CE certyfikat © iStockphoto.com / thelinke

Certyfikat CE

Dzięki oznaczeniu CE (Communautés Européennes – Wspólnota Europejska) użytkownicy mogą na pierwszy rzut oka stwierdzić, iż dany produkt odpowiada narzuconym producentowi wymaganiom Unii Europejskiej. Oznaczenie CE zostaje umieszczone, gdy dla danego produktu istnieje odpowiednia dyrektywa.
Producent potwierdza przez to zachowanie dyrektyw WE. Na tej podstawie oznaczenie to stanowi wskazówkę, że oznaczony produkt spełnia ustawowe wymagania UE odnośnie do ochrony zdrowia, ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa. Oznaczenie CE to nie atest, lecz oświadczenie producenta o zachowaniu dyrektyw UE. Warunek tego stanowi sprawdzenie i potwierdzenie przez niezależną placówkę zgodności z odpowiednimi normami.
Zasadniczo spełnia to funkcję jako znak nadzoru mający przykładowo za zadanie ułatwienie urzędnikom kontroli produktów w krajach UE.

Inne atesty