Kłódka aluminiowa 714

  • Zabezpieczenie przedmiotów o niskiej wartości w miejscach o niewielkim ryzyku kradzieży

Kłódka aluminiowa 714

Ochrona pracy

Produkty z działu Lockout (zabezpieczenia na czas konserwacji) i Tagout (Oznaczenia zabezpieczające) przyczyniają się znacząco do poprawy bezpieczeństwa pracy. Co prawda w obowiązują przepisy w dziedzinie BHP, lesz same przepisy nie wystarczają. Każdego roku ma miejsce kilkaset śmiertelnych wypadków w pracy Każdego roku prawie czterystu pracowników ginie na stanowisku pracy, sto tysięcy ulega skaleczeniom i innym uszkodzeniom ...
Inne interesujące produkty z kategorii Ochrona pracy