Ubezpieczenie ułamkowe – dodatkowa opcja ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego

Ubezpieczenie ułamkowe to dodatkowe postanowienie do istniejącej lub nowo zawieranej polisy ubezpieczeniowej, np. do ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego. Ubezpieczenie ułamkowe jest jednak możliwe wyłącznie przy wysokich sumach ubezpieczeń.

Z reguły jest ono stosowane wtedy, gdy ubezpieczany wychodzi z założenia, iż nieprawdopodobna jest szkoda wysokości całej sumy ubezpieczenia. W ten sposób zostaje pokryta tylko ustalona stawka procentowa właściwej sumy ubezpieczenia.
Ta stawka procentowa łącznej wartości przedstawia, do jakiej wysokości towarzystwo ubezpieczeniowe musi wyrównać szkody (udział procentowy w łącznej sumie polisy ubezpieczeniowej).

Ubezpieczenie ułamkowe może spowodować obniżenie składek ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego, może jednak również doprowadzić do zaniżenia ubezpieczenia.
Za pomocą ubezpieczenia ułamkowego ubezpieczany może obniżyć swoje składki ubezpieczeniowe, ponieważ ich podstawę stanowi zawsze suma ubezpieczenia.
Jednak jak w przypadku każdego ubezpieczenia również w przypadku takiej dodatkowej umowy należy uwzględnić, by nie wybrać zbyt niskiej łącznej sumy ubezpieczenia, czyli by nie miało miejsca ryzyko zaniżenia ubezpieczenia.

Część ubezpieczenia - dodatkowa opcja dla zawartości domowych © iStockphoto.com / SuperCubePL