Rörelsedetektorerna för Terxon med VdS registrerar inkräktare

IR-rörelsedetektorerna i ABUS Terxon larmanläggningar reagerar tillförlitligt på värmerörelser i rum. På så sätt registrerar de inkräktare och skapar möjligheter för en snabb reaktion för att skydda materiella värden.