Ochrona ofiar i pomoc im ze strony policji

Policjanci stanowią często dla ofiar czynów karalnych i przemocy pierwszy kontakt. W związku z tym przechodzą oni specjalne szkolenia mające na celu odpowiednie obchodzenie się z ofiarami przestępstw. Szczególnie w sytuacji awaryjnej ważny jest pełen zaufania kontakt z policją. Policja może pomóc ofierze radami i wskazówkami dotyczącymi zachowania i po akcie przemocy podać adresy placówek i instytucji opiekujących się ofiarami.

Inne poradniki odnośnie pomocy ofiarom