystawy i targów
 • Ubezpieczenie floty pojazdów
 • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych
 • Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za działania w Internecie
 • Rozszerzone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za produkty
 • Ubezpieczenie od kosztów wycofania

Nasza wskazówka: ubezpieczenie przed włamaniem z kradzieżą

W przypadku włamania do przedsiębiorstwa mogą szybko powstać milionowe szkody. W związku z tym należy chronić się za pomocą ubezpieczenia przed włamaniem z kradzieżą. Na jego podstawie można uzyskać odszkodowanie w przypadku:

 • włamania z kradzieżą,
 • napadu rabunkowego w obrębie budynku lub posesji,
 • napadu rabunkowego na drogach transportowych,
 • wandalizmu pod włamaniu.