Odszkodowanie w przypadku szkód wskutek włamania itp.

Ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego – podstawowe ubezpieczenie obejmujące m.in. szkody wskutek włamań do mieszkania.
Podczas gdy w zakresie rzemiosła istnieje ubezpieczenie przed włamaniem z kradzieżą, ryzyko to w przypadku osób prywatnych zostaje pokryte za pomocą ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego. Jednak ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego działa nie tylko w przypadku włamania z kradzieżą. Ubezpieczenie to w typowym przypadku odnosi się również do szkód spowodowanych przez ogień, wodę, rabunek, burzę (od 8 stopni w skali Beauforta), grad i wandalizm. Ubezpieczone są przy tym wszystkie przedmioty gospodarstwa domowego.

Odszkodowanie za szkody spowodowane włamaniem i Co © ABUS

Przedmioty gospodarstwa domowego

Do przedmiotów gospodarstwa domowego zaliczają się wszystkie urządzenia ruchome nie należące w sposób stały do mieszkania. Zaliczają się tutaj m.in. meble, urządzenia elektryczne i ubrania. Jednak jako przedmioty gospodarstwa domowego definiuje się również artykuły spożywcze a nawet zwierzęta domowe ubezpieczone w związku z tym ubezpieczeniem przedmiotów gospodarstwa domowego. Przy tym przedmioty gospodarstwa domowego nie muszą koniecznie znajdować się w mieszkaniu lub domu. Ubezpieczenie to obejmuje również przedmioty gospodarstwa domowego zniszczone lub skradzione przykładowo w miejscu pracy lub w czasie urlopu. Do tego szczególnego przypadku odnoszą się jednak określone granice odszkodowania, jak również inne ograniczenia. Sam budynek oraz wszystkie rzeczy stanowiące jego stałą część składową stanowią przedmiot ubezpieczenia budynku.

Ile kosztuje ubezpieczenie przedmiotów gospodarstwa domowego?

Koszt ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego jest zawsze ustalany indywidualnie na podstawie rzeczywistej wartości ubezpieczenia. W związku z tym ważne przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej jest, by jej nie zaniżyć. Polecamy Państwu zapoznanie się z informacjami na temat zaniżonego ubezpieczenia. Szczegółowe informacje można pobrać ze strony internetowej Zrzeszenia Niemieckich Ubezpieczycieli : www.gdv.de