Säkrare containrar – med ABUS containerlås Granit

Den ständigt stigande inbrotts- och stöldfrekvensen i containrar ökar båda kostnaderna och irritationen hos speditörer och uppdragsgivare.

Skydda dina värden genom att öka containersäkerheten. ABUS erbjuder med containerlåset Granit ett lås, som är godkänt av SBSC och verksamt skyddar dina containrar.

Containerlåset är godkänt av försäkringsbolag.