Ogólne pytania na temat techniki alarmowej

Bezprzewodowe instalacje alarmowe firmy ABUS oraz ich podzespoły zawierają w sobie know-how i doświadczenie tej firmy. Fałszywego alarmu nie można nigdy wykluczyć, jednak ma on miejsce bardzo rzadko. Jeśli posiadają Państwo zwierzęta domowe: Firma ABUS oferuje odporne na ich obecność czujniki ruchu nie właczające alarmu, gdy po mieszkaniu porusza się czworonóg.

Oprócz wymienionych powyżej czynników wybór odpowiedniej instalacji alarmowej zależy przede wszystkim od indywidualnych życzeń i potrzebnych funkcji.

Bezprzewodowe instalacje alarmowe są interesujące przede wszystkim w zakresie prywatnym i drobnym rzemiośle. Przewodowe i hybrydowe instalacje alarmowe (np. ABUS Terxon) są przeznaczone do zabezpieczania obiektów przemysłowych różnych rozmiarów.

Więcej na temat instalacji alarmowych można przeczytać w Porównanie alarmu przewodowego z bezprzewodowym bądź zwrócić się o poradę do najbliższego dealera. Z całą pewnością chętnie posłuży on Państwu swoją pomocą.

Łatwa obsługa i indywidualne opcje ustawień pozwalają na nieograniczone korzystanie z mieszkania. Instalacja alarmowa jest aktywna, jedynie gdy się tego chce. Nawet przy jej czułym ustawieniu można w całkowicie normalny sposób poruszać się po pomieszczeniach, gdy zabezpieczana jest jedynie „zewnętrzna powłoka". Oznacza to, że wszystkie punkty na zewnątrz domu są wyposażone w specjalne sygnalizatory.

Do powierzchni ze szkła są przeznaczone czujniki zbicia szyby. Drzwi i okna są zabezpieczone czujnikami otwarcia. W innych wrażliwych punktach można zainstalować czujniki wstrząsowe. W ten sposób jest zabezpieczona cała zewnątrzna strona domu, przy czym po jego wnętrzu można poruszać się w zupełnie swobodny sposób. Wyklucza to niemal całkowicie fałszywe alarmy.

Zakup i montaż dobrej instalacji alarmowej jest tańszy niż Państwo myślą. Poczucie bezpieczeństwa jest warte każdych pieniędzy.

Przewodowy ransfer sygnału to najbardziej bezpieczna forma. Przy tym należy się jednak liczyć z dużymi nakładami inwestycyjnymi. Jednak do przewodowych instalacji alarmowych są dostępne niedrogie podzespoły.

Centrale alarmowe, czujniki, sygnalizatory i podzespoły wyposażenia są zwykle wyposażone w zestyki chroniące przed ingerencją. Dzięki temu manipulacja w obrębie systemu zostaje natychmiast rozpoznana, centrala alarmowa wskazuje zakłócenie i zostaje włączona reakcja alarmowa (stan zagrożenia). Również przerwanie dopływu prądu nie może sparaliżować systemu, ponieważ centrala, sygnalizatory i ważne podzespoły są zasilane akumulatorami. W ten sposób jest stale zapewniana niezakłócona praca.

 • Początek to zdarzenie (włamanie, ogień, uszkodzenia techniczne itp.).
 • Zdarzenie zostaje rozpoznane (wykryte) przez czujnik (otwarcia, ruchu, dymu itp.).
 • Czujnik przekazuje to zdarzenie do centrali. Transfer sygnału następuje przewodowo lub bezprzewodowo.
 • Centrala jest mózgiem instalacji alarmowej. Analizuje ona sygnały i decyduje, co należy zrobić.
 • Zależnie od sposobu jej zaprogramowania, na końcu łańcucha zdarzeń następuje reakcja: Syrena działa za pomocą alarmu akustycznego, zostaje włączone światło lub powiadomiona centrala alarmowa.

Alarm przewodowy

 • Oddzielna transmisja sygnału.
 • Przeznaczenie do dużych obiektów (hale fabryczne itp.).
 • Wysoka opłacalność (ochrona inwestycji).
 • Niskie nakłady na konserwację.

Alarm bezprzewodowy

 • Duża elastyczność.
 • Łatwa instalacja.
 • Brak potrzeby przebudowy.
 • Możliwość rozszerzenia w każdej chwili.

Cichy alarm stosuje się głównie w przypadku napadu. Służy on w szczególności ochronie ofiar, ponieważ sprawcy często są nieobliczalni i nie powinni wiedzieć, że został wywołany alarm. Ponadto osoby łamiące prawo nie powinny odczuć presji czasu i próbować natychmiastowej ucieczki. Daje to korzyści czasowe dla policji. Przy cichym alarmie nie zostają włączone sygnalizatory. Jednak natychmiast zostaje zaalarmowana centrala.

Tak. Alarm wewnętrzny rozlega się tylko w części wewnątrz. Powoduje on u włamywacza stres mający na celu jego przegonienie i ostrzega osoby znajdujące się w obiekcie.

W przypadku alarmu lokalnego alarm wewnętrzny zostaje uzupełniony przez syrenę umieszczoną na zewnątrz. Zostają wtedy włączone również sygnalizatory błyskowe umieszczone na zewnątrz. Służą one do pokierowania policji w miejsce zdarzenia i zwrócenia uwagi sąsiadów. Ze względu na ochronę przed hałasem syreny mogą pracować tylko przez trzy minuty, podczas gdy światło błyskowe może bez ograniczeń pracować w dalszym ciągu.

Przy cichym alarmie nie zostają włączone sygnalizatory. Zamiast tego na jeden lub więcej zdefiniowanych uprzednio numerów zostaje wykonane połączenie telefoniczne z informacją głosową. Może być to np. telefon sąsiada, własny telefon komórkowy lub centrala alarmowa.

Alarm zewnętrzny to połączenie alarmu cichego i lokalnego: Alarm natępuje wtedy za pomocą wszystkich sygnalizatorów oraz zgłoszenia do centrali alarmowej lub na numer prywatnego telefonu.

Zabezpieczenia mechaniczne takie jak zamki i sztaby w drzwiach można w optymalny sposób uzupełnić o zabezpieczenie elektroniczne za pomocą instalacji alarmowej. Instalacje alarmowe odstraszają potencjalnych sprawców i zapewniają odpowiednie szybkie zaalarmowanie mieszkańców, sąsiadów lub centrali alarmowej.

W żadnym razie. W tym przypadku odpowiedni wybór stanowi bezprzewodowa instalacja alarmowa. Te instalacje alarmowe pracują bezprzewodowo i nie jest dla nich konieczne układanie przewodów. W ten sposób również w mieszkaniach czynszowych można wykonać osobiste rozwiązanie z zakresu zabezpieczeń.

Pod pojęciem mechatroniki rozumie się podzespoły bezpieczeństwa bezprzewodowych instalacji alarmowych ABUS, które łączą wysokie bezpieczeństwo mechaniczne z najnowocześniejszą bezprzewodową techniką alarmową.

Pytania na temat bezprzewodowych instalacji alarmowych firmy ABUS

Jeśli chodzi o stan energii w czujnikach bezprzewodowe instalacje alarmowe firmy ABUS są zawsze na bieżąco. Przy spadku zasilania, na długo przed rozładowaniem baterii, zostaje to wskazane w centrali, dzięki czemu można je odpowiednio wcześnie wymienić.

Asortyment firmy ABUS obejmuje aktualnie dwa bezprzewodowe systemy alarmowe:

1)     System ABUS Secvest: Bezprzewodowy system alarmowy firmy ABUS z maksymalnym zakresem funkcji oraz dwukierunkowymi bezprzewodowymi elementami obsługi. Ta instalacja sygnalizacji zagrożenia jest najlepiej przeznaczona do zabezpieczania domów oraz mniejszych obiektów przemysłowych (np. sklepów, biur, kancelarii, praktyk lekarskich).

2)    System Privest: Również bezprzewodowa instalacja alarmowa Privest wykorzystuje zalety tej technologii. Ta instalacja alarmowa jest przeznaczona do samodzielnego montażu i nadaje się do zabezpieczania mniejszych domów.

Zakłócenia takie można w pewny sposób wykluczyć, ponieważ podzespoły bezprzewodowego systemu alarmowego firmy ABUS wykorzystują ogromną liczbę kodów. Dzięki temu zawsze jest możliwa jednoznaczna identyfikacja danego czujnika. Instalacja alarmowa zawsze rozpoznaje wyłącznie wczytane do własnej centrali czujniki i podzespoły.

Nie, przy pracy bezprzewodowej instalacji alarmowej firmy ABUS nie powstaje żadne szkodliwe dla zdrowia promieniowanie: Moc nadawcza jest bardzo mała, sygnalizatory komunikują się z centralą wyłącznie przy zdarzeniu oraz w celu kontroli. Trzyminutowa rozmowa przez zwykły telefon komórkowy wiąże się ze znacznie wyższą mocą nadawczą niż praca bezprzewodowej instalacji alarmowej firmy ABUS przez cały rok.

Aktywna ochrona przed włamaniem oznacza: Sygnalizowana jest nawet sama próba włamania. Jest to możliwe dzięki podzespołom alarmu, które nie tylko łączą najnowocześniejszą technologię radiową ze skutecznym, mechanicznym zabezpieczeniem przed włamaniem (czujniki mechatroniczne), ale równocześnie monitorują wyważanie drzwi lub okna za pomocą innowacyjnej technologii czujników magnetycznych.

Bezprzewodowa centrala alarmowa firmy ABUS Secvest oraz jej wszystkie podzespoły pracują wykorzystując najnowocześniejszą technologię bezprzewodową korzystając do transmisji danych z zarezerwowanego specjalnie dla bezprzewodowych instalacji alarmowych „pasma bezpiecznych częstotliwości“ z zakresu 868 MHz. Gwarantuje to, że bezprzewodowa transmisja danych nie jest zakłócana i nie nakładają się na nią bezprzewodowe urządzenia codziennego użytku takie jak radio, telefon komórkowy lub elektroniczna niania.

Dzięki logicznemu układowi menu ich obsługa jest bardzo łatwa. Nie jest przy tym konieczne kłopotliwe wpisywanie kodu. Dzięki pilotowi lub bezdotykowemu chipowi zbliżeniowemu są dostępne różne możliwości komfortowej obsługi.

Sterowane głosowo instrukcje użytkownika dodatkowo pomagają w bezprzewodowym systemie alarmowym ABUS Secvest osobie wykonującej instalację oraz użytkownikowi w codziennym z niej korzystaniu.

Bezprzewodowe systemy alarmowe stosuje się wszędzie tam, gdzie są trudne do wykonania przebudowy. Dotyczy to przede wszystkim wynajmowanych i własnościowych mieszkań, w których niepożądane lub niemożliwe jest wymagające czasu układanie przewodów, gdzie alarm bezprzewodowy stanowi optymalne rozwiązanie. Brak zanieczyszczeń i hałasu przy montażu, brak wymagających czasu prac instalacyjnych oraz wysoka elastyczność sprawiają, że bezprzewodowe systemy alarmowe są korzystnym rozwiązaniem z zakresu zabezpieczeń, które można zrealizować wszędzie w najkrótszym czasie.

Optymalną ochronę uzyskuje się łącząc elektronikę i mechanikę. Mechatroniczne produkty firmy ABUS stawiają sprawcy opór mechaniczny zgłaszając równocześnie centrali alarmowej próbę włamania. Centrala ta powoduje reakcję alarmową zanim jeszcze sprawca dostanie się do obiektu.

Pytania na temat przewodowych instalacji alarmowych firmy ABUS

Wybór przewodowej instalacji alarmowej jest uzasadniony, gdy system alarmowy zostaje uwzględniony już przy budowie lub przebudowie domu lub mniejszego sklepu.

W zakresie przemsyłowym przewodowe instalacje alarmowe typowo stosuje się tam, gdzie wykonanie okablowania jest możliwe bez większych nakładów, np. w supermarketach lub magazynach. W porównaniu z bezprzewodowymi instalacjami alarmowymi okablowane systemy alarmowe często są po prostu tańsze.

Kolejny ważny argument na korzyść przewodów: Wyłączna droga transmisji sygnału zapewnia całkowitą niezawodność raz zainstalowanego systemu. Odpadają nakłady na konserwację (wymiana baterii), ponieważ wszystkie podzespoły są zasilane energią elektryczną z centrali. Kolejna zaleta połączenia przewodowego to kompatybilność. Dzięki temu każdy okablowany czujnik można zintegrować z niemal każdą przewodową instalacją alarmową, niezależnie od jej producenta.

W przewodowej technice alarmowej pod pojęciem „strefy“ rozumie się jednostkę detekcji, przykładowo czujnik ruchu lub otwarcia monitorowany przez instalację. Strefa to wejście na obwodzie drukowanym.

W przewodowych instalacjach alarmowych firmy ABUS można utworzyć liczne zakresy częściowe. Można je aktywować i dezaktywować w zróżnicowany sposób. Zakresy częściowe wykorzystuje się przykładowo, jeśli mieszkanie i biuro bądź praktyka mieszczą się w tym samym domu. W tym przypadku ustawienia instalacji wykonuje się w taki sposób, że praktyka lub mieszkanie są zabezpieczone o różnych porach dnia i nocy. Zależnie od miejsca odpowiednie czujniki można przyporządkować do właściwego zakresu częściowego. Poszczególne czujniki można również przyporządkować do kilku zakresów częściowych.

Przewodowe instalacje alarmowe firmy ABUS dysponują zabezpieczeniem przed ingerencją. Gdy tylko zostanie podjęta próba manipulacji w obrębie instalacji, ma miejsce odpowiedni alarm.

Secvest Funkalarmanlage von ABUS

Support-Portal

Więcej pytań