Drobnymi literkami

Wybraliśmy dla Państwa najważniejsze części* umów ubezpieczeniowych dotyczące tematu bezpieczeństwa i przełożyliśmy je na zrozumiały język. Należy uwzględnić, iż w tym miejscu nie można podać konkretnych danych dotyczących stawek procentowych i/lub sum, ponieważ zmieniają się one zależnie od danego ubezpieczyciela w związku z deregulacją rynku ubezpieczeń.

* Zastrzega się prawo do niekompletności danych.

drobnym drukiem © iStockphoto.com / Yuri_Arcurs

W umowie ubezpieczeniowej należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • indywidualnie dobudowane meble lub kuchnie dostosowane specjalnie do zamieszkiwanego budynku nie są ubezpieczone. 
  • Nie są ubezpieczone szkody spowodowane wskutek działań wojennych, niepokojów wewnętrznych, trzęsień ziemi lub przez energię jądrową.
  • Ubezpieczenie nie jest wypłacane, jeśli przyczynę szkód stanowi oszustwo połączone z kradzieżą.
  • Otwierając komuś drzwi i stając się ofiarą bez świadomego oporu (fizycznego), nie ma się prawa do świadczeń ubezpieczeniowych.
  • Jeśli po złożeniu wniosku ma miejsce zwiększenie ryzyka, a nie zostanie to zgłoszone towarzystwu ubezpieczeniowej, ubezpieczony nie ma prawa do otrzymania odszkodowania. Zwiększenie ryzyka przykładowo ma miejsce w przypadku przebywania ponad 60 dni poza miejscem zamieszkania bez zgłaszania tego lub jeśli np. przy domu w celu remontu zostało umieszczone rusztowanie.
  • W przypadku ustalenia z ubezpieczycielem zastosowania pewnych zabezpieczeń (zabezpieczenia mechaniczne lub instalacje alarmowe), może on odmówić zapłaty odszkodowania, jeśli zabezpieczenia te nie były wykorzystywane w momencie włamania.
  • Ubezpieczenia przedmiotów gospodarstwa domowego nie zawsze automatycznie płacą odszkodowanie za kradzież roweru. Należy wyjaśnić z ubezpieczycielem, czy ubezpieczenie pokrywa przypadek kradzieży roweru. Jeśli tak nie jest, należy zawrzeć odrębną umowę o ubezpieczenie roweru. Niektórzy ubezpieczyciele w Niemczech (m.in. ARAG, Nürnberger Versicherungsgruppe, Wertgarantie) udzielają rabatu, gdy korzysta się z zapięcia do roweru posiadającego certyfikat VdS.