Ochrona pracy - bezpieczne stanowiska pracy

Produkty z działu Lockout (zabezpieczenia na czas konserwacji) i Tagout (Oznaczenia zabezpieczające) przyczyniają się znacząco do poprawy bezpieczeństwa pracy. Co prawda w obowiązują przepisy w dziedzinie BHP, lesz same przepisy nie wystarczają.

Każdego roku ma miejsce kilkaset śmiertelnych wypadków w pracy

Każdego roku prawie czterystu pracowników ginie na stanowisku pracy, sto tysięcy ulega skaleczeniom i innym uszkodzeniom ciała. Ryzyko wypadków jest szczególnie wysokie w przedsiębiorstwach, w których są stosowane chemikalia, wysokie temperatur, wielkie maszyny lub ostre narzędzia. Bardzo szybko ogień może się wydostać z pieca, materiały wybuchowe mogą się zapalić, gruz może spaść na budowie, robotnik może się zakleszczyć w maszynie. Często pomoc w takich sytuacjach jest bardzo trudna, czasami nadchodzi za późno a często jest po prostu niemożliwa.

Dlatego ważne jest, aby funkcjonowały klarowne przepisy w dziedzinie ochroni i bezpieczeństwa pracownika. Ale o wiele ważniejsze jest prewencyjne zabezpieczenie stanowiska pracy. Już przy pomocy bardzo prostych środków i produktów zabezpieczających, które mogą być włączone w rytm codziennych obowiązków, można zapobiegać wypadkom i chronić zdrowie pracowników. 

ABUS ma w ofercie szeroki pakiet produktów zabezpieczających stanowisko pracy

Oferta produktów do zabezpieczenia stanowiska pracy obejmuje zarówno bogaty wybór specjalnych kłódek jak również specjalne blokady. Można nimi zablokować maszyny, zawory, wtyczki elektryczne i rozdzielne, które nie powinny być używane podczas prac konserwacyjnych i naprawczych. W ten sposób uzyskuje się wysoki poziom ochrony pracowników i zapobiega wypadkom.