Być świadomym stanu swojego majątku

Lista rzeczy wartościowych – przegląd wszystkich przedmiotów i dóbr wartościowych w Państwa czterech ścianach.

Jakie rzeczy zostały skradzione, jakie są cechy szczególne tych rzeczy i czy są dostępne zdjęcia, które mogłyby pomóc w ich identyfikacji. Wszystkie te informacje winny być dostępne na liście rzeczy wartościowych. Jeśliby u Państwa miała mieć miejsca szkoda, czyli włamanie z kradzieżą, należy przedłożyć tę listę w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz przekazać jej egzemplarz również policji. W ten sposób mogą Państwo pomóc rozpoznać skradzione rzeczy i określić ich wartość.
Ważna jest stała aktualizacja tej listy. Za rzeczy podane w późniejszym terminie jako skradzione ubezpieczyciel nie musi wypłacić odszkodowania.
Ponadto zaleca się oznaczenie swojej własności. Przedmioty wartościowe takie jak urządzenia elektryczne lub ozdoby należy oznaczyć markerem, niewidocznym atramentem lub grawerowaniem. Po pierwsze utrudnia to złodziejowi ich sprzedaż, a poza tym przedmioty te można w jednoznaczny sposób zidentyfikować po ich znalezieniu przez policję.
W przypadku szkody bardzo pomocne są również zdjęcia rzeczy wartościowych. W ten sposób można w doskonały sposób udokumentować pewne cechy takie jak kolory, drobne uszkodzenia lub inne cechy specyficzne.
Ważne jest przechowywanie listy rzeczy wartościowych w bezpieczny sposób, by nie mogła ona również zostać skradziona przy włamaniu. Listę tę można np. zdeponować u przyjaciół lub w skrytce bankowej.