Odpowiednie ubezpieczenie w przypadku szkody – ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego

Niezależnie czy najemca lub właściciel – każdy powinien zawrzeć ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego. Ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego obejmuje szkody powstałe wskutek działania ognia, włamania, rabunku, wandalizmu, wody, burzy lub gradu.

Jeśli nie ustalono inaczej, zwrot kosztów dotyczy strat wskutek działania ognia, wody, włamania z kradzieżą i wandalizmu, jak również szkód wskutek burzy (od 8 stopni w skali Beauforta) i gradu. Ubezpieczenie to obejmuje wszystkie przedmioty gospodarstwa domowego, to jest meble, zasłony, tkaniny i inwentarz w szafach aż po urządzenia elektryczne, instrumenty muzyczne i przyrządy sportowe.

Jakie są zalety ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego?

Ubezpieczenie opłaca wartość ponownego zakupu zniszczonych lub skradzionych przedmiotów. Przedmioty wartościowe takie jak gotówka, ozdoby lub futra, papiery wartościowe lub dzieła sztuki suma ubezpieczenia pokrywa maksymalnie do 20%. Ponadto przedmioty gospodarstwa domowego mieszczą się nie tylko w czterech ścianach, lecz do 10% sumy ubezpieczenia obejmuje również podróże, pobyt w hotelu, w domu letniskowym lub u przyjaciół. Okres pobytu nie może przy tym przekraczać trzech miesięcy.

Posiadacz przedmiotów wartościowych takich jak zbiory dzieł sztuki, antyki lub obrazy winien po konsultacji z ubezpieczycielem i zależnie od potrzeb zawrzeć specjalne ubezpieczenie. Za pomocą dodatkowych składek można ubezpieczyć również przypadku przepięcia elektrycznego wskutek uderzenia pioruna lub ryzyko pęknięcia szyb.

Czy ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego obejmuje również skradzione rowery?
Odnośnie do rowerów: jeśli zostały one skradzione z zamkniętej piwnicy, ubezpieczenie je obejmuje. Jeśli jednak rower był w nocy przypięty przed domem, nie jest on ubezpieczony. W tym przypadku jest oferowane specjalne ubezpieczenie rowerów. Uwaga: ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego nie obejmuje automatycznie rowerów.
Składka w zakresie tego ubezpieczenia zależy od sumy ubezpieczenia oraz miejsca zamieszkania.

We radach i informacjach na tych stronach chodzi o ogólne wskazówki dotyczące ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego. Wiążące pod względem prawnym postanowienia zawierają warunki ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Więcej na temat „ubezpieczenie”

Co to jest włamanie z kradzieżą?

włamanie, włamanie do mieszkania, kradzież z włamaniem do mieszkania – powiemy Państwu, co należy rozumieć pod tymi pojęciami!

więcej

Co to jest ubezpieczenie ułamkowe?

Ubezpieczenie częściowe jest dodatkową opcją ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego – tu znajdą Państwo informacje na ten temat.

więcej

Granice odszkodowania

W przypadku ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego, przedmioty wartościowe mają określoną górną granicę wypłaty odszkodowania. Można jednak ją podwyższyć.

więcej

Ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego

Ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego rekompensuje szkody, które powstały między innymi na skutek kradzieży z włamaniem, ognia i wandalizmu.

więcej

Lista rzeczy wartościowych

Dzięki liście przedmiotów wartościowych mają Państwo orientację co do wartościowych przedmiotów i dóbr w Państwa czterech ścianach.

więcej

Szkoda: co należy zrobić?

Jeśli dokonano u Państwa włamania, muszą Państwo niezwłocznie powiadomić policję. My Państwu powiemy, co w związku z tym należy zrobić.

więcej

Zaniżone ubezpieczenie?

Czy moje ubezpieczenie nie jest zaniżone? Co się wtedy dzieje?

więcej

Wskazówki na temat ubezpieczeń

Co często kryje się w umowach ubezpieczeniowych odnośnie bezpieczeństwa i co oznaczają informacje podane małym drukiem?

więcej

Wandalizm

Wandalizm powoduje corocznie szkody o milionowych wartościach. Jakie ubezpieczenia ochronią Państwa przed finasowymi konsekwencjami złośliwego uszkodzenia przedmiotów materialnych, ...

więcej

VdS

Znak jakości VdS Home poświadcza doskonałą jakość produktu. Daje on Państwu pewność przy wyborze właściwego produktu z dziedziny ochrony przed pożarem i zabezpieczenia przed ...

więcej