Wskazówki: Regularnie korzystać z usług kominiarza!

Wskazówki: Regularnie korzystać z usług kominiarza!

Zlecać specjalistom regularne kontrole kominów, kominków i innych urządzeń, takich jak instalacje grzewcze. Ekspertami, którzy mogą przeprowadzać te kontrole są kominiarze z okręgowego zakładu kominiarskiego, specjalnie atestowane zakłady rzemieślnicze lub kominiarze pracujący w ramach wolnego zawodu. W całych Niemczech obowiązuje regulamin czyszczenia i kontroli (KÜO), który określa, jakie instalacje mają być sprawdzane w jakim czasie.

Specjaliści: okręgowy zakład kominiarski, kominiarze działający na zasadzie wolnego zawodu, atestowani rzemieślnicy

Ekspert nie poprzestaje na czyszczeniu kominków. Sprawdza szyby kominowe lub mierzy wartości spalin w instalacjach grzewczych. W razie potrzeby można wcześniej uzupełnić instalacje albo np. oczyścić kominy z zanieczyszczeń, takich jak gniazda ptasie. 

Inspekcja palenisk – przegląd wszystkich sprawdzanych urządzeń, instalacji i kominków

Specjalista regularnie przeprowadza regularną inspekcję palenisk, podczas której kontroluje wszystkie paleniska i instalacje kominowe. Okresy inspekcji zależą od rodzaju i wieku palenisk i instalacji kominowych. W starszych instalacjach zaleca się częstsze prowadzenie inspekcji. Inspekcję paleniska należy przeprowadzić również np. po zbudowaniu nowego kominka lub przebudowaniu otwartego paleniska.

Decyzja dotycząca paleniska: Terminy konserwacji, kontroli i pomiarów

Decyzja dotycząca paleniska: Terminy konserwacji, kontroli i pomiarów

Od roku 2013 wystawia się tzw. decyzje dotyczące paleniska. W decyzjach tych wyszczególnione są wraz z terminami wszystkie istotne działania, które muszą zostać podjęte w stosunku do palenisk i instalacji kominowych. Niniejsze zestawienie jest praktyczną pomocą dla właścicieli domów i mieszkań, ponieważ mogą zobaczyć, kiedy i do jakich czynności muszą zatrudnić specjalistę. Decyzję dotyczącą paleniska wystawiają kominiarze okręgowego zakładu kominiarskiego.

Od roku 2013, prócz kominiarzy, konserwację można zlecać również wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom usługowym. Przedsiębiorstwa te potwierdzają na piśmie, że wykonały wymagane prace z zakresu czyszczenia, kontroli i pomiarów – i kierują informacje do właściwego okręgowego zakładu kominiarskiego. 

Więcej o tlenek węgla

Źródła zagrożenia

Tlenek węgla (II), w skrócie CO, to trujący gaz, który jest niewidoczny, bezsmakowy i bezwonny. Powstaje on między innymi w procesach niepełnego spalania paliw kopalnych, takich ...

więcej

Ochrona

Bez smaku, zapachu i niewidzialny: tlenek węgla to ukryte zagrożenie. Niezależnie od tego, czy mamy w domu lub mieszkaniu nowy kominek, zmodernizowaną instalację gazową lub CO albo ...

więcej

Objawy

Ze względu na niecharakterystyczne dolegliwości ogólnie trudno jest rozpoznać zatrucie tlenkiem węgla.

więcej