ABUS ECOLUTION™ – de första ”gröna” hänglåsen

Innovativa, korrosionsbeständiga skikt, högkvalitativt material för lång livslängd, smörjmedel lämpliga för användning i livsmedelsindustrin, PVC-fria vinylhöljen, förpackningar av återvunnet och återvinningsbart material – dessa ”ingredienser” utgör basen för den nya ABUS ECOLUTION™-produktserien. Med denna konsekvent ekologiskt förpliktade ansats skapar vi ett tydligt budskap för miljöskydd och tillgodoser den ökade efterfrågan efter hållbara och ekologiskt meningsfulla produkter.

Avfallsfri produktion som en del av det hållbara konceptet

Inte bara hänglåsen själva utmärker sig genom en hög miljövänlighet. Till den helhetliga ABUS ECOLUTION™-ansatsen räknas även den avfallsfria tillverkningen av hänglåsen – den så kallade ”zero-waste-politiken”, där använt material samlas, återvinns eller återanvänds.