Prawa autorskie ABUS

Zabrania się modyfikacji, przekształcania i/lub dekompozycji tekstów, ilustracji, plików audio i wideo.
Wszystkie zamieszone na naszych stronach internetowych teksty, ilustracje, pliki audio i wideo są chronione prawem autorskim.
   
Pobieranie, powielanie i/lub publikowanie odpowiednich danych oraz plików wymaga pisemnej zgody firmy ABUS August Bremicker Söhne KG. Zabrania się modyfikacji, przekształcania i/lub dekompozycji tekstów, ilustracji, plików audio i wideo. Niniejszym udzielamy Państwu do odwołania zgody na pobieranie, reprodukcję i publikowanie pojedynczych ilustracji, elementów ilustracji i logotypów z naszej strony internetowej www.abus.com. Zgoda ogranicza się do korzystania, mającego bezpośredni związek z wyprodukowanymi i/lub sprzedanymi przez firmę ABUS August Bremicker Söhne KG produktami, w celach informacyjnych związanych z rozwojem produktów ABUS lub do celów ofertowych czy dystrybucyjnych w odniesieniu do produktów marki ABUS.

Zgoda nie obejmuje modyfikacji, przekształcania czy dekompozycji ilustracji, elementów ilustracji i logotypów. Korzystanie z tego rodzaju zmodyfikowanych dzieł stanowi naruszenie praw do marki i/lub praw autorskich i będzie konsekwentnie ścigane przez firmę ABUS, chyba że konkretna modyfikacja została wykonana za wyraźną pisemną zgodą firmy ABUS August Bremicker Söhne KG.
W przypadku reprodukcji i publikowania ilustracji, elementów ilustracji i logotypów należy bezpośrednio przy wykorzystanym elemencie umieścić następujący zapis: „© ABUS”. W ramach korzystania i publikowania ponoszą Państwo odpowiedzialność za to, że konkretne wykorzystanie jakiegoś elementu nie będzie sprzeczne z prawem lub nie naruszy praw podmiotów trzecich, a także nie narazi w związku z tym firmy ABUS August Bremicker Söhne KG na jakiekolwiek roszczenia podmiotów trzecich.