Magazyn Ökotest

Główny akcent stanowią tam obszerne testy towarów i usług przeznaczone do publikacji w magazynie ÖKO-TEST-Magazin. W każdym wydaniu tego magazynu można znaleźć do dziesięciu testów porównawczych ze wszystkich dziedzin życia z odpowiednimi wyczerpującymi informacjami na tematy poboczne. Ponadto ukazują się tam ugruntowane raporty z drugiego planu, aktualne wiadomości, wywiady z ekspertami, towaroznawcami itp.
Magazyn Ökotest pomaga konsumentom w podjęciu dobrej decyzji o zakupie. Zgodnie z motto „Żyć naprawdę dobrze” niezależne i ugruntowane testy produktów i usług, jak również informacje dla użytkowników ukazują, jakie produkty sprawdzają się najlepiej. Przy tym magazyn Ökotest szczególnie stawia na zdrowie i środowisko naturalne, lecz również na właściwości użytkowe badane w szerokich testach praktycznych.
Źródło: www.oekotest.de

Inne raporty z badań