Stalking – gdy uczucie przeradza się w czyny karalne

Każdy musiał już kiedyś słyszeć pojęcie „stalkingu”. Jednak gdzie kończy się uczucie, a zaczyna stalking? Sposób zachowania osoby uprawiającej stalking, określanej jako „stalker”, można scharakteryzować jako „ściganie”, „narzucanie się” i „zagrażanie”. Ma to bardzo niekorzystny wpływ na sferę prywatną osoby, której to dotyka. Stalking przejawia się m.in. powtarzanymi próbami nawiązania kontaktu za pomocą różnych mediów komunikacyjnych (SMS-y, telefony, listy), powtarzanymi próbami nawiązania osobistego kontaktu w najbliższym otoczeniu danej osoby (miejsca spędzania wolnego czasu, miejsce zamieszkania lub pracy) lub ściganiem ofiary.

Możliwe skutki dla ofiar stalkingu

Stalking może prowadzić do problemów ze snem (koszmary nocne), zakłóceń koncentracji, stanów lęku, strachu oraz napadów paniki. Często skutkiem dla ofiary może być również ograniczenie kontaktów prywatnych oraz swobody życiowej. Ogólnie oznacza to znaczne pogorszenie radości i jakości życia.
W ciężkich przypadkach stalkingu dochodzi do przemocy fizycznej oraz szkód rzeczowych. W najgorszych przypadkach ofiary stalkingu mogą nosić się z myślami samobójczymi, zaś zmiana miejsca zamieszkania i zatrudnienia może być ostatnią możliwością ucieczki przed stalkerem.

Ofiarami stalkingu są często byli partnerzy lub małżonkowie. Jednak również osoby poznane przelotnie lub wcale nieznane mogą stać się ofiarą stalkera. Do świadomości publicznej pojęcie stalkingu weszło przede wszystkim za sprawą prominentnych ofiar. Aktorka Nicole Kidman oraz piosenkarz Robbie Williams byli przez swoich fanów nękani w taki sposób, że miało to bardzo zły wpływ na ich życie.

Ewentualne konsekwencje dla ofiar stalking © www.weisser-ring.de

Jak poradzić sobie ze stalkingiem?

Zasygnalizować brak zainteresowania

Należy powiedzieć stalkerowi raz, a dobrze, że nie jesteśmy jego osobą zainteresowani i nie życzymy sobie kontaktu. Następnie należy go ignorować. Każda kolejna reakcja z Państwa strony, również negatywna, wzmacnia stalkera w jego zachowaniu.

Przerwać terror telefoniczny

Należy zainstalować pocztę głosową. Dzięki temu dzwoniącego można będzie rozpoznać przed odebraniem połączenia. Jeśli dzwoni stalker, należy go zignorować. Ważne: Należy poprosić kogoś o nagranie zapowiedzi poczty głosowej. Nie należy podawać swojego nazwiska. Dodatkowo można zamówić u operatora numer zastrzeżony oraz identyfikację połączeń przychodzących.

Nie przyjmować niespodziewanych przesyłek

Nie należy przyjmować niezamówionych paczek, lecz zwrócić je do nadawcy.

Poinformować rodzinę, przyjaciół i znajomych

O stalkingu i nękaniu należy porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi i poprosić ich o pomoc. Również przed kolegami z pracy nie należy przemilczać tego zjawiska. W ten sposób będą oni mogli ewentualnie łatwiej zadziałać, gdyby stalker pojawił się w Państwa miejscu pracy.

Prowadzić rejestr

Każdą próbę podjęcia kontaktu przez stalkera należy udokumentować. Dotyczy to każdego połączenia telefonicznego, listu, SMS-a, wizyty, prezentu itp. Może to posłużyć jako dowód przed sądem.

Zwrócić się do policji

Nie należy obawiać się włączenia do działań policji. Jeśli stalker nęka Państwa w trakcie podróży, należy zgłosić się do najbliższego komisariatu policji. Możliwe, że wtedy policja będzie mogła bezpośrednio zadziałać w odpowiedni sposób.

Dodatkowe informacje odnośnie ochrony podczas obecności