Należy wykazywać odwagę cywilną – Państwa zaangażowanie opłaci się!

Czy chodzi o kradzieże kieszonkowe, naruszenie nietykalności cielesnej, rabunek, uszkodzenie rzeczy lub kradzież – przestępczość na ulicach stale rośnie. Ponieważ wykroczeniami tymi, ze względu na ich dużą liczbę, nie może zajmować się i rejestrować ich tylko policja, istotna jest kwestia odwagi cywilnej. Również Państwo mogą wpaść w sytuację zagrożenia, w której będą Państwo mieć nadzieję na pomoc ze strony innych.

Osoba wykazująca odwagę cywilną swoją ingerencją pomaga innymi, również osobom obcym w sytuacji napastowania lub zagrożenia. Dzieje się to w ramach indywidualnych możliwości. 

Warto być aktywnym

Będąc świadkiem czynu z użyciem przemocy należy natychmiast sprowadzić pomoc. Należy zaalarmować policję i wezwać do pomocy również innych świadków. Bowiem wspólnie można silniej przeciwstawić się sprawcy. Należy przy tym uwzględnić: ingerencja fizyczna może okazać się niebezpieczna. Nie należy przy tym przeceniać samego siebie. W związku z tym należy najpierw spróbować słownie i w zdecydowany sposób wystąpić przeciw sprawcy. Ważne jest przy tym: Do sprawcy nie należy zwracać się na „ty”, gdyż traci się wtedy dystans. 

Należy zaoferować pomoc

Nie zawsze jest jednoznacznie wiadomo, czy inna osoba rzeczywiście potrzebuje pomocy. Gdy nie jest to pewne, nie należy milczeć, lecz zadać dodatkowe pytania i zaoferować swoją pomoc.

6 reguł codziennego większego bezpieczeństwa

Policja zdefiniowała sześć praktycznych reguł codziennych, które każdy może stosować:

  1. Pomagam, nie wpadając samemu w zagrożenie.
  2. W aktywny i bezpośredni sposób wzywam innych do pomocy.
  3. Dokładnie obserwuję i uświadamiam sobie cechy sprawcy.
  4. Wzywam pomoc spod numeru 112.
  5. Troszczę się o ofiarę.
  6. Stawiam się jako świadek.