Nakładki na klucz

Każdy system klucza może zostać wyposażony w plastikowe nakładki na moletki klucza, zarówno z transponderem lub bez. Nakładki te dedykowane są konkretnym modelom kluczy ABUS i umożliwiają łatwe ich optyczne rozróżnianie. Wersja z transponderem może być wykorzystywana do systemów mechatronicznych, ewidencji czasu pracy i innych rozwiązań.

Nasze produkty posiadają odpowiadają normom PN-EN 1303 i ISO 9001:2008.

Tutaj znajdują się bliższe informacje naszych nakładkach na klucze.