Granice odszkodowania w ubezpieczeniu przedmiotów gospodarstwa domowego

Niezależnie od ustalonej sumy ubezpieczenia do przedmiotów wartościowych odnosi się określona najwyższa granica wypłaty odszkodowania w ubezpieczeniu przedmiotów gospodarstwa domowego. Typowa na rynku jest granica odszkodowania wynosząca 20% sumy ubezpieczenia. Jednak u większości ubezpieczycieli tę granicę odszkodowania można zwiększyć. Jeśli przedmioty wartościowe są przechowywane we wmurowanym ważącym co najmniej 200 kg sejfie, obowiązują inne granice odszkodowania.

Za przedmioty wartościowe ubezpieczyciel uznaje następujący rzeczy:
gotówka, dokumenty (łącznie z książeczkami oszczędnościowymi, papierami wartościowymi), ozdoby, kamienie szlachetne, perły, znaczki pocztowe, karty telefoniczne, monety, medale oraz przedmioty wykonane ze złota i platyny, futra, dywany (ręcznie tkane), dzieła sztuki (obrazy, collage, rysunki, grafiki, plastyki), przedmioty wykonane ze srebra i antyki, liczące co najmniej 100 lat (wyjątek: meble).

Ograniczenia odszkodowawcze w ubezpieczenie domu © iStockphoto / pavlen