7‘‘ domowy zestaw do monitoringu wideo Touch&App (TVAC16000A)

Nie, z obrazu na żywo można korzystać wyłącznie za pomocą aplikacji.

Przy nowym łączeniu z Internetem zostaje automatycznie zastosowany port z zakresu 1024 – 65535.

Należy sprawdzić:

 1. Czy monitor jest umieszczony w stacji dokującej?
 2. Czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania?
 3. Czy jest połączenie z Internetem?
 4. Czy monitor jest połączony z Internetem? Należy zwrócić uwagę na ikonę XX umieszczoną przy górnej krawędzi monitora. (Jaka ikona? Należy uwzględnić na stronie internetowej.)
 5. Czy hasło na monitorze jest zgodne z hasłem w aplikacji?
 6. Czy telefon komórkowy jest połączony z Internetem?

W przeglądarce internetowej należy otworzyć stronę http://23.23.185.237/cgi-bin/didtest.cgi . Po wpisaniu DID (adres DID to adres sprzętowy służący jako jednoznaczny identyfikator urządzenia. Można go znaleźć informacji monitora na temat sieci lub na naklejce produktu) zostaje przydzielony adres IP oraz odpowiedni port.
Należy uwzględnić, że adres IP nie jest stały. Zmienia się on każdego dnia (dynamiczny adres IP).

Tak, 4 kamery mogą równocześnie prowadzić zapis, jednak bez dźwięku.

Tak, obraz i dźwięk są przesyłane z kamery do monitora jako sygnał kodowany.

Tak, ikony na monitorze zostają wtedy ukryte. Nie ma to jednak wpływu na zapis.

Nie, urządzenie to nie posiada wyjść służących do podłączenia go do innego monitora.

Nie, zestaw nie obejmuje karty pamięci.

7'' domowy zestaw do monitoringu wideo Touch&App TVAC16000 współpracuje wyłącznie z kamerami serii TVAC16010. Kamer innych systemów nie można z nim łączyć, gdyż systemy te różnią się od siebie pod względem technicznym.

Nie, ponieważ kamerę można sparować bezpośrednio tylko z jednym monitorem (kamera(-y) oraz monitor tworzą parę).

Nie. Na timerze można zaprogramować maksymalnie jeden dzień. Pierwsze ustawienie należy wykonać do godziny 12:00 PM (00:00h), drugie od godziny 00:01 AM (00:01h).

Rozdzielczość wynosi 320 x 240 pikseli. Zależnie od połączenia z Internetem przesyłane jest do 15 klatek/s (15 fps).

Zapis do pamięci pierścieniowej (ciągły zapis z nadpisywaniem starszych danych) jest możliwy (Firmware A.2.2.6).

Przyciski mogą być zablokowane. Należy przez 5 s przytrzymać wciśnięty przycisk włączania.

Należy sprawdzić, czy jest włączona funkcja czułości wykrywania ruchu.

Aby móc zobaczyć film na komputerze, jest potrzebny program do jego odtworzenia obsługujący format plików avi ( np. Quick Time Player, VLC Player, Windows Media Player).

Nie, kamery te są przeznaczone wyłącznie do 7'' domowego zestawu do monitoringu wideo Touch& App (TVAC16000) i nie można ich podłączyć do innej nagrywarki.

Tak, nazywa się ona "App2Cam". Aplikacja ta jest bezpłatna i kompatybilna z iPhone i systemem Android.

Parowanie powoduje powstanie między kamerą a monitorem wyłącznego, kodowanego połączenia bezprzewodowego.
Aby połączyć kamerę z monitorem, należy postępować w następujący sposób:

 1. Do kamery i monitora podłączyć zasilacze.
 2. Wybrać w menu monitora „Kamera“, a następnie „Parowanie“ i odpowiednią kamerę (1-4). System odlicza czas 60 s.
 3. W czasie 60 s nacisnąć przycisk parowania umiszczony na przewodzie do kamery, po czym zacznie zielona dioda LINK-LED umieszczona z przodu kamery.
 4. Jeśli połączenie zostanie poprawnie nawiązane, dioda LINK-LED kamery będzie się świecić ciągle.

Film na temat instalacji można będzie wkrótce znaleźć w tym miejscu.

Jeśli nie ma sygnału, należy sprawdzić:

 1. Czy kamera jest podłączona do zasilania (czy dioda świeci się na czerwono)?
 2. Czy monitor jest naładowany?
 3. Czy kamera i monitor są sparowane ze sobą (patrz wcześniejsze pytanie "Co oznacza parowanie monitora z kamerą i jak to działa?")?
 4. Czy kamera jest w zasięgu monitora?
 5. Czy sygnał między kamerą a monitorem nie jest zakłócany?

Należy sprawdzić następujące punkty:

 1. Kamera nie jest zasilana energią elektryczną.
 2. Należy na chwilę nacisnąć przycisk "Pairing" na kamerze, podczas gdy monitor odlicza 60 s.
 3. Przycisk ten należy nacisnąć jedynie na chwilę, a nie w sposób ciągły.
 4. Należy zrestartować monitor.

Możliwe przyczyny to:

 1. Czy data i godzina są ustawione w poprawny sposób?
 2. Czy karta SD nie jest zablokowana (Lock/Unlock?), czy została ona włożona i czy jest na niej miejsce?
 3. Czy karta SD została sformatowana? Przed pierwszym użyciem należy ją sformatować.
 4. Nie jest wykrywany ruch.

Cyfrowy wizjer drzwiowy HD (TVAC80000A)

Po naciśnięciu przycisku włączania przez pierwsze 3 s zostają zapisane 3 klatki.

                                       

Powyżej 10 luksów warunki oświetlenia są idealne dla optymalnego obrazu.

Produkt ten nie prowadzi ciągłego zapisu. Po naciśnięciu przycisku włączania zostają zapisane trzy klatki.

Rozdzielczość wynosi 320 x 240 pikseli.

Baterie wytrzymują ok. 1 300 włączeń.

Obraz na wyświetlaczu pojawia się ok. 4 s po naciśnięciu przycisku włączania.

Tak, jednak należy w tym celu zastosować odpowiednią wkładkę. Zakres standardowej dostawy jej nie obejmuje.

Jeśli urządzenie nie rejestruje sygnału, należy sprawdzić:

 1. Czy jest włożona karta micro SD?
 2. Czy karta micro SD nie jest zablokowana? (Lock/Unlock)
 3. Czy karta micro SD została sformatowana? Przed pierwszym użyciem należy ją sformatować.

Kamera do zdjęć przyspieszonych HD (TVAC80010A)

Zależy to od ustawienia, patrz podręcznik na ostatniej stronie.

Interwał czasu Zapis obrazu Trwałość baterii
1,5 s 43200 14 h
5 s 12960 14 h
10 s 8640 24 h
30 s 4320 2 dni
1 min 2880 3 dni
5 min 1152 4 dni
10 min 1152 8 dni
30 min 768 16 dni
1 h 768 32 dni
5 h 312 65 dni
10 h 312 130 dni
24 h 270 270 dni

Ponieważ w przypadku tej kamery mamy do czynienia z urządzeniem zasilanym z baterii, nie posiada ono funkcji trybu nocnego. Warunkiem uzyskania optymalnego obrazu są dobre warunki oświetlenia lub w nocy wystarczające oświetlenie światłem sztucznym.

Tak, kamera ta ma stopień ochrony IP65 i jest przeznaczona do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

Nie, po włożeniu baterii urządzenie rozpoczyna zapis.

Jeśli urządzenie nie rejestruje sygnału, należy sprawdzić:

 1. Czy jest włożona karta micro SD?
 2. Czy karta micro SD nie jest zablokowana? (Lock/Unlock?)
 3. Czy karta micro SD została sformatowana? Przed pierwszym użyciem należy ją sformatować.
 

Powyżej 10 luksów warunki oświetlenia są idealne dla optymalnego obrazu.

Wideodomofon bezprzewodowy (TVAC80020A)

Nie, automatycznego czasu zapisu po naciśnięciu dzwonka nie można zmienić.

Nie, sygnału i głośności na monitorze nie można zmienić.

Nie, ponieważ stację na drzwiach można sparować bezpośrednio tylko z jednym monitorem (patrz kolejne pytanie).

Tak, jest możliwe podłączenie stacji na drzwiach z istniejącymi przewodami dzwonka. Schematy połączeń przewodów dzwonka można pobrać ze strony internetowej www.abus.com .

Po naciśnięciu dzwonka lub przycisku REC na monitorze.

Urządzenie prowadzi zapis przez 60 s od momentu naciśnięcia dzwonka.

Czas zapisu zależy od wielkości karty pamięci.

Karta SD Czas zapisu
1 GB 110 min
2 GB 250 min
8 GB 1070 min
16 GB 2170 min
                        

Nie, nie jest to możliwe ze względów technicznych.

Zasadniczo urządzenie prowadzi zapis przez 60 s od momentu naciśnięcia dzwonka.
Jeśli zapis ma trwać dłużej, należy nacisnąć przycisk REC.

Ciągła praca nie jest możliwa i zalecana, ponieważ baterie będą działać jedynie przez ok. 6 h. Zasilanie za pomocą baterii jest przeznaczone wyłącznie jako awaryjne.

Tak, w punkcie menu "Ustawienia nagrywarki/zapis wizyty" można ustawić ON lub OFF.

Jeśli nie ma sygnału, należy sprawdzić:

 1. Czy stacja na drzwiach jest podłączona do zasilania?
 2. Czy stacja na drzwiach i monitor są sparowane ze sobą (patrz wcześniejsze pytanie "Co oznacza parowanie stacjia na drzwiach z monitorem i jak to działa?")?
 3. Czy stacja na drzwiach jest w zasięgu monitora? Maksymalny zasięg to 30 m.
 4. Czy sygnał między stacją na drzwiach a monitorem nie jest zakłócany?

Jest to możliwe, jeśli stacja na drzwiach jest zasilana z zasilacza. W trybie z bateriami połączenie zostaje utworzone po uruchomieniu dzwonka. Należy uwzględnić, że zasilanie za pomocą baterii jest przeznaczone wyłącznie jako awaryjne.

Parowanie powoduje powstanie między stacją na drzwiach a monitorem wyłącznego, kodowanego połączenia bezprzewodowego. Aby sparować stację na drzwiach i monitor, należy postępować w następujący sposób:

 • Wybrać na monitorze w punkcie menu „Ustawienia kameru“ podpunkt „Parowanie“.
 • System odlicza czas 60 s.
 • W czasie tego odliczania należy nacisnąć przycisk parowania umieszczony na stacji na drzwiach.

Jeśli urządzenie nie rejestruje sygnału, należy sprawdzić:

 1. Czy jest włożona karta SD?
 2. Czy karta SD nie jest zablokowana? (Lock/Unlock)
 3. Czy karta SD została sformatowana? Przed pierwszym użyciem należy ją sformatować.
 4. W menu została wyłączona funkcja zapisu przy wykrywaniu ruchu (Motion Detection). Należy wejść do menu "Ustawienia nagrywania/Wykrywanie ruchu" i wybrać odpowiednią pozycję "OFF, 5 Sec, 10 Sec, 15 Sec".

Kompaktowa kamera sieciowa LAN i WLAN (TVIP10005A, TVIP10055A)

 

Należy sprawdzić:

 • Czy kamera została w poprawny sposób dodana na serwerze firmy ABUS (zielony status na serwerze firmy ABUS, niebieska dioda LED na kamerze)?
 • Czy jako plug-in zostało zainstalowane "Active X"? Można to stwierdzić po wezwaniu do jego instalacji przy pierwszym dostępie. Jeśli takie wezwanie nie pojawia się, należy sprawdzić w ustawieniach przeglądarki internetowej, czy jest włączona blokada wyskakujących okienek. Musi być ona wyłączona.
 • Jeśli dostęp nie jest możliwy za pomocą jednej przeglądarki, należy spróbować skorzystać z innej.

Należy sprawdzić na stronie ogólnej serwera firmy ABUS jakie porty sieciowe są wymagane przez urządzenie sieciowej firmy ABUS do dostępu do Internetu.
Serwer firmy ABUS zarządza najważniejszymi portami urządzenia: "DVR", "HTTP" i "RTSP". Zalecane jest standardowe ustawienie portów na liczbę większą od 1024, co pozwoli zapewnić niezakłócony dostęp przez Internet.
W regułach przekazywania portów routera należy stwierdzić, że stosowane porty sieciowe mogą zostać przekazane do komunikacji danych za pomocą wewnętrznego adresu IP urządzenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, by ustawić je na protokoły TCP i UDP.
Przykład przekazywania portów dla http Port 80 w TVIP10005/55.
Przekazywanie zewnętrznego 80 na wewnętrzne 192.168.0.200:80

Serwer firmy ABUS daje możliwość bezpłatnego korzystania usługi DDNS w zakresie urządzeń sieciowych firmy ABUS, aby w każdej chwili móc z nich korzystać niezależnie od zmian adresu IP ze strony dostawcy usługi internetowej.
Po poprawnej rejestracji urządzeń na serwerze firmy ABUS następuje wymiana danych między zainstalowanym lokalnie urządzeniem sieciowym firmy ABUS a serwerem. Daje to możliwość ciągłego dostępu do urządzenia sieciowego firmy ABUS bez potrzeby korzystania z dodatkowych usług (np.: DynDNS.org). Serwer firmy ABUS udostępnia dla każdego urządzenia stałą nazwę hosta w formie „mydevice.uxxxx.ns.abus-server.com“. Tę nazwę hosta można wykorzystać do zastosowań zdalnych lub dostępu za pomocą przeglądarki internetowej.
Interfejs administracji serwera ABUS ukazuje podsumowanie statusu online wszystkich zarejestrowanych urządzeń sieciowych firmy ABUS. Ponadto daje to komfort prostszej pierwszej konfiguracji urządzeń sieciowych firmy ABUS dzięki wsparciu z serwera firmy ABUS w zakresie naszych aplikacji i zastosowań zdalnych.
Należy przy tym uwzględnić, że przy dostępie do urządzenia sieciowego firmy ABUS przez Internet należy skonfigurować na routerze przekazywanie portów.

 1. Należy zalogować się z odpowiednią nazwą użytkownika i hasłem.
 2. Wybrać w punkcie menu "Dodaj urządzenie".
 3. Następnie należy wybrać typ urządzenia.
 4. Potem należy podać następujące dane:
  "Nazwa urządzenia": od 1 do 17 znaków.
  "Typ urządzenia": Następnie należy wybrać numer artykułu.
  "Adres MAC": W tym miejscu należy wpisać adres MAC urządzenia (bez spacji, wielkimi literami).
 5. Jako opcję można zapisać dane dostępu (nazwa użytkownika i hasło) do urządzenia. Z danych tych można korzystać bezpośrednio ze zdalnych aplikacji firmy ABUS.
 6. Wpisane dane należy potwierdzić naciskając przycisk "Zapisz".

Nie jest konieczne ręczne zapisywanie na serwerze firmy ABUS adresu IP. Jeśli kamera jest skonfigurowana w poprawny sposób, zapisuje ona na serwerze firmy ABUS samodzielnie co 30 minut aktualny adres IP. Przy każdym ponownym uruchomieniu kamery adres IP zostaje zaktualizowany na serwerze firmy ABUS.

Aby kamera sieciowa mogła automatycznie wpisać w router/standardową bramkę przekazywanie portów, przed podłączeniem kamery należy włączyć w routerze funkcję „Auto UPnP“.
W Fritz.Box ustawienie to można znaleźć w rubryce „Odblokowanie portów“. Znajduje się tam funkcja „Zezwól na zmiany ustawień bezpieczeństwa za pomocą UPnP“. Jeśli funkcja ta nie jest włączona bądź nie obsługuje jej router, należy ręcznie ustawić regułę przekazywania portów dla kamery sieciowej. Bardziej szczegółowe informacje na temat „Auto UPnP“ zawiera instrukcja obsługi danego modelu routera.

Należy sprawdzić ustawienia sieciowe urządzenia sieciowego firmy ABUS i aktywować serwer firmy ABUS, a następnie wybrać usługę ABUS DDNS. Zależnie od urządzenia może pojawić się różny ekran do wpisywania danych.
Przykład nagrywarki TVVR60010:
"Menu/Sieć/DDNS" --> aktywuj: --> zastosuj adres: abus-server.com (212.227.20.238)

W pasek adresu przeglądarki należy wpisać IP standardowej bramki. Jest to adres IP routera, który można znaleźć w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej routera. Jeśli router to Fritz.box, w pasek adresu w przeglądarce można alternatywnie wpisać „fritz.box“ po czym automatycznie następuje połączenie z interfejsem sieciowym routera Fritz.Box.

Należy sprawdzić:

 • Czy jest połączenie z Internetem?
 • Czy wszystkie urządzenia zostały dodane w poprawny sposób?
 • Wskazanie statusu na serwerze firmy ABUS "zielony"?
 • Czy dioda LED na kamerze świeci się na niebiesko?
 • Czy telefon komórkowy jest połączony z Internetem?
 1. Na stronie startowej należy wpisać odpowiednią nazwę użytkownika oraz swój adres e-mail. Należy przy tym uwzględnić:
  "nazwa użytkownika": maksymalnie 8 znaków, bez spacji i znaków specjalnych.
  "e-mail": W tym miejscu należy wpisać poprawny adres e-mail.
 2. Następnie należy potwierdzić warunki korzystania.
 3. Aby zakończyć rejestrację, należy kliknąć "Zarejstruj".
 4. Na podany adres e-mail zostaje wtedy wysłany e-mail z hasłem na serwer ABUS-Server.com . Hasło to można później zmienić w ustawieniach konta.

Należy sprawdzić:

 • Czy telefon komórkowy jest połączony z Internetem?
 • Czy dane dostępu zostały w poprawny sposób wpisane w aplikację (nazwa użytkownika i hasło z serwera firmy Benutzername ABUS)?

Za pomocą protokołu UPnP (UPnP = Universal Plug and Play) komputer i urządzenia sieciowe łaczą się samoczynnie i w ten sposób również komunikują się one ze sobą.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) ułatwia konfigurację sieci bezprzewodowej. Za pomocą WPS nowe urządzenia w łatwy i szybki sposób zostają zintegrowane z siecią bez potrzeby ich kłopotliwego ich kodowania.

Jeśli router obsługuje WPS, należy włączyć WPS w ustawieniach routera. Dokładny opis postępowania zawiera instrukcja obsługi routera.
Jako pomoca można skorzystać z naszego filmu na temat instalacji, który można będzie wkrótce znaleźć w tym miejscu.

Jeśli nie można dodać kamery, należy sprawdzić, czy na stronie abus-server.com został wpisany poprawny adres MAC. Na etykietce TIVP10055A/B są umieszczone dwa adresy MAC. Do rejestracji należy zawsze skorzystać z adresu MAC, a nie z WMAC.

Nie, dotychczas nie. Aktualne nowe zapowiedzi oraz przegląd wszystkich dostępnych aplikacji można zawsze znaleźć na naszej stronie internetowej www.abus.com w Serwisie.

Należy przy tym uwzględnić, że na TIVP10055A/B są umieszczone dwa adresy MAC. Do rejestracji należy zawsze skorzystać z adresu MAC, a nie z WMAC.

Po skonfigurowaniu kamery na serwerze firmy ABUS dostęp do kamery za pomocą smartfonu następuje za pomocą nazwy hosta pobieranego przez kamerę z serwera. Aby dostęp był możliwy, router musi być w stanie również z sieci lokalnej mapować nazwę hosta na zewnętrzny adres IP. Przykładowo routery firmy Kabeldeutschland często nie obsługują tej funkcji.

Należy sprawdzić, czy został wybrany właściwy model kamery. Jeśli oznaczenie modelu nie jest zgodne z urządzeniem wybranym na serwerze firmy ABUS, nie działa wymiana danych.

W aplikacji można zapisać do 4 kompaktowych kamer sieciowych.

Kolor żółty – niekompletne dane urządzenia:
Państwa urządzenie sieciowe firmy ABUS zostało w poprawny sposób utworzone na serwerze firmy ABUS. Nie nastąpiła jeszcze wymiana danych między urządzeniem sieciowym firmy ABUS a serwerem firmy ABUS.

 • Należy sprawdzić połączenie internetowe urządzenia sieciowego firmy ABUS.
 • Należy sprawdzić adres MAC podany na serwerze firmy ABUS i porównać go z urządzeniem.
 • Następnie należy zaktualizować widok.

Kolor czerwony - urządzenie nie jest dostępne:
Brak dostępu do portów sieciowych urządzenia z serwera firmy ABUS. Dostęp do urządzenia sieciowego firmy ABUS przez Internet może okazać się niemożliwy.

 • Aby zaktualizować status, należy ponownie przeskanować porty.
 • Należy sprawdzić, czy poprawne są reguły przekazywania portów w routerze.
 • Należy sprawdzić, czy urządzenie sieciowe firmy ABUS jest dostępne w sieci lokalnej.

Kolor zielony - urządzenie jest dostępne online:
Urządzenie sieciowe firmy ABUS jest dostępne z serwera firmy ABUS.
Urządzenie zostało skonfigurowane w poprawny sposób i działa online.
Trwa skanowanie portów:
Serwer firmy ABUS przeprowadza skanowanie portów dla urządzenia sieciowego firmy ABUS.
Proces ten może trwać kilka minut. W razie potrzeby należy odświeżyć ogólną stronę w przeglądarce internetowej.

Nie, w danym czasie może być wyświetlany tylko widok z jednej kamery.

Sportscam Full HD Set (TVVR11002)

Wi-Fi-enabled Cameras (TVAC19000C/TVAC19100C)

Digitales Funk-Überwachungsset (Art.-Nr. TVAC18000A)

WLAN Netzwerkkameras (TVAC19000A / TVAC19100A)

Więcej pytań