Informacje ogólne

W zasadzie wszędzie, gdzie jest to konieczne. Nowoczesne instalacje są niezwykle elastyczne, w związku z czym można je konfigurować i sterować indywidualnie. Bez problemu możliwe jest również zastosowanie instalacji zewnętrznych z odpornymi na działanie czynników atmosferycznych obudowami wyposażonych w ogrzewanie.

Zaleca się instalację kamer na odpowiedniej wysokości nad podłożem, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi i manipulacji. Jeśli nie jest to jednak możliwe, zaleca się zastosowanie zabezpieczonych przed wandalami kamer kopułkowych z odpornymi na uderzenia obudowami.

Mają Państwo pełne prawo wiedzieć, co dzieje się w Państwa firmie. Należy jedynie poinformować swoich pracowników o zainstalowanych kamerach. W przypadku sklepu odpowiednią informację należy umieścić na drzwiach wejściowych. Niektóre pomieszczenia, takie jak np. toalety są w związku z ochroną prywatności wykluczone z monioringu.

Do nowoczesnego, opartego na komputerach systemu monitoringu wideo można podłączyć zarówno stare kamery analogowe, jak i nowoczesne kamery sieciowe. Pozwoli to zmniejszenie kosztów inwestycji oraz nie będzie wymagany demontaż starych urządzeń. Powstały w ten sposób „system hybrydowy" jest pod każdym względem zabezpieczony na przyszłość.

Zdalne systemy transferu danych stosuje się wszędzie tam, gdzie jest niepożądane lub niemożliwe układanie przewodów. Transfer danych nie wiąże się z żadnymi kosztami i odbywa się w paśmie wysokich częstotliwości 2,4 lub 5,8 GHz. Wysokiej jakości systemy umożliwiają zdalny zasięg do 2 200 metrów na zewnątrz i 125 metrów wewnątrz. W obrębie danego obiektu można korzystać jednocześnie z maks. dziewięciu nadajników radiowych.

Monitoring wideo

Dobre kamery wideo automatycznie przełączają się z trybu barwnego na czarno-biały. Gdy oświetlenie jest słabsze, kamera przełącza się automatycznie i dzięki temu również w ciemnościach może rejestrować obraz wideo.

Niektóre kamery można ponadto wykorzystywać stosując podczerwień. Reflektor podczerwieni emituje światło niewidoczne dla ludzkiego oka umożliwiające kamerze uzyskanie dobrego obrazu również w całkowitych ciemnościach.

Quad-Stream (dosłownie „poczwórny strumień“) oznacza równoczesny transfer i wyświetlanie czterech różnych formatów danych wideo. Z reguły są to formaty MPEG4, MJPEG, H.264 i 3GPP. Dzięki czterem równoległym strumieniom obrazu na żywo odpowiednio do pasma lub techniki urządzenia końcowego (np. niższa rozdzielczość smartfonu w przeciwieństwie do ekranu wysokiej rozdzielczości) można wybrać właściwy strumień. Przy mobilnym transferze danych daje to oszczędność pasma umożliwiając równocześnie szczegółowy obraz wysokiej rozdzielczości na odpowiednim wyświetlaczu.

Przy zmiennych warunkach oświetlenia należy wybrać obiektywy z automatyczną przysłoną (Auto Iris). Dopasowują one automatycznie przysłonę do warunków oświetlenia i w ten sposób zawsze gwarantują optymalnie naświetlony obraz.

Kamery sieciowe (nazywane również „kamerami IP“) przesyłają dane obrazu bezpośrednio do sieci i są sterowane bezpośrednio za pomocą adresu sieciowego (adres IP).

Kamery sieciowe firmy ABUS zawierają oprócz modułu kamery serwer sieciowy zapewniający kompresję danych i przesyłanie ich przez sieć.

W kamerze z autofokusem soczewka automatycznie wyostrza obraz danego obiektu. Jeśli między kamerę a obiekt wchodzi jakaś osoba, kamera automatycznie wyostrza jej obraz.

Zapis

Kamera miniaturowa, wmontowana lub podwodna - za pomocą serwerów wideo firmy ABUS również strumień danych audio i wideo z kamery specjalnej w szybki i łatwy sposób zostanie przesłany do sieci. W ten sposób można zaoszczędzić kosztownej nowej instalacji oraz zakupu nowej kamery i niezależnie od miejsca i czasu cieszyć się obrazem fascynującej jakości.
Oznacza to, że: W każdym miejscu na świecie można za pomocą telefonu komórkowego odtworzyć obraz na żywo z dźwiękiem. Wysokiej rozdzielczości dane obrazu zostają równocześnie zapisane na komputerze za pomocą oprogramowania nagrywarki.

Kompresja danych wideo daje redukcję wielkości pliku wideo, przez co w porównaniu z formatem wideo bez kompresji szybszy jest transfer danych zaś zapis wymaga mniej pamięci. Istnieją różne tryby kompresji, z których najczęściej stosowanymi są MPEG i MJPEG.

Przykłady trybu kompresji:

Kompresja MPEG wykorzystuje zasadę, że na kolejnych klatkach filmu wideo przeważnie większość danych obrazu jest identyczna i nie ma potrzeby pełnego ich zapisu dla każdego obrazu. Kodek MPEG tworzy tzw. grupy obrazu, w których zostaje dokładnie zapisany pierwszy kluczowy obraz, zaś kolejne są jedynie interpretowane. W ten sposób jest możliwa znaczna kompresja danych, jednak montaż obrazu wideo jest możliwy jedynie w miejscach z kluczowym obrazem.

Natomiast w kompresji MJPEG (=MotionJPEG) kompresji za pomocą JPEG podlega każdy obraz niezależnie od ruchu. W ten sposób clip wideo jest kodowany jako sekwencja obrazów JPEG, zaś montaż jest możliwy w każdym obrazie. Jakość obrazu wideo jest wysoka i odpowiada przy 3 MB/s obrazowi S-VHS. Cyfrowe kamery wideo wykorzystują przeważnie standard MJPEG.

Inne rodzaje kompresji to np.:

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264/AVC.

Obraz z kamer analogowych i sieciowych można zarejestrować za pomocą nagrywarki. Do systemu można podłączyć maksymalnie do 40 kamer. Obraz wideo można równocześnie oglądać na żywo, odtwarzać ponownie, rejestrować i przesyłać za pomocą sieci. Możliwy czas zapisu zależy od jakości obrazu, liczby zainstalowanych kamer oraz rozmiarów dysku twardego (patrz również „Co to jest kompresja wideo?“).

Akcesoria

Monitory TFT wykorzystują cienkowarstwowe tranzystory (ang.: thin film transistor, w skrócie TFT). Są to specjalne tranzystory polowe, za pomocą których można wykonywać układy elektroniczne dużej powierzchni. Obraz powstaje przy tym, gdy laser trafia w cienką warstwę silikonu.

Support-Portal

Więcej pytań