Asortyment międzynarodowy

Od systemu zamka centralnego po generalny system klucza głównego firma ABUS ukazuje swój międzynarodowy profil. 

Ameryka zamyka inaczej niż Niemcy,  a Azja inaczej niż Europa. W każdym kraju występują specyficzne różnice i czynniki, które wymagają szczególnych rozwiązań.
Jeżeli chodzi oróżnorodność asortymentu, podejmujemy każde wyzwanie i odpowiadamy na niemiędzynarodowymirozwiązaniami w obszarzesystemów zamków„Made in Germany”!
O inne rodzaje zamków z naszego obszernego asortymentu proszę pytać w wyspecjalizowanych punktach sprzedaży.