Det ligger inte bara lagersaker i källaren!

Vid en hussäkring ska man beakta alla öppningar, särskilt även källarschakt. Det man såg i den senaste deckarserien vill man säkert inte uppleva personligen i sitt hem.

Gallersäkring – perfekt skydd för källarschaktet

För att undvika att du får uppleva en obehaglig överraskning bör du skydda ditt hus från källare till tak. ABUS har effektiva lösningar även för källarschakt: Gallerlås skyddar mot den vanligaste inbrottsmetoden, uppbändning.

Stabila stora fästplattor ligger på gallret och ramen. Det finns två olika konstruktioner: en stabil metallskena och – särskilt vid plastschakt – en variabel kedja, som förbinder den massiva fästplattan med murverket.

Gallerlås monteras vanligtvis i par. Tack vare speciallås kan de även användas vid speciella flyktvägsföreskrifter.