P110-550

Wtyczki i złącza można zabezpieczyć za pomocą blokad wtyczek. Wystarczy otoczyć wtyczkę i zabezpieczyć ją kłódką.

P110-550

ZABEZPIECZENIE WTYCZKI PRZED NIEUPRAWNIONYM PODŁĄCZENIEM DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

Blokady wtyczek są dostępne w dwóch rozmiarach dla elektrycznych wtyczek domowych i siłowych.

Wtyczka jest szczelnie otoczona, aby uniemożliwić podłączenie maszyny lub urządzenia do sieci elektrycznej.

Technologia:

  • Wysokiej kjakości polipropylen: trwały, odporny na uszkodzenia, nieprzewodzący
  • Dwa rozmiary: dla typowych wtyczek 110/220 V aż do wtyczek siłowych 550 V
  • Z obu stron otwór na przewód do zabezpieczania połaczeń elektrycznych
  • Samoprzylepne etykietki w wielu językach
  • Do maksymalnie 4 kłódek o średnicy jarzma do 9 mm

Obszary zastosowania:

  • Zabezpieczenie wtyczek na czas konserwacji urządzeń