Ochrona pracy - bezpieczne stanowiska pracy

Produkty z działu Lockout (zabezpieczenia na czas konserwacji) i Tagout (Oznaczenia zabezpieczające) przyczyniają się znacząco do poprawy bezpieczeństwa pracy. Co prawda w obowiązują przepisy w dziedzinie BHP, lesz same przepisy nie wystarczają.

Każdego roku ma miejsce kilkaset śmiertelnych wypadków w pracy

Każdego roku prawie czterystu pracowników ginie na stanowisku pracy, sto tysięcy ulega skaleczeniom i innym uszkodzeniom ciała. Ryzyko wypadków jest szczególnie wysokie w przedsiębiorstwach, w których są stosowane chemikalia, wysokie temperatur, wielkie maszyny lub ostre narzędzia. Bardzo szybko ogień może się wydostać z pieca, materiały wybuchowe mogą się zapalić, gruz może spaść na budowie, robotnik może się zakleszczyć w maszynie. Często pomoc w takich sytuacjach jest bardzo trudna, czasami nadchodzi za późno a często jest po prostu niemożliwa.

Dlatego ważne jest, aby funkcjonowały klarowne przepisy w dziedzinie ochroni i bezpieczeństwa pracownika. Ale o wiele ważniejsze jest prewencyjne zabezpieczenie stanowiska pracy. Już przy pomocy bardzo prostych środków i produktów zabezpieczających, które mogą być włączone w rytm codziennych obowiązków, można zapobiegać wypadkom i chronić zdrowie pracowników. 

ABUS ma w ofercie szeroki pakiet produktów zabezpieczających stanowisko pracy

Oferta produktów do zabezpieczenia stanowiska pracy obejmuje zarówno bogaty wybór specjalnych kłódek jak również specjalne blokady. Można nimi zablokować maszyny, zawory, wtyczki elektryczne i rozdzielne, które nie powinny być używane podczas prac konserwacyjnych i naprawczych. W ten sposób uzyskuje się wysoki poziom ochrony pracowników i zapobiega wypadkom.

Urządzenia blokujące
Blokada wyłącznika głównego

Zabezpieczenie wyłącznika głównego

W ofercie ABUS znajdują się liczne zabezpieczenia do wyłącznika głównego. Przy ich pomocy wyłączniki główne są zablokowane w pozycji "wyłączone" na czas konserwacji urządzeń. Przypadkowe włączenie zasilania jest w ten sposób niemożliwe.

Blokada zaworu kołowego

Zabezpieczenie pokrętła zaworu

Regularna konserwacja urządzeń i maszyn jest niezbędna dla utrzymania ciągłości produkcji. Aby pracownicy zatrudnieni przy konserwacji nie byli narażeni na ryzyko należy skutecznie zablokować wszystkie zawory. Pomocne może być zabezpieczenie do pokrętła zaworu. Zamyka ono pokrętła w taki sposób, żeby zawory nie były przypadkowo otwierane. 

Blokada zaworu kulowego

Zabezpieczenie zaworu kulowego

Zabezpieczenie zaworu kulowego detykowane jest do większości zaworów tego typu, w tym zaworów z kilkoma rurami. Dźwignię zaworu można zablokować jeżeli znajduje się w położeniu 90°. Przy pomocy kłódki założona na zawór blokada jest zamykana. W ten sposób przypadkowe otwarcie zaworu podczas prac konserwacyjnych jest wykluczone.

Zabezpieczenie zaworu kulowego

Podczas prac konserwacyjnych niektóre zawory przy maszynach muszą pozostawać zamknięte do zakończenia prac, aby chronić pracowników znajdujących się w lub na urządzeniu. Przy pomocy blokady zaworu kulowego unieruchamia się dźwignię standardowego zaworu.

Blokada zaworu kulowego

Zabezpieczenie wyłącznika ochronnego

Przy pomocy zabezpieczenia wyłacznika ochronnego można zablokować przed porzypadkowym włączeniem niemal każdy bezpiecznik. Zabezpieczenie zakładamy na dźwignię bezpiecznika, dokręcamy śrubę do oporu i zakładamy kłódkę. Dzięki temu mamy pewność, że podczas prac konserwacyjnych nie zostanie włączone zasilanie maszyny.

Blokada wyłącznika elektrycznego

Zabezpieczenie wyłącznika ochronnego trójfazowego

Celem zabezpieczenia przed włącvzeniem wyłacznika trójfazowego wystarczy założyć na dżwignię zabezpieczenie i dokręcić srubkę, a na koniec zamknąć kłódkę. w ten sposób chronimy pracowników naprawiających maszynę przed przypadkowym jej uruchomieniem.

Blokada wyłącznika trójfazowego
Zabezpieczenie wtyczki

Zabezpieczenie wtyczki elektrycznej

Aby przeprowadzić naprawę lub konserwację maszyny, należy często wyłączyć wtyczkę z gniazdka. Celem uniknięcia przypadkowego włączenia maszyny zaleca się założenie na wtyczkę specjalnego zabezpieczenia. Blokady na wtyczkę dostępne są w dwóch rozmiarach.

Zabezpieczenie butli gazowej

Zabezpieczenie butli gazowej

Podczas prac konserwacyjnych również butle z gazem muszą być zabezpieczone. Zostosowanie może tutaj znaleźć zabezpieczenie zakładane na zawór burli gazowej.

Blokada zaworu sprężonego powietrza

Zabezpieczenie na zawór pneumatyczny

Podczas naprawy maszyn należy unikać przypadkowego uruchomienia naprawianych urządzeń - a może ono nastąpić np. przez otwarcie zaworu ze sprężonym powietrzem, napędzającym urządzenie. Dlatego odłączone zawory ze sprężonym powietrzem powinny być zabezpieczone specjalnymi blokadami.

Safelex™ Universallne zabezpieczenie z linką

Często zdarzają się sytuacje, że pod ręką nie mamy pasującego zabezpieczenia. Jednak gdy maszyna jest zepsuta i należy ją pilnie naprawić, z reguły brakuje czasu, żeby znaleźć blokadę pasującą do pokrętła lub dźwigni zaworu lub wyłącznika. Uniwersalne zabezpieczenie z linką Safelex™ jest tutaj bardzo przydatne. Można je stosować również w miejscach, gdzie trzeba zablokować jednocześnie dwa oddalone od siebie zawory.

Safelex™ Universal- Blokada z linką

Standardowe zabezpieczenie z linką

Standardowe zabezpieczenie z linką znajduje zastosowanie zawsze tam, gdzie nie mamy pod ręką lub nie możemy dopasować właściwej blokady specjalistycznej. Można je zakładać na różne rodzaje włączników i zaworów.

Standardowe zabezpieczenie z linką

Safety Redbox™ - skrzynka na sprzęt zabezpieczający

W sytuacji, gdy należy dokonać naprawy lub konserwacji dużego urządzenia, zawsze mamy do czynienia z dużym zadaniem organizacyjnym. należy zabezpieczyć jednocześnie wiele zaworów, wyłączników, przełączników itd. i to często przez różne grupy serwisantów. Potrzebna jest do tego duża liczba kłódek i innych zabezpieczeń. Doskonałym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest Safety Redbox™ - schowek na kłódki. Wystarczy, że osoba odpowiedzialna za zorganizowanie naprawy sprzętu pozamyka wszystkie zawory i przełączniki, klucze schowa do Redboxa, a instalatorzy zamkną skrzynkę swoimi indywidualnymi kłódkami. Nie będzie możliwe uruchomienie urządzenia przed zakończeniem prac przez ostatniego instalatora.

Safety Redbox™ schowek na kłódki
Kłódki
Systemy zamknięć
Informacje
Filmy

Bądź na bieżąco

ABUS TV
Kanały RSS firmy ABUS