Det beror på fastsättningen!

Lika viktigt som produktvalet är motsvarande fastsättning. Annars sitter fönstersäkringen inte fast i väggen och ramen.

Märkesprodukter utmärker sig genom att de levereras med beprövat och mycket universellt fastsättningsmedel. Undantag beskrivs i respektive monteringsanvisning.

Vad ska man göra vid dåligt underlag?
På initiativ av kriminalpolisen har en speciell standard för kompletteringssäkringar skapats: DIN 18104-1. I denna standard regleras även fastsättningstekniken.

Utdrag ur DIN 18104-1:

”Vid dåliga fastsättningsmöjligheter (mjukt eller ihåligt eller skummat underlag och plastfönster med och utan metallinlägg och träfönster) och/eller goda angreppsmöjligheter utifrån ska man använda fler säkringar och extra fastsättningsmedel (komposit murbruk eller genomgångsförskruvningar eller fästankare). Det bör finnas minst en låsbar säkring per dörr eller fönster. Om själva ramarna är för svaga för att utföra en vettig komplettering kan det vara meningsfullt att till exempel förstärka ramarna.”