Ubezpieczenie ochrony prawnej ofiary

Osoby posiadające ubezpieczenie ochrony prawnej ofiary mogą z niego skorzystać będąc ofiarą poważnego czynu karalnego i chcąc dochodzić swoich roszczeń w dodatkowym postępowaniu karnym lub w postępowaniu o wyrównanie między sprawcą a ofiarą.

Kiedy może pomóc ubezpieczenie ochrony prawnej ofiary?

Prawo do skorzystania ze świadczeń ubezpieczenia ochrony prawnej ofiary ma osoba pozbawiona wskutek czynu karalnego z zastosowaniem przemocy wolności osobistej lub której nietykalność osobista została naruszona bądź była molestowana lub zmuszona do czynności seksualnych. Prawo do pomocy ma miejsce również wtedy, gdy czyn karalny zagrażał życiu.

Ile kosztuje ubezpieczenie ochrony prawnej ofiary?

Ubezpieczenie ochrony prawnej ofiary często stanowi część pakietu ochrony prawnej i w większości towarzystw ubezpieczeniowych nie trzeba go opłacać oddzielnie. Ubezpieczając się zaleca się jednak zasięgnięcie informacji, czy świadczenie to stanowi część składową istniejącej lub nowej ochrony za pomocą ubezpieczenia.

Inne poradniki odnośnie pomocy ofiarom