Zachowanie po włamaniu

Co zrobić, gdy u mnie miało miejsce włamanie?

O włamaniu należy przede wszystkim powiadomić policję i złożyć odpowiednie doniesienie o przestępstwie. W miejscu czynu do chwili przybycia policji nie wolne niczego zmieniać, aby nie naruszyć ważnych wskazówek i nie uczynić je w ten sposób nieprzydatnymi (np. odciski palców lub inne ślady czynu).

Kolejnym krokiem musi być poinformowanie o włamaniu towarzystwa ubezpieczeniowego. Ubezpieczeniu należy następnie niezwłocznie przekazać listę rzeczy wartościowych (patrz temat Lista rzeczy wartościowych). Uszkodzone rzeczy należy przechowywać do chwili załatwienia tej kwestii z ubezpieczycielem. Aby stwierdzić rzeczywistą wysokość szkody, towarzystwo ubezpieczeniowe może powołać biegłego, który oceni uszkodzone rzeczy.

Zachowanie po włamanie © ABUS