Kolory wkładek

Aby spełnić wszystkie wymagania w zakresie wzornictwa okuć drzwiowych, można wybierać spośród 6 różnych rodzajów galwanicznego uszlachetniania powierzchni.
Opcja ta umożliwia podkreślenie wysokiej jakości naszych systemów zamknięć. 

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • w przypadku indywidualnych wymagań w zakresie wzornictwa
 • na życzenie jednolitego wyglądu wkładek drzwiowych i okuć
 • obudowa i rdzeń wkładki mają żądany rodzaj wykończenia powierzchni
 • dostępność – patrz opis wkładki

Technologia:

 • powierzchnie galwanizowane (nikiel, chrom, złoto)

Warianty:

 • dostępne specjalne rodzaje wykończenia powierzchni:

-       NI: mosiądz niklowany
-       CR: mosiądz chromowany
-       MS: kolor mosiądzu
-       AUPO: mosiądz pozłacany, polerowany
-       BROA: mosiądz brąz antyczny
-       AUMA: mosiądz pozłacany, matowy

Właściwe wkładki – z wyposażeniem specjalnym

Wykonania specjalne sprawiają, że mamy w ofercie właściwy produkt – nawet wtedy, gdy wymagania klienta w zakresie bezpieczeństwa i komfortu systemu zamknięć wykraczają poza standard.
Na Helgolandzie wymagania są inne niż na Zugspitze. Inne wymagania stawia port lotniczy, inne – dom seniora.
Określ potrzeby – odporność na wodę morską, specjalne kolory, szczególne cechy bezpieczeństwa czy funkcje!
Dzięki kompatybilności poszczególnych systemów, produktów i wyposażenia dodatkowego spełnimy życzenia klienta i jego wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
Bezpieczeństwo to precyzyjna robota!

Funkcja awaryjna i zagrożenia

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • zastosowanie w podwójnych wkładkach profilowanych, które muszą umożliwić zamknięcie drugim kluczem z drugiej strony również wtedy, gdy z jednej strony klucz jest włożony i przekręcony, np. w drzwiach do domu, wyjściach awaryjnych czy w hotelach
 • z kluczem
 • w systemach zamknięć istnieje możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 410GKUP-3030

Technologia:

 • możliwość stosowania wyłącznie w podwójnych wkładkach profilowanych

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
 • do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Funkcja wolnego biegu (przeciwpaniczna)

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • zastosowanie w podwójnych wkładkach profilowanych, montowanych w zamkach wpuszczanych z funkcją przeciwpaniczną, np. w drzwiach do korytarza czy wyjściach awaryjnych. funkcja ta powoduje, że przy wyjętych kluczach oba rdzenie wkładki zamka profilowanej wkładki podwójnej nie są połączone stale obrotowo z bródką.
 • z kluczem albo bez klucza
 • w systemach zamknięć istnieje możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 410PKUP-3030

Technologia:

 • możliwość stosowania wyłącznie w podwójnych wkładkach profilowanych z funkcjami awaryjnymi i zagrożenia oraz w półwkładkach profilowanych

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
 • w systemach Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14 funkcja wolnego biegu zawiera dodatkowo funkcję awaryjną i zagrożenia
 • do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Zabezpieczenie przed wyłamaniem

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • jako ochrona przed wyłamaniem wkładek, których nie można zamontować ze znormalizowanymi okuciami ochronnymi

Technologia:

 • do kontrolowanego wyłamania wkładki profilowanej w zdefiniowanym miejscu
 • Przykład zamówienia: 410BR01-3030

Warianty:

możliwość łączenia z systemami Standard, Z14, W14, V14 oraz Y14

Odporność na wodę morską

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • do zastosowań w klimacie morskim lub w atmosferze solankowej
 • możliwość łączenia z wkładkami profilowanymi, okrągłymi, dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 410SA01-3030

Technologia:

 • obudowa i rdzeń wkładki z mosiądzu chromowanego
 • kołki w obudowie i rdzeniu ze stali w powłoce z mosiądzu wysokoniklowego zapewniają standardową ochronę przed rozwierceniem
 • bródki zamykające wykonane z wysokiej jakości spieków z powłoką cynkowo-niklową wzgl. z mosiądzu, chromowanego w przypadku bródek specjalnych
 • podkładki sprężyste wykonane ze stali sprężynowej z powłoką cynkowo-niklową
 • wkręty z łbem wpuszczanym ocynkowane i chromianowane na żółto
 • wersja specjalna została sprawdzona podczas próby natryskiwania mgłą i klimatycznej zgodnie z DIN 50021-SS pod kątem odporności antykorozyjnej

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, W14, XW14, KW14, WL14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14 oraz Integral
 • do wkładek 5- i 6-kołkowych

Ognioodporność

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • możliwość zastosowania w drzwiach przeciwogniowych
 • wkładki profilowane firmy ABUS Pfaffenhain spełniają wymogi klasy 1 odporności pożarowej

Technologia:

 • Urząd ds. Badań Materiałów Północnej Nadrenii-Westfalii potwierdził w swojej opinii możliwość stosowania wkładek profilowanych produkcji ABUS Pfaffenhain w zamknięciach przeciwpożarowych do klasy odporności pożarowej T90.

Warianty:

 • wszystkie systemy, wkładki 5- i 6-kołkowe

Wkładka z gałką ze sprzęgłem poślizgowym

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • zastosowanie we wkładkach profilowanych z gałką; sprzęgło poślizgowe umożliwia otwieranie również wówczas, gdy gałka jest przytrzymywana, np. w szpitalach psychiatrycznych, zakładach karnych
 • z gałką, strona klucza ma priorytet przed stroną gałki, w systemach zamknięć możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 430RKUP-3030

Technologia:

 • możliwość stosowania wyłącznie we wkładkach profilowanych z gałką
 • sprzęgło poślizgowe zintegrowane w gałce zwalnia się po przekroczeniu momentu obrotowego 1,5 Nm i gwarantuje priorytetową funkcję zamykania kluczem

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
 • do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

Wkładki z gałką z wymuszonym odłączaniem (wkładki „anty-amok”)

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, przedszkolach
 • zastosowanie we wkładkach profilowanych z gałką; włożenie klucza od zewnątrz powoduje odebranie gałce uprawnień do zamykania
 • z kluczem, w systemach zamknięć możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 430ZKU2-3030

Technologia:

 • możliwość stosowania wyłącznie we wkładkach profilowanych z gałką
 • zintegrowane z wkładką profilowaną sprzęgło zapewnia priorytet klucza

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, K14, Z14, XZ14, V14, XV14, KV14, Y14, XY14, W14, XW14, KW14, Wavy Line, Wavy Line Pro oraz Integral
 • do wkładek profilowanych 5- i 6-kołkowych

System drugiego klucza

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • w przypadku, gdy po utracie klucza należy zapewnić bezpieczeństwo bez wymiany wkładki, np. w domu jednorodzinnym itp.
 • możliwość zastosowania również w charakterze kombinowanego systemu zamykania budowy
 • z dwoma różnymi kompletami kluczy
 • ograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami zamknięć
 • Przykład zamówienia: 410FZSS-3030
 • Zastosowanie w pojedynczych zamknięciach i centralnych systemach zamykania

Technologia:

 • po dostarczeniu wkładki stosowane są wyłącznie klucze 1. kompletu
 • klucze 2. kompletu muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie wolno ich pomylić z kompletem 1.
 • w przypadku zagubienia kluczy 1. kompletu należy zmienić permutację zamykania. Odbywa się to przez zamknięcie wkładki kluczem należącym do 2. kompletu. Należy przy tym wykonać obrót o 360°. Od tej chwili kluczem pierwszego kompletu nie można już zamykać wkładki.
 • Jeżeli zgubiony klucz był uprawniony do kilku wkładek, wówczas wszystkie wkładki, jeżeli są wyposażone w system drugiego klucza, należy również zamknąć kluczem z 2. kompletu.

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, X14, Z14, XZ14, V14, XV14, Y14 oraz XY14
 • do wkładek 5- i 6-kołkowych

Oddzielne zamykanie dźwigniowe

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • stosowane tam, gdzie określonym kompletom kluczy jest przyporządkowana tylko ograniczona funkcja zamykania
 • z dwoma różnymi kompletami kluczy
 • ograniczona możliwość integracji z istniejącymi systemami zamknięć
 • możliwość łączenia z wkładkami okrągłymi, wkładkami dźwigniowymi, włączającymi, kłódkami itp. firmy ABUS Pfaffenhain
 • Przykład zamówienia: 410FSWS-3030

Technologia:

 • komplet kluczy nr 2 we wkładce profilowanej może przebyć tylko ograniczoną drogę, np. uruchamiając tylko dźwignię. Ten klucz nie może poruszyć ryglem, otworzyć go ani zamknąć.
 • komplet kluczy nr 1 może natomiast zrealizować pełną funkcję zamykania, a więc zarówno poruszać w pełnym zakresie dźwignię, jak i rygiel.

Warianty:

 • możliwość łączenia z systemami Standard, Z14, W14, V14 oraz Y14
 • do wkładek 5- i 6-kołkowych

Klucze z transponderem

Przeznaczenie i użytkowanie:

 • na życzenie klienta wyposażane w zintegrowany transponder do sterowania systemami obcymi, takimi jak kontrola czasu, zarządzanie parkingami czy systemami rozliczeń bezgotówkowych
 • zastosowanie w kluczach z nakładkami plastikowymi produkcji ABUS Pfaffenhain
 • montaż nakładki wykonuje się przy użyciu spawania ultradźwiękowego, wymagany montaż fabryczny
 • późniejsze otwarcie nakładki nie jest możliwe
 • właściwości transpondera: transponder foliowy, zakres częstotliwości: 125 kHz (LF), producent/typ: EM4150, średnica: 17 mm (tolerancja 1 mm)

Technologia:

 • materiał na nakładki: tworzywo sztuczne
 • materiał na wzmocnienie metalowe: mosiądz wysokoniklowy

Warianty:

 • w różnych kolorach, zestawach kolorów i logotypami, do wszystkich systemów

Prosimy złożyć zapytanie o wykonalność wykonań specjalnych poszczególnych systemów zamykania i typy produktów