ABUS dörröppnare – tillträde via knapptryckning

De elektriska dörröppnarna från ABUS öppnar dörren via knapptryckning, utan att dörren måste öppnas personligen. Dörröppnare används främst på husdörrar på flerfamiljehus, kommersiella objekt eller företag.

ABUS-sortimentet erbjuder olika dörröppnare. Alla ABUS dörröppnare är universellt användbara för DIN-höger- och DIN-vänster-dörrar.